Fjernvarme

Del via:

Jyderup

Hvad koster din varme?

PrisRundFor et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift i 2019 på 16.867,77 kr. Priserne er uændrede i 2019.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Varmepriser   Kr.
Fast tarif pr. m² bolig   26,00
Fast tarif pr. m² erhverv   26,00
Målerabonnement   625,00
Pris pr. MWh   710,65

Priserne er inklusiv moms

Roskilde

Hvad koster din varme?

PrisRundFor et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 13.384,50 kr. Det betyder en prisstigning på 3,8 procent.
 

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Varmepriser   Kr.
Fast tarif pr. m², 0-500 m²   26,59
Fast tarif pr. m², 500-10.000 m²   21,27
Fast tarif pr. m², over 10.000 m²   5,32
Målerabonnement   312,5
Pris pr. MWh   531,25
Afkøling pr. MWh (<50°)   4,85

Priserne er inklusiv moms

St. Merløse

Hvad koster din varme?

PrisRundFor et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 17.568,78 kr. I 2019 er udgiften på 18,077,56 kr. Det betyder en prisstigning 2,9 procent.

Se flere priseksempler og alle priserne her.

 

Varmepriser   Kr.
Fast tarif pr. m² bolig   34,65
Fast tarif pr. m² erhverv   34,65
Målerabonnement    625,00
Pris pr. MWh    715,36

Priserne er inklusiv moms

 

 

Hvad går pengene til?

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.