Spring til indhold

Persondatapolitik

I Fors-koncernen indsamler og bruger vi dagligt personoplysninger om vores kunder. Dette gør vi bl.a. for at sikre, at du kan modtage vand og varme og komme af med dit spildevand og affald.

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er meget vigtig for os. Vi håndterer derfor dine personlige oplysninger med omhu og opbevarer dem sikkert. De personlige oplysninger du giver os, behandler vi fortroligt og videregiver dem kun, hvis det er til et nødvendigt formål.

Hvad er en personoplysning?

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig eller gøre dig identificerbar. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte knytter sig til dig. Det kan eksempelvis være navn, adresse og telefonnummer, men det kan også være et målernummer, forbrugsoplysninger og billeder af din ejendom.

Tilføjelse til Privatlivspolitik – Fjernvarme

  • Fors A/S har den 19. januar 2024 opdateret Privatlivspolitik – Fjernvarme. Tilføjelserne angår Udsendelse af nyhedsbreve for tilmeldte.
  • Du kan læse ændringerne under:
    • Punkt 3 Vi behandler følgende oplysninger om dig
    • Punkt 4 Formål og retsgrundlag for behandling
    • Punkt 6 Sletning

Få indblik i dine personoplysninger

Ifølge databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) har du ret til at blive informeret om behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan derfor i nedenstående persondatapolitikker læse om, hvornår og fra hvem vi indsamler dine personoplysninger, og hvad vi bruger dem til. Læs dem gerne, da de også forklarer dine juridiske rettigheder.

Privatlivspolitik – Vand

Privatlivspolitik – Spildevand

Privatlivspolitik – Affald

Privatlivspolitik – Fjernvarme

Privatlivspolitik – Kundetilfredshedsmåling

Privatlivspolitik – Markedsundersøgelse

Privatlivspolitik – Rekruttering

Privatlivspolitik – Leverandører

Dine data – dine rettigheder

Som kunde hos Fors A/S kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi har dine data, og hvem der modtager data om dig, hvis vi videregiver dine oplysninger. Dog kan det være nødvendigt for os at begrænse din adgang til informationerne, da vi også skal beskytte andre personers privatliv og vores eller vores samarbejdspartneres forretningshemmeligheder.

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede. Derfor vil vi rigtig gerne have dine ændringer, hvis der er nogle relevante oplysninger om dig, der er forkerte.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder, kan du læse mere om dem her.

Vi står klar til at hjælpe dig

Hvis du vil have mere information, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adressen Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk eller kontakte os på fors@fors.dk eller 7020 2066.