Far og søn iklædt regntøj går tur i skoven.

Kloak

Når du trækker ud i toilettet, tager dit morgenbad eller bruger vand i køkkenet, bliver vandet til spildevand. Spildevand er også regnvand fra din grund, hvis der ikke er separatkloakeret. Fra afløbet hjemme hos dig transporteres spildevandet via kloaksystemet til renseanlægget, hvor det bliver renset og ledes tilbage til naturen.

Hvem har ansvaret for kloakken?

Du ejer den del af spildevandsledningen, der ligger på din grund. Altså på din side af skellet. Det er dig, der står for vedligehold af ledningerne på denne side. Fors A/S står for spildevandsledningerne, der ligger ude i vejen.

Billedet viser, at ledning inden for skellet på selv matriklen ejes af grundejeren, mens ledninger i vejen uden for skellet ejes af Fors A/S.

Her kan du se, hvem der ejer hvilke spildevandsledninger.

Separatkloakering

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand bliver adskilt i separate ledninger, dvs. rør, frem for at bliver blandet i ét samlet rør.

Formålet med at separere regnvand fra spildevand er at sikre, at det i kun er spildevand, der løber videre til renseanlægget. Det er vigtigt i takt med, at vi får større regnmængder. På den måde aflaster vi kloaksystemet og renseanlægget.

Find oplysninger om din kloak hos din kommune

Sikring mod skybrud

Sørg for, at tagrender, nedløbsrør og afløb er intakte og rensede. Afdæk evt. med sandsække og plastik. Har du kælder, kan du investere i et højvandslukke. Her skal du kontakte din kloakmester.

Smilende pige i gul regnjakke.
Husk de gode vaner

Tips og tricks til at holde din kloak i topform

 

 • Skyl aldrig vådservietter, engangsvaskeklude, bind, vatpinde, tamponer eller andet affald ud i toilettet. Det kan stoppe toilettet eller kloakken.
 • Hæld aldrig miljøfarligt affald, fx medicin, maling og kemikalier i kloakken. Det skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe. Brug i stedet fedt fra madlavning til at lave fuglekugler eller krydderfedt.
 • Spar på vaskemidlerne og følg anvisningen på pakkerne og dine maskiner. Det er både billigst for dig og bedst for miljøet og renseanlæggene.
 • Plant ikke træer ved kloakken. Træernes rødder søger vand og kan ødelægge eller stoppe rørene.
 • Rens tagrender om foråret og efteråret.
 • Løft af og til dækslet på din spildevandsbrønd og se, om den er ved at stoppe til.
 • Hold øje med terrænet rundt om dækslerne. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på fejl i kloakken.
 • Skyl vandlåse og gulvafløb med kogende vand. Hvis du gør det med jævne mellemrum, behøver du ikke bruge kemisk afløbsrens.
5000

Hvis toilettet løber

Det kan blive dyrt, hvis toilettet løber og koste dig helt op til 5000 kr. på et år. De typiske årsager til, at toilettet løber kan være:

 • For meget kalk i cisternen
 • Utæt pakning på udløbsventil
 • Defekt eller snavset indløbsventil
Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?