Spring til indhold

Mange tak for den overvældende interesse for fjernvarme. Vi kan tilbyde fjernvarme i Roskilde by, Himmelev, St. Merløse og Jyderup. Vi planlægger at kunne tilbyde fjernvarme til Vindinge indenfor de næste par år. Læs mere om hvor vi tilbyder fjernvarme her

Forside

Nyheder

Nogle er vilde med dans: Eva er vild med sin nye affaldsbeholder

Eva Roulund-Nørgaard fra Tølløse har det seneste år frivilligt afprøvet den udvidede affaldsordning, som Holbæk Kommune indfører for alle kommunens indbyggere fra den 1. juni for at sikre endnu mere sortering og dermed genanvendelse. Som såkaldt ”frontløber” har hun sorteret sit affald endnu mere end andre i kommunen, blandt andet ved at sortere pap for sig samt mad- og drikkekartoner i samme beholder som plast. Generelt har det været en positiv oplevelse, fortæller hun.

Forsinkelse på installation af fjernvarmeanlæg på abonnement

Verdenssituationen forsinker tidspunktet for installationen af fjernvarmeanlæg på abonnement

Drikkevand fra Fors A/S er fortsat rent

Forsyningsselskabet Fors A/S, der forsyner dele af kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk med drikkevand, slår med ny undersøgelse fast, at det drikkevand, selskabet leverer, fortsat er rent og kan drikkes uden risiko. Resultatet er væsentligt set i lyset af ny undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen.

Husejere hjælper kloak og fjord med simpel klimatilpasning

Skybrud skaber problemer, og der kommer mere regn som en konsekvens af klimaforandringerne. Derfor iværksatte forsyningsselskabet Fors A/S og Roskilde Kommune i efteråret et pilotprojekt med potentiale til at skåne kloakker, reducere overløb til fjorden og beskytte mod oversvømmede kældre. Løsningen var bæredygtig klimatilpasning i private haver. Det har vist sig at være en succes.

Lys over fjorden: Havledning skal have et servicetjek

Ser du skarpt projektørlys ved Roskilde Fjord søndag aften, er der os, der arbejder på vores spildevandsledning.

Varmechecken omfatter også Jyderup Varmeværk

Nogle fjernvarmekunder i Jyderup kan se frem til at få del i varmechecken, hvis de opfylder visse kriterier.

Første kunder får ny affaldsbeholder før påske

De første kunder modtager efter den nuværende plan deres nye affaldsbeholder til pap samt deres miljøkasse til farligt affald umiddelbart før påske. Forsyningsselskabet Fors A/S vil løbende køre de nye beholdere ud frem mod 1. juni, hvor den nye, udvidede affaldsordning træder i kraft i Holbæk Kommune. Fremover skal mad- og drikkekartoner desuden sorteres sammen med plast.

Tour de France efterlader varige minder i tre nabokommuner

Brønddæksler i forsyningsselskabet Fors A/S’ tre ejerkommuner vil fremover være prydet med Tour de France’ logo. Den unikke tilladelse til at bruge logoet for bestandigt vil fremover binde de tre kommuner endnu mere sammen, vurderer de tre borgmestre.

Fjernvarmekunder får forbrugsoplysninger hver måned fremover

Ifølge en ny lov skal alle fjernvarmekunde nu have forbrugsoplysninger mindst en gang om måneden.

1 2 12