Spring til indhold
spildevandspumpe

Har du problemer med kloakken, eller skal du have lavet om på din kloak? Så hjælper vi dig med svar på de meste stillede spørgsmål nedenfor.

Spørgsmål og svar

Hvordan forbereder jeg mig på skybrud?

Du kan sikre dit hus forud for et skybrud ved at sørge for, at tagrender, nedløbsrør og afløb i kælderskakte er intakte og rensede for blade og andet.  Du kan begræse opstigende kloakvand i kælderen ved at komme plastik og sandsække på gulvriste og i toilettet.

Hvis du har en kælder, kan du investere i et højvandslukke. Kontakt din kloakmester om det.

Har uheldet været ude, kan du læse, hvordan du skal forholde dig her. 

Hvad gør jeg, når mit toilet er stoppet?

Vi har ansvaret for spildevandshåndteringen og kloakken ude i vejen. Hvis du oplever, at dit toilet er stoppet, er det en god ide, at du tjekker, hvor forstoppelsen er opstået, inden du ringer til os. Det gør du ved at løfte dækslet af din skelbrønd og se, om den er fuld af vand eller ej. Du finder skelbrønden cirka en meter inde på din grund. Hvis skelbrønden er tom, er problemet opstået i din del af kloakken, og så skal du selv kontakte en slamsuger. Hvis skelbrønden er fuld, er problemet sandsynligvis i vores del af kloakken, og så skal du ringe til os på 70 20 20 66, så vi kan løse problemet.

Hvem har ansvaret for kloakken?

Vi har ansvar for drift og vedligehold af den offentlige kloak – altså kloakken i vejen.  Inden for skel er det dit ansvar.

Hvorfor er der overløb?

Kan jeg få tilslutningsbidraget retur, hvis jeg får nedgravet en faskine til regnvand?

I nogle områder kan du få 40 procent af tilslutningsbidraget tilbagebetalt, hvilket er mere, end de fleste regnvandsløsninger koster at etablere. Det betyder, at du kan tjene penge på at aflede dit regnvand på din egen grund.
Vi har projekter, hvor vi ikke kan tilbyde muligheden. Det kan både skyldes hensyn til miljøet, særlige klimaforhold med risiko for oversvømmelse, eller at grundvandet simpelthen står for højt i området. Men hvis det kan lade sig gøre at give dig valget, så gør vi selvfølgelig det.

Vi vurderer det enkelte projekt individuelt. Som grundejer skal du søge om håndtering af overfladevand på egen grund hos din kommune. Hvis du ønsker at træde ud af kloakforsyningen vedr. regnvandsdelen og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, skal du angive det på ansøgningen. Herefter tager vi i hvert enkelt tilfælde stilling til omfanget af en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Vi anbefaler dig, at du hos din kommune undersøger muligheden for tilbagebetaling, inden du sender ansøgning og gennemfører et projekt.

 

 

Ansøg om tilbagebetaling

Når du har undersøgt, om din ejendom ligger i et område, hvor du kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regn, skal du ansøge din kommune om tilladelse til nedsivning på egen grund.

 1. Det er en god ide at tjekke, om vi har adgang til at udbetale på din Nemkonto. Det tjekker du ved at logge ind på ‘Min side’ og se, om CPR-nummer er udfyldt under ”Mine oplysninger”. Hvis det mangler, kan du skrive det ind.
 2. Kontakt en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe dig med at vælge den bedste løsning til din ejendom og ansøge kommunen om nedsivningstilladelse. Ansøgningen finder du her.
 3. Hvis du får tilladelse til det projekt, du har valgt, kan du trygt gå i gang med at lade den autoriserede kloakmester udføre arbejdet.
 4. Når arbejdet er færdigt, skal kloakmesteren indsende en færdigmelding til myndigheden. Indsend færdigmelding via virk.dk.
 5. Når myndigheden modtager færdigmeldingen, bliver din ejendom omregistreret i BBR, og der bliver sendt en meddelelse til os om, at omregistreringen er sket.
 6. Når vi kan se, at din ejendomsregistrering er ændret, så bliver 40 % af dit tilslutningsbidrag udbetalt til din NemKonto. Ønsker du ikke at afgive dit CPR-nummer til os, kan du kontakte os på fors@fors.dk for at få din tilbagebetaling.

Hvad gør jeg, hvis der er vand i kælderen?

Det er vores ansvar at sørge for en velfungerende afledning af spildevand fra stueetagen og op, mens du selv har ansvaret for afledning af spildevand fra din kælder. Hvis du får vand i kælderen, er det dit ansvar. Også selv om det løber ind fra kloakken.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i folderen om vand i kælderen.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil tilsluttes kloaknettet?

