Spring til indhold
besogstjeneste
Om os

Besøg os

Lad ungerne blive klogere på affald, spildevand, vand og varme, når vi åbner dørene for børnehaver og skoleklasser til leg og aktiv deltagelse i vores besøgstjeneste.

Midlertidig lukket for besøg

På nuværende tidspunkt modtager vi desværre ikke gæster i vores besøgstjeneste. Det skyldes, at vi ikke ønsker at udsætte vores medarbejdere for smitterisiko ved at få en større gruppe besøgende på vores lokationer. Vi varetager vigtige, samfundsmæssige opgaver, der ikke må sættes over styr set i lyset af coronakrisen.

Vi melder nærmere ud her på siden.

Vi glæder os til, vi igen kan tage imod besøgende.

Bliv klogere på

Affald

Vi taler med børnene om affaldssortering i deres hverdag, og om hvorfor det er så vigtigt at genbruge og genanvende i stedet for kun at brænde affald. I vores forsøgsrum laver vi forsøg med sortering af affald, så de lærer de forskellige affaldsfraktioner bedre at kende. Der er også mulighed for et besøg på genbrugspladsen, hvor børnene kan se, hvordan affaldet håndteres i virkeligheden. Genbrugspladsen ligger cirka en kilometer fra vores besøgscenter, så I må meget gerne oplyse ved booking, om I ønsker at besøge den.

Der er mulighed for at spise madpakker i forbindelse med besøget.

Forløbet for affald foregår i vores besøgscenter på Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk.

Spildevand

Ved en rundvisning på vores renseanlæg i Holbæk eller Roskilde, får I mulighed for at lære mere om ikke kun rensning, og hvordan vi udnytter spildevandet, men også om det store arbejde vi gør for at skåne miljøet.

Vi laver kun rundvisninger på renseanlæggene fra 5. klassetrin og op, både af sikkerhedshensyn og for forståelsens skyld.

Holbæk Renseanlæg: Parallelvej 47, 4300 Holbæk eller Renseanlæg Bjergmarken: Boserupvej 25, 4000 Roskilde.

Vand

Sammen med børnene taler vi om vand som ressource, hvor det kommer fra, hvad vi bruger det til, og hvorfor det er så vigtigt at passe godt på det. I vores forsøgsrum laver vi forsøg med vand, hvor børnene blandt andet kan lære at rense og transportere vand. Besøget omfatter også en rundvisning på vandværket.

Der er mulighed for at spise madpakker i forbindelse med besøget.

Forløbet for vand foregår i vores besøgscenter på Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk.

Varme

Forløbet foregår som en guidet rundvisning på et af vores varmeværker i St. Merløse og Jyderup.

St. Merløse Varmeværk, Tåstrupvej 11, 4370 St. Merløse eller Jyderup Varmeværk, Lyngvej 7, 4450 Jyderup