Spring til indhold
Fors medarbejdere ved udgravning
Om os

Leverandør

Er du leverandør til Fors A/S eller et tilhørende selskab? Eller ønsker du at blive det? Her finder du oplysninger, vejledninger og generel information til leverandører og vores krav til leverandører.

Privatlivspolitik for leverandører

Værd at vide

EAN & CVR til digital faktura

Alle regninger til Fors A/S skal sendes elektronisk. I oversigten nedenfor kan du se, hvilket EAN-nummer du skal bruge.

VIGTIGT! Alle fakturaer skal fremsendes med gældende indkøbsordrenummer. 

Rykkere, kontoudtog og øvrige henvendelser til vores bogholderi kan sendes på mail til oko@fors.dk.

Fors A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 03 28 38
EAN: 579 000 23 08 321

Fors Grøn Energi A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
CVR: 36 93 65 84

Fors Holding A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
CVR: 37 35 25 43

Fors Affald Holbæk A/S (Dagrenovation)
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 03 31 92
EAN: 579 000 18 97 994

Fors Affald Holbæk A/S (Genbrug)
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 03 31 92
EAN: 579 000 18 98 021

Fors Vand Holbæk A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 03 33 46
EAN: 579 000 18 97 987

Fors Vand Lejre A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 05 42 11
EAN: 579 000 19 65 709

Fors Vand Roskilde A/S
Adresse: Betonvej 12
Postnr: 4000 Roskilde
Cvr: 32 83 78 59
EAN: 579 000 19 02 148

Fors Spildevand Holbæk A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 32 76 55 72
EAN: 579 000 18 97 970

Fors Spildevand Lejre A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 05 50 72
EAN:579 000 19 65 693

Fors Spildevand Roskilde A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
CVR: 32 83 78 32
EAN: 579 000 19 02 162

Fors Varme Holbæk A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR: 33 03 31 25
EAN (Energibyen):     579 000 2776 366
EAN (Holbæk By):      579 000 2776 335
EAN (Holbæk Have):  579 000 2776 342
EAN (Jyderup):           579 000 1898 014
EAN (Kalvehave):        579 000 2776 359
EAN (St. Merløse):      579 000 1898 007

Fors Varme Roskilde A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
CVR: 32 83 74 25
EAN: 579 000 19 02 155

Sådan vælger vi leverandører

Indkøb
Vi skal sikre os de bedst mulige indkøbspriser. Desuden er det vigtigt for os, at alle potentielle leverandører har lige muligheder. Det sikrer vi ved at lægge alle større enkeltopgaver i udbud og ved at udbyde arbejdsområder, som eksempelvis landmåling. Udbud annonceres på EU-Supply.

Ved mindre opgaver indhenter vi altid flere tilbud for at sikre en markedsprøvning af prisen.

Indkøbspolitik 2023 for Fors A/S
Købs- og Leveringsbetingelser 2021 for Fors A/S

Aftaler og kontrakter
Fors A/S er en fusion af selskaberne Holbæk Forsyning A/S, Lejre Forsyning A/S og Roskilde Forsyning A/S pr. 1. januar 2016. Forpligtigelser og krav for kontrakter indgået af de fusionerede selskaber (herunder deres datterselskaber) gælder fortsat.

Ny leverandør
Hvis din virksomhed gerne vil være leverandør til Fors A/S, eller hvis du har spørgsmål til vores indkøbsafdeling, er du altid velkommen til at kontakte os på indkob@fors.dk

Lovgivning
Selskabsloven
Konkurrenceloven
Udbudsloven
Forsyningsvirksomhedsdirektivet