Spring til indhold

Refusion ved vandbrud

Privatkunder kan efter et såkaldt skjult vandbrud søge refusion. En række kriterier skal være opfyldt, og du skal betale et administrationsgebyr.

Refusion ved brud på afledning af spildevand

Hvis du har haft et stort vandforbrug på grund af et brud på en skjult installation, kan du i nogle tilfælde søge refusion for en del af vandafledningsbidraget. Læs kriterierne nedenfor.

Refusion ved brud på vandforsyning

Bliver din ejendom forsynet med vand fra Fors A/S, kan du ved brud på et skjult vandrør søge om refusion. Der er en selvrisiko, som svarer til prisen på de første 300 m³ vand, som ligger udover normalforbruget. Selvrisikoen beregnes pr. boligenhed.

Hvis du får dit vand fra et privat vandværk, skal du kontakte vandværket angående evt. refusion.

Skjulte installationer, der kvalificerer til godtgørelse

 • Brud på rør i jorden mellem bygninger
 • Brud på rør, der er muret ind i gulve eller vægge
 • Brud på rør, der ligger under gulve, og hvor du ikke har adgang

Installationer, der ikke kvalificerer til godtgørelse

 • Utæt toilet/vandhane
 • Brud i målerbrønd, krybekælder eller skunk
 • Swimmingpools, bassiner, siveslange mv.
 • Defekte ventiler i fx en varmtvandsbeholder
 • Defekte slanger til opvaske- og vaskemaskiner
 • Udendørs vandhaner og vandslanger inkl. frostsprængninger

Yderligere kriterier

 • Refusionsordningen gælder kun privatkunder og ikke erhvervskunder
 • Ansøgning om refusion skal ske inden for indeværende år eller inden for det seneste forbrugsår
 • Bruddet skal være repareret af en autoriseret VVS-installatør eller via forsikringsselskab
 • Der ydes kun refusion, hvis vandet ikke er ledt til kloak jf. Betalingsvedtægt for spildevandsselskaber i Fors A/S. Det kan du læse om her: fors.dk/regler. Se afsnittet ”Ledningsbrud”.

Administrationsgebyr

Vi opkræver et administrationsgebyr for at behandle en vandbrudssag: Gebyr for administration af godtgørelse i forbindelse med vandbrud. Find prisen her

Du kan læse mere om retningslinjerne for refusion her

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt