Spring til indhold
Mand med slamsuger tømmer tank

Her kan du læse om tanktømning, se hvornår du sidst har fået tømt og bestille tømning.

Bestil tømning af din tank. Vælg din kommune

Spørgsmål og svar

Hvornår får jeg tømt min bundfældningstank?

Vi tømmer din bundfældningstank én gang årligt. Vi giver dig besked op til to uger før tømningen af tanken. Hvis vi ikke kan finde dit telefonnummer, sender vi et brev.

Når vi har tømt tanken, lægger vi en tømmeattest i din postkasse. Du behøver ikke at være hjemme. Det fremgår af attesten, hvornår din bundfældningstank er tømt.

Hvis du får behov for en ekstra tømning, kan den bestilles hos os. Tanken bliver så tømt inden for to efterfølgende hverdage eller som akut tømning, der udføres samme dag. Ekstra og akutte tømninger bliver opkrævet særskilt.

Hvornår får jeg tømt min samletank?

Tømningen af samletanke foregår forskelligt alt efter, om du bor i kommunerne Holbæk, Lejre eller Roskilde.

Holbæk Kommune: Du betaler for min. en årlig tømning. Du skal selv bestille tømningen hos os, når du får brug for den.

Lejre Kommune: Du betaler for minimum to årlige tømninger. Du skal selv bestille tømningen hos os, når du får brug for den.

Roskilde Kommune: Du betaler for 12 årlige tømninger. Slamsugeren kommer hver måned, men det er ikke muligt selv at vælge dagen for tømningen.

Hvis du har et sommerhus eller et kolonihavehus kan du søge om dispensation for antallet af tømninger.

Hvis du får behov for en ekstra tømning, kan den bestilles hos os. Tanken bliver så tømt inden for to efterfølgende hverdage eller som akut tømning, der udføres samme dag. Ekstra og akutte tømninger bliver opkrævet særskilt.

Hvad koster det at få tømt tanken?

Du betaler for selve tømningen, aflevering af slam og administration. Find de gældende priser.

Hvad er en bundfældningstank?

Trix-, septic- og trekammertanke er alle bundfældningstanke, der har det til fælles, at de opsamler slammet, imens spildevandet siver ned i jorden via dræn. Bundfældningstanke har ofte flere kamre og både ind- og udløb (T-stykker).

Der skal altid være vand i din tank, derfor fylder vi vand tilbage efter tømning. Efter tanken er genfyldt vil der være et flydelag af slam på overfladen. Flydelaget består af slamrester, der har siddet fast på siderne af tanken og som løsner sig når der fyldes vand i tanken igen.
I særlige tilfælde skal du selv fylde vand på tanken. Dette vil fremgå af tømningsattesten, som vi lægger i din postkasse.

Hvis du er tvivl om hvilken tank du har, kan du kontakte din kommune.

Hvad er en samletank?

En samletank er en lukket tank med ét kammer og kun ét indløb, som samler al spildevandet fra husstanden. Den udleder ikke noget spildevand.

Hvis du er tvivl om hvilken tank du har kan du kontakte kommunen.

Hvorfor skal en bundfældningstank tømmes?

Det slam, som er i tanken, bundfældes og begynder derefter at rådne eller gære. Slammet vil med tiden fylde mindre, men kan ikke rådne helt væk. Derfor er det vigtigt, at vi tømmer bundfældningstanken hvert år, så vi sikrer, at der altid er plads til at tilbageholde nyt slam.

Tømmes tanken ikke, kan rester af slammet løbe ud i vandløbet og forurene dyre- og plantelivet. Du kan også risikere, at drænene stopper til og derfor skal spules.

Hvorfor skal en samletank tømmes?

Hvis tanken er fuld, er der risiko for, at spildevandet løber ud på jorden og forurener miljøet. Men udover at tømme den, når den er fuld, er det også vigtigt, at det sker regelmæssigt. Ellers risikerer du, at papir, fedt og andre affaldsstoffer gror fast i samletanken.

Hvor meget må dækslet til tanken veje?

Vi skal overholde reglerne for arbejdsmiljø. Dette betyder bl.a. at tankdæksler højest må veje 25 kg. Hvis dit dæksel vejer mellem 25 og 50 kg. tømmer vi din tank men opkræver et gebyr for det. Det vil derfor være en god idé at skifte til et dæksel, der vejer mindre end 25 kg.
Vejer dit dæksel mere end 50 kg, må vi ikke tømme din tank, og du vil derfor blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.

Er du i tvivl om, hvad dækslet på din tank vejer? Beregn vægten på dit betondæksel.

Hvad er kravene til adgangsvejen?

Der skal være fri adgangsvej til din tank, derfor skal vejen til din ejendom skal være mindst 3,5 m bred og den skal være fri for vegetation i mindst 4 m´s højde. Sugeslangen slår sig under tømning så der skal være god plads til at vi kan trække den frem til tanken.
Dit dæksel skal være fritlagt og let aftageligt. Fjern derfor småsten og græs eller anden vegetation omkring dækslet.
Er adgangsvejen ikke fri eller dækslet ikke fritlagt vil du blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os

Guide

tanktoemning

Værd at vide om din spildevandstank

Hent guiden her