Spring til indhold
Renseanlæg og Fors medarbejdere

Værd at vide om overløb

Kraftige regnmængder, skybrud og stigende vandmængder sætter kloaksystemerne under pres. Det gælder i vores forsyningsområde, men også i resten af Danmark. Få svar på, hvad det betyder, når der er overløb, hvorfor det sker, og hvad vi gør for at undgå det.

Hvad er overløb?

overloeb

Spørgsmål og svar

Hvordan kan I forsvare, at I udleder urenset spildevand?

Fors A/S benytter alternativer for at undgå at udlede spildevand i fjorde og vandløb, men klimaforandringerne og fortætning af byer skaber et massivt pres på kloaksystemerne. Derfor udleder vi kun urenset spildevand i de tilfælde, hvis vi ikke har andre muligheder.

Langt det meste af vores spildevand bliver sendt til vores renseanlæg, men når vi oplever skybrud, kan kloakkerne ikke kan rumme de store mængder regnvand, og her bliver vi nødt til at lukke spildevand – der er fortyndet med regnvand – ud i fjorde og vandløb. Det gør vi for at aflaste systemet, så spildevandet ikke sprøjter op fra kloakdækslerne på veje og gader. Det er først og fremmest et spørgsmål om kundernes sikkerhed og sundhed. Men det er også et spørgsmål om at vælge mellem to onder. Hvis ikke vi udleder det i fjordene og vandløbene, vil det i stedet oversvømme gaderne.

Det skal siges, at vi har tilladelse af miljømyndigheden til at have overløb, og at vi nøje følger overholdelse af tilladelserne.

Hertil kommer force majeure situationer, hvor eksempelvis en pumpestation af en eller anden grund sætter ud.

Hvorfor er der overløb?

Vi kan tage et konkret eksempel fra hverdagen: I alle håndvaske er der et lille hul øverst for at undgå oversvømmelse af bord og gulv. Det er på samme måde med kloakken. Her har vi en række nødudløb, hvis kloakken er fyldt. Vi oplever oftere skybrud, der skaber et massivt pres på de dele af vores kloaksystem, som har mange år på bagen og ikke er dimensioneret til den mængde af regn, et skybrud kan levere på meget kort tid.

Hvorfor gør I ikke noget ved problemet?

Vi arbejder løbende på at opdatere vores ledningsnet, bassinkapacitet og styringssystemer, så de er mere robuste over for de stigende mængder af koncentrerede regnhændelser, vi har i vente i fremtiden. Men det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det tager både lang tid, og det kræver en betydelig investering, som kunderne i sidste ende betaler. Det er en generel udfordring i branchen, som vi alle kæmper for at løse.

Kan jeg selv gøre noget, der bidrager til reduktion af overløb?

Ja, det kan du.

Kapacitetsproblemer i afløbssystemet skyldes dels mere by og mere regn, og de to ting forstærker hinanden. Prøv at overveje hvilke ændringer, der er sket på din grund de sidste 30 år. Er der bygget til, er der lagt flere fliser mv. der opsamler og afleder regnvand?

Du kan opsamle regnvandet og bruge det i haven frem for at lede det til kloakken, og du kan undlade at lægge flere fliser, og måske endda fjerne nogle af dem, og etablere vegetation i stedet.

Dit bidrag er en lille dråbe samlet set, men det er bidrag, du kan styre, og hvis alle gør det, opnår vi stor effekt.

TV 2 Lorry

Forspære

Få en forklaring fra vores ekspert

Se TV-indslaget