Hvis du gerne vil tilsluttes kloakken, skal du udfylde formularen.

Kan I sende et kort til mig over spildevandsledningerne?

Ledninger på din grund:
Vi har ikke fortegnelser over spildevandledningerne inde på din grund. Det er nemlig dig, der ejer disse ledninger.

Ledninger i vejen:
Har du brug for oplysninger om vores ledninger ude i vejen, kan du kontakte vores kundecenter på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk. De kan hjælpe med at finde frem til, hvilke oplysninger du har behov for og sende dem til dig.

Hvor finder jeg informationer om kloakken på min grund?

Oplysninger om din egen kloak skal du selv sørge for at opbevare.

Har du dem ikke, kan du i nogle tilfælde finde oplysningerne hos din kommune. Klik på nedenstående link og find kommunens byggesagsarkiv.

Holbæk Kommune

Lejre Kommune

Roskilde Kommune

Hvad gør jeg, når kloakken er stoppet?

Vi har ansvaret for spildevandshåndteringen og kloakken ude i vejen. Hvis du oplever, at din kloak er stoppet, er det en god ide, at du tjekker, hvor forstoppelsen er opstået, inden du ringer til os. Det gør du ved at løfte dækslet af din skelbrønd og se, om den er fuld af vand eller ej. Du finder skelbrønden cirka en meter inde på din grund. Hvis skelbrønden er tom, er problemet opstået i din del af kloakken, og så skal du selv kontakte en slamsuger. Hvis skelbrønden er fuld, er problemet sandsynligvis i vores del af kloakken, og så skal du ringe til os, så vi kan løse problemet.

Hvordan søger jeg om et spildevandsstik?

Hvis du skal have tilsluttet din grund til den offentlige kloak, skal du eller din kloakmester udfylde en tilslutningsblanket her.

Hvor meget af spildevandsledningen ejer jeg?

Du ejer den del af spildevandsledningen, der ligger på din grund. Altså på din side af skel. Det er dig, der står for vedligehold af ledningerne på denne side, og du skal selv kontakte en slamsuger, hvis kloakken er stoppet inde på din egen grund.

Hvordan nedsiver jeg regnvand i faskiner?

Hvis nedsivning ikke allerede er påbudt, skal du have tilladelse fra din kommune til at etablere faskiner. Du må selv udføre både faskiner og tilhørende ledninger fra beboelsesbygning, udhuse, garager og carporte. Du må dog ikke udføre indgreb i det eksisterende afløbssystem. Det er en kloakmester, der skal koble stikledningen fra.

Hvad kan jeg selv gøre for at komme af med mit regnvand?

Du kan få lavet faskiner eller regnvandsbede.

Eksempler på løsninger

 

Hvilken løsning passer bedst til min grund?

Der er en række faktorer, som har betydning for, hvilken løsning, som vil passe til din grund. Jordbunden og den højde grunden befinder sig i har indflydelse på, hvor godt de forskellige løsninger vil fungere. Og så skal det æstetiske udtryk naturligvis også harmonere med haven. Forskellige typer af regnvandsløsninger er listet herunder:

 • Nedsivning på græsarealer
 • Regnvandsbed
 • Gennemtrængelig belægning
 • Grøfter
 • Grønne tage
 • Fordampning
 • Faskine

En autoriseret kloakmester eller en anlægsgartner kan hjælpe med at vurdere, hvilken løsning, som er den mest optimale til netop din grund.

Hvad gør jeg, hvis jeg har set rotter?

Du kan læse om rotter her.

Må jeg hælde fedt og madolie i køkkenvasken?

Hæld aldrig fedt og madolie i køkkenvasken. Fedt og madolie er affald og skal i affaldsposen. Du risikerer, at fedtet og madolien stopper din kloak.

Hvad må jeg smide i toilettet?

Du må kun smide tre ting i dit toilet: tis, lort og toiletpapir. Alt andet skal i din affaldsbeholder.

Spil med i vores toiletquiz og bliv klogere på din kloak.

Hvordan kommer jeg af med vandet fra min swimmingpool?

Det er vigtigt, du starter med at måle klorindholdet i vandet og sørger for, at det er meget lavt og gerne helt opbrugt, inden du tømmer bassinet. Store mængder klor dræber nemlig de nødvendige bakterier og mikroorganismer på renseanlægget. De er vigtige for at rense dit spildevand. Hvis der stadigvæk er klor i vandet, så lad bassinet stå i nogle dage og gerne op til en uge. Når kloren er væk, kan du lede vandet ud i kloakken.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os