Spring til indhold
Møntstakke

Priser

Her finder du priser på affald, spildevand, vand og varme for 2024. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Affald

Privat - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

En almindelig husstand i Holbæk Kommune betaler i gennemsnit kr. 3.997,50 om året. Et almindeligt sommerhus (med halvårstilmelding) betaler i gennemsnit kr. 2,243,75 om året. Alle skal som minimum betale grundgebyr og beholdergebyr.

Se alle priserne for:
Enfamilieboliger
Etageejendomme og andre typer af fællesbebyggelse
Sommerhuse
Kolonihaver

Privat Kr.
Grundgebyr helårsbolig 2026,25
Rest- og madaffald (tømning hver 14. dag) 855,00
Genanvendelige affald:
240 L todelt beholder til papir og glas (tømning hver fjerde uge)
385,00
Genanvendelige affald:
240 L todelt beholder til metal, plast,
mad- og drikkekarton (tømning hver fjerde uge)
505,00
Genanvendelige affald:

240 L beholder til genanvendeligt affald

til pap og karton (tømning hver ottende uge)

226,25
Ekstra tømning af beholder (ekstra tømning af rest og mad) 407,50
Mærkat til ekstra sæk, pr. stk. 62,50

Priserne er inkl. moms

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune – Roskilde Kommune

Erhverv og kommunale institutioner - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

Erhverv – Genbrugsplads (eksklusiv moms) Kr.
Adgang til genbrugspladsen pr. besøg 264,00
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg 200,00
Aflevering af farlig affald efterfølgende pr. påbegyndt 25 kg pr besøg 100,00

 

Erhverv – Dagrenovation (eksklusiv moms) Kr./år
Beholdergebyr 240 L til rest- og mad (tømning hver 14. dag) 752,40
Beholdergebyr 660 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1280,40
Beholdergebyr 770 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1326,60

Priserne er ekskl. moms

Se alle priserne for erhvervsaffald her
Se alle priserne for kommunale institutioner her

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune og Roskilde Kommune

Fjernvarme

Jyderup

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 13.414,04 kr.

Se priserne for varme i Jyderup 2024 her.

Varmepriser 2024 Kr.
Fast pris pr. m² bolig 37,50
Fast tarif pr. m² erhverv 37,50
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 1.014,60

Priserne er inkl. moms

Beregn din fjernvarmepris

Roskilde

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 9.616,45 kr. 

Se priserne for varme i Roskilde 2024 her.

Varmepriser 2024 Kr.
Fast pris pr. m², 0-500 m² 31,59
Fast pris pr. m², 500-10.000 m² 25,28
Fast pris pr. m², over 10.000 m² 6,32
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 626,25
Afkøling pr. MWh (<50°) 4,85

Priserne er inkl. moms

Værd at vide om afkølingspris

Beregn din fjernvarmepris

St. Merløse

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på  kr. 13.059,29

Se priserne for varme i St. Merløse 2024 her.

Varmepriser 2024 Kr.
Fast pris pr. m² bolig 37,50
Fast pris pr. m² erhverv 37,50
Målerabonnement  625,00
Pris pr. MWh  969,14

Priserne er inkl. moms

Beregn din fjernvarmepris

Holbæk Have

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 12.850,41 kr.

Se priserne for varme i Holbæk Have 2024 her.

Varmepriser 2024 Kr.
Fast pris pr. m² bolig 37,50
Fast tarif pr. m² erhverv 37,50
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 942,36

Priserne er inkl. moms

Beregn din fjernvarmepris

Spildevand

Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 76,99 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift for 2024 på 4.232,13 kr.

Se 2024 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 44,79
Fast bidrag pr. stik 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 44,79
Pristrin 2: 500<20.000 m3 35,83
Pristrin 3: Over 20.000 m3 17,91

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 78.395,48
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 47.037,29

Priserne er inkl. moms

Beregn din spildevandspris:

Hvorfor stiger prisen?

Årsagen til prisstigningen for Fors Spildevand Holbæk A/S er, at der er opkrævet for lidt i 2022. Grunden til at der er opkrævet for lidt er, at kunderne har vist sig at have et ændret forbrugsmønster med et lavere forbrug. Det betyder, at prisen har været sat for lavt, og at Fors Spildevand Holbæk A/S ikke får dækket omkostningerne. Derfor er prisen for 2023 nødt til ekstraordinært at reguleres.

Når kunderne reducerer forbruget mere end forventet, får Fors Spildevand Holbæk A/S færre penge ind. Derfor hæves prisen for at kunne dække omkostninger, der er de samme som ved et større forbrug. Fors Spildevand Holbæk A/S har i stor udstrækning stadig samme udgifter på trods af et reduceret forbrug. Fors Spildevand Holbæk A/S er drevet efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvor virksomheden hverken må give over- eller underskud. Det samme gælder, hvis Fors Spildevand Holbæk A/S har opkrævet for meget. Så kommer der penge retur til kunderne.

Lejre Kommune

Lejre Kommune

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 76,99 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift på 5.616,41 i 2024.

Se 2024 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 62,77
Fast bidrag pr. stik 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 62,77
Pristrin 2: 500<20.000 m3 50,21
Pristrin 3: Over 20.000 m3 25,11

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 78.395,48
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 47.037,29

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Beregn din spildevandspris

Roskilde Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 76,99 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2024 på 3.766,34.

Se 2024 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 38,74

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 38,74
Pristrin 2: 500<20.000 m3 30,99
Pristrin 3: Over 20.000 m3 15,50

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 78.395,48
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 47.037,29

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Beregn din spildevandspris

Vand

Holbæk Kommune

Se priserne for vand i Holbæk 2024 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 20,52

Priserne er inkl. moms

Beregn din pris for vand

Lejre Kommune

Se priserne for vand i Lejre 2024 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 24,31

Priserne er inkl. moms

Beregn din pris for vand

Roskilde Kommune

Se priserne for vand i Roskilde 2024 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 29,58

Priserne er inkl. moms

Populære genveje

Hvad går pengene til?

Vi er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.