Spring til indhold

Oftest stillede spørgsmål om fjernvarme

Der er stor efterspørgsel på fjernvarme i vores tre ejerkommuner Roskilde, Holbæk og Lejre. På denne side kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om fjernvarme.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er fjernvarme?

I grove træk er fjernvarme varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til kraftværket, hvor det igen varmes op.

Kan jeg få fjernvarme?

Vi er i fuld sving med at undersøge, hvem der kan få fjernvarme i vores tre ejerkommuner Roskilde, Holbæk og Lejre. Vi opdaterer siden her, når vi er klar med nyt.

Hvorfor tager det så lang tid at få fjernvarme?

Vi får mange forespørgsler omkring udvidelse af fjernvarmeområderne. Dette er vi naturligvis glade for, men vi er også kede af, at vi ikke straks kan hjælpe dem, som står med prisstigninger på naturgas.

Her kan du se, hvordan processen er for vores projekter:
1) Planlægning i samarbejde med rådgivende ingeniører: Hvor, hvornår og hvad skal det koste?
2) Boligejerne skriver sig op og hjælper med at planlægge
3) Vores ejerkommuner skal godkende projektet
4) Boligejerne skal underskrive tilbud om fjernvarme
5) Placering af stik i dialog med boligejerne
6) Entreprenører graver op og smeden lægger rør
7) VVS’eren tilslutter fjernvarmeanlægget
8) Tillykke – nu er du fjernvarmekunde

Vi forventer at kunne fortælle mere om hvor og hvornår senest i slutningen af 2022.

Hvorfor har I ikke været på forkant?

I Roskilde Kommune er vi rigtig godt i gang med fjernvarme. Flere områder har fjernvarme og har haft det længe – og endnu flere områder er på vej til at få fjernvarme.

Det er vores ejerkommuner, der beslutter, om der skal være fjernvarme, og hvor det skal være. I Holbæk og Lejre kommune er der endnu ikke en politisk beslutning om fjernvarme. Desuden er de statslige rammebetingelser først blevet ændret i 2020, så de nu understøtter en omstilling fra gas til fjernvarme.

Er fjernvarmen ikke allerede ude i jorden?

Nej. Vi har ikke et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el og gas.

Hvorfor kan jeg ikke skifte varme, som jeg skifter telefonselskab?

Fordi vi ikke har et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el og gas. Det kan altså ikke forventes, at der er lagt fjernvarmerør ud alle steder.

Hvorfor er fjernvarme smart?

Blandt andet fordi man kan bruge mange forskellige energikilder til at lave fjernvarme. Dermed er man ikke afhængig af én kilde som gas, el eller olie.

Desuden er et fjernvarmeanlæg lydløst og afgiver hverken damp eller lugt.

Er jeg tvunget til at få fjernvarme?

Nej. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilslutningspligt.

Kan vi bruge gasledningerne til fjernvarme?

Nej, gasrør kan ikke bruges til at distribuere fjernvarme.

Kan biogas hældes i naturgasrørene?

Ja, men biogas benyttes mest hensigtsmæssigt dér, hvor der ikke er alternativer. Meldingen fra statslig side er, at biogas ikke skal benyttes til rumopvarmning. Opvarmning af boliger og erhverv kan med fordel foretages med grøn fjernvarme og mindre varmepumpeanlæg.

Hvorfor kan andre forsyninger køre fjernvarme ud i alle små byer, når I ikke kan?

Et nyt kollektivt fjernvarmeområde skal kunne bære omkostningerne til investering i produktionsanlæg og ledningsnet. Det er omkostninger, som skal dækkes ind af de varmekunder, der er tilsluttet nettet. Vi kender ikke til andre forsyningers fjernvarmeberegninger eller hvilke priser, de ender med at pålægge kunderne. I Fors vil vi være sikre på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris, når vi tilbyder fjernvarme.

Fjernvarme er mest velegnet i større byområder og byer af en vis størrelse. Fjernvarme forudsætter typisk en interesse for op mod 70-80 % af de potentielle kunder i et område.

Er naturgas grønt?

Nej, naturgas er et fossilt brændsel. Men en stigende andel gas i naturgasnettet er grøn gas (biogas). Den kan med fordel benyttes dér, hvor der ikke er alternativer og ikke til rumopvarmning og brugsvand i boliger og erhverv

Hvad er en varmepumpe?

Hvad er ’Power to X’ og hvordan fungerer det?

Uden for det eksisterende fjernvarme i Roskilde forventer vi, at fjernvarmen i vid udstrækning vil