Spring til indhold
Hånd med mobiltelefon

Information om dit varmeforbrug

Du vil hver måned fra oktober til april modtage information fra os om, hvor du kan finde dit forbrug

Kravet kommer fra BEK 2251 af 29. december 2020, hvor energivirksomheder er pålagt overfor deres slutkunder at informere om, hvor de kan se deres forbrug og andre oplysninger omkring varmens tilblivelse, klagemuligheder med mere.

Nogle af informationerne vil du fremover kunne se på din regning, og andre skal du gå ind på Min side for at finde. Vi er, ifølge Bekendtgørelsen, pålagt at sende en e-mail til dig som påmindelse om, hvor du kan følge dit forbrug. E-mailen bliver sendt hver måned fra oktober til april. E-mailen er lovpligtig og som udgangspunkt, desværre, ikke mulig at fravælge.

Har du behov for at få ændret dine kontaktoplysninger hos os, må du meget gerne kontakte os på fors@fors.dk.

Grafer for din forbrugsudvikling

I løbet af 2022 vil du også kunne se grafer for din forbrugsudvikling på din årsregning, så du kan sammenligne dit forbrug med andres forbrug samt se udviklingen i dit eget.

På siden her kan du også se hvordan en Mwh bliver produceret ud fra vores deklarationer fra VEKS samt fra vores fjernvarmeværker i hhv. Jyderup og St. Merløse.

Har du brug brug for mere viden og råd om, hvordan du kan spare på energien, kan du se mere på www.sparenergi.dk.

Er du interesseret i at vide mere om hvad din varme er produceret af, så kan du læse om det i fjernvarmedeklarationerne forneden.

 

Oftest stillede spørgsmål

Hvordan beregner Fors A/S min afkølingspris?

Ud fra den fremførte energi målt i fjernvarmemåleren, har vi beregnet din gennemsnitlige fremløbstemperatur, der bestemmer hvilket krav vi stiller til returtemperaturen.

Forskellen mellem kravstemperaturen og den faktiske gennemsnitlige returtemperatur, er den forskel der takseres på.

Er din returtemperatur lavere end kravet vil du få udbetalt bonus. Er returtemperaturen over 50 grader betales dobbeltpris for den del, der overstiger 50 grader.

Forskellen ganges med årsforbruget af MWh og ganges med prisen på 4,85 kr.

Bemærk at prisen i selve opgørelsen er vist med ørebeløb – og af samme årsag er forbrug (forskel x MWh) divideret med 100.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at klage?

Hvis du ønsker at klage
Ønsker du at klage over principiel- eller lovgivningsmæssig karaktér, kan du læse mere på www.forsyningstilsynet.dk.

Har du klaget til Fors A/S og er du ikke enig i afgørelsen, kan du kontakte Ankenævnet på energiområdet. Se mere på www.energianke.dk.

Hvorfor får jeg vist deklarationen for hovedstadsområdet, når jeg klikker på fjernvarmedeklarationen for Roskilde?

Hos Fors A/S leverer vi fjernvarme til vores kunder i Roskilde via fjernvarmeselskabet VEKS, som producerer fjernvarmen. Vi henviser derfor til deres miljødeklaration her på siden.

Hvordan afmelder jeg mig SMS tjenesten?

Det er desværre ikke muligt at afmelde sig den SMS du modtager, da det er lovpligtigt. Du vil kun modtage SMSen fem gange årligt.

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du spørgsmål?

Kontakt os