Spildevand

Del via:

Holbæk Kommune

Hvad koster dit spildevand?

PrisRundFor en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, varden årlige spildevandsudgift i 2018 på 4.718,75 kr. I 2019 er den årlige udgift 4.841,25 kr. Det er en stigning på 2,6 %.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Afledning til kloak   Kr.
Spildevandstakst   42,16
Fast årlig betaling for kloak   625

Såfremt man aftager over 500 m3, skal man betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3

  Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3   42,16
Taksttrin 2: 500<20.000 m3   33,73
Taksttrin 3: Over 20.000 m3   16,87

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag   Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand)   64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand)   38.704,88

Priser for tanktømning og øvrige priser findes her.

Priserne er inklusiv moms

Lejre Kommune

PrisRundFor en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2019 på 4.865,41 kr. Der er ingen ændring i prisen fra 2018.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Afledning til kloak   Kr.
Spildevandstakst   41,48
Fast årlig betaling for kloak   717,91

Såfremt man aftager over 500 m3, skal man betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3

  Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3   41,48
Taksttrin 2: 500<20.000 m3   33,18
Taksttrin 3: Over 20.000 m3   16,59

*Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag   Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand)   64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand)   38.704,88

Priser for tanktømning og øvrige priser findes her.

Priserne er inklusiv moms

Roskilde Kommune

PrisRundFor en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2019 på 3.913,75 kr. Der er ingen ændring i prisen fra 2018.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Afledning til kloak   Kr.
Spildevandstakst   39,14

Såfremt man aftager over 500 m3, skal man betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3

  Kr.
Taksttrin 1: Op til 500 m3   39,14
Taksttrin 2: 500<20.000 m3   31,31
Taksttrin 3: Over 20.000 m3   15,66

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag   Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand)   64.508,14
Boliger pr. boligenhed (spildevand)   38.704,88

Priser for tanktømning og øvrige priser findes her.

Priserne er inklusiv moms

 

 

Hvad går pengene til?

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.