Spring til indhold
Fjernvarmerør
Installatør

Fjernvarme

Hurtigt overblik

Installationsblanket

Udfyld venligst installationsblanketten.

Fjernvarmeinstallation

Roskilde:
Rørinstallationen skal dimensioneres til maksimum 110 grader og 10 bars driftstryk.

Jyderup og St. Merløse:
Rørinstallationen skal dimensioneres til maksimum 90 grader og 4 bars driftstryk.

Varmeanlægget skal udføres efter de gældende standarder DS469 og varmeståbi.

Ændring af installation

Roskilde:
Er anlægget udført som et direkte anlæg, og dette ønskes udbygget eller ændret, skal dette ombygges til indirekte anlæg.

Jyderup og St. Merløse:
Er anlægget udført som et direkte anlæg, og dette ønskes udbygget eller ændret, skal dette ombygges til indirekte anlæg. Ved alle ændringer skal vi kontaktes. Både før arbejdet udføres og ved færdigmelding.

Materialevalg

Roskilde:
Stålrør: Gevindsamlinger, svejste samlinger eller press-samlinger

Kobberrør: Press-samlinger

Alle samlinger skal være synlige og tilgængelige. Ved rørtræk over loft eller i gulv skal der anvendes bløde kobberrør for at undgå skjulte samlinger.

Jyderup og St. Merløse:

Stålrør: Gevindsamlinger, svejste samlinger eller Press-samlinger
Kobberrør: Press-samlinger, klemmeringsfitting eller hårdlodning
Plastrør: Klemmeringsfitting eller Press-koblinger

Alle samlinger skal være synlige og tilgængelige. Ved rørtræk over loft eller i gulv skal der anvendes bløde kobberrør for at undgå skjulte samlinger.

Skal der føres varme til en bygning fra en anden, skal anlægget være indirekte.

Temperatur

Roskilde:
Ved -12 grader uden for garanteres 70 grader på primærsiden og uden for fyringssæsonen garanteres 60 grader til opvarmning af brugsvandet.

Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt.

Jyderup og St. Merløse:
Ved -12 grader udenfor garanteres 70 grader på primærsiden. Afkølingen skal her være mindst 40 grader. Uden for fyringssæsonen garanteres 60 grader. Til opvarmning af brugsvandet ønsket afkøling 30 grader.

Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt.

Placering af varmemåler

Roskilde, Jyderup og St. Merløse:
Varmemåleren skal placeres umiddelbart efter hovedventilerne på fjernvarmeledningen.

Sidder varmeanlægget i umiddelbar nærhed af ventilerne, kan måleren monteres i varmeunit. Føres rør over loftet eller under gulvet, skal måleren monteres, inden dette sker.

Placering af hovedventiler

Roskilde, Jyderup og St. Merløse:
Hovedventilerne placeres ved førstkommende ydermur. Ventilerne kan føres ind ved hjælp af en indføringsbøjning ved nybyg eller monteres i et skab på husets ydervæg.

Differenstryk

Roskilde: 
Anlægget skal dimensioneres ud fra 0,4 bar.

Jyderup og St. Merløse:
Anlægget skal dimensioneres ud fra 0,5 bar.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Fandt du ikke, hvad du søgte?