Whistleblower

Fors A/S har en whistleblowerordning, som giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.
Dekorativt

Fors' whistleblowerpolitik

Læs den uddybende udgave af Fors' whistleblowerpolitik.

Om whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen kan være aktuel at benytte, hvis man bliver opmærksom på forhold såsom bevidste gentagne og grove overtrædelser af miljøloven eller misbrug af økonomiske midler. Whistleblowerordningen er vedtaget af bestyrelsen i Fors A/S.

Hvorfor en whistleblowerordning?

Formålet med Fors A/S' Whistleblower-ordning er at undgå, at oplysninger om ulovlig adfærd mv. tilbageholdes samt at sikre, at sådanne oplysninger videregives til relevante personer i organisationen. Formålet er ligeledes at forsikre medarbejdere og andre interessenter om, at de er beskyttet mod repressalier eller personforfølgelse, hvis de har rejst en problemstilling i god tro.

Dekorativt

Lav en anonym indberetning

Her kan du få adgang til at indberette en anonym whistleblowerindberetning til advokatfirmaet Bech-Bruun advokatfirma, der er vores samarbejdspartner på ordningen. Du bliver sendt direkte til Bech-Bruuns portal, når du klikker på knappen.

Spørgsmål og svar