Spring til indhold
Forside

Nyheder

Ny aftale skal fremtidssikre Fors A/S’ rene drikkevand

Forsyningsselskabet Fors A/S sikrer med ny rammeaftale med Dansk Økojord A/S endnu mere jord mod brug af sprøjtemidler. Dermed er vejen banet for, at endnu flere af Fors A/S’ drikkevandsboringer også fremover vil være fri for skadelige stoffer og sikret med drikkevandsskov.

Foto: Roskilde Kommune

Nu begynder arbejdet med at opdatere fjernvarme, vand og kloak på Sankt Hans

De historiske bygninger på Sankt Hans skal over de kommende år omdannes til boliger og erhvervslokaler, og området omkring bygningerne skal udgøre et nyt grønt og rekreativt område tæt på Roskilde by. Fors A/S har stort fokus på at skabe så få gener som muligt i forbindelse med det omfattende arbejde.

Nu begynder udrulningen af fjernvarme i Vindinge

De første spadestik til den nye hovedledning, som skal føre fjernvarmen ind til Vindinge, er klar til at blive taget. Det betyder, at de første kunder i Vindinge kan se frem til at blive koblet på fjernvarmenettet i løbet af sommeren.

Droneflyvning over St. Merløse

Fra i nat og frem til 27. april kan du opleve en drone, der termograferer fjernvarmenettet. Det er os, der er flyvende.

Vandplanlægger hos Fors A/S, Martin Olsen, tror fortsat på, at han kan indgå flere frivillige aftaler med lodsejere.

Grundvandsbeskyttelse i højsæde: Dette forsyningsselskab er langt med opgaven

Forsyningsselskabet Fors A/S er godt i gang med at indgå frivillige dyrkningsaftaler med lodsejere indenfor de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Holbæk. Selskabet har allerede indgået flere store aftaler og er således langt fremme sammenlignet med omkringliggende forsyninger og kommuner.

Københavnsvej forskønnes: Nu begynder det første gravearbejde

Forsyningsselskabet Fors A/S er nu klar til at begynde første etape af arbejdet med at sikre beboere og erhvervsdrivende på Københavnsvej en bæredygtig og grøn forsyning af vand og varme. Det sker i forbindelse med Roskilde Kommunes forskønnelse af indfaldsvejen.

Nu bliver forsøgsordning permanent: Træer og buske skal vandes med kildevand

Blomsterbede, buske og træer i Roskildes parker skal fremover vandes med kildevand fra Maglekilde i stedet for vores rene drikkevand. Fors A/S er netop nu ved at bygge det anlæg, der skal samle vand fra kilden. Roskilde Kommune har tidligere brugt kildevandet på forsøgsbasis, men med det nye anlæg bliver ordningen gjort permanent.

Sortering på hjemmeadressen hitter: Udvidet affaldsordning sikrer mere genanvendelse

Indbyggerne i Holbæk Kommune har nu sorteret husholdningsaffald i 10 fraktioner ved husstanden siden juni 2022, og ny statistik viser, at indbyggerne sorterer rigtig godt. Dermed bidrager de til, at endnu flere materialer bliver genanvendt i stedet for brændt til gavn for den grønne omstilling.

Ny varmepumpe skal gøre Jyderup grøn

Fors A/S forventer at producere fjernvarme via en el-drevet varmepumpe fra slutningen af 2024, hvis seneste projektforslag bliver godkendt af Holbæk Kommune. Det betyder billigere og grønnere fjernvarme til kunderne i Jyderup, som fra 2030 forventes at være helt grøn.

Effektivt anlæg medvirker til lavere fjervarmepriser i Jyderup

Gasmotoren på Jyderup Fjernvarmeværk har det forgange år præsteret bedre end beregnet. Det er en medvirkende faktor til, at Fors A/S for nylig kunne meddele fjernvarmekunderne i Jyderup, at prisen på fjernvarme i 2023 bliver væsentligt lavere end først udmeldt.

1 2 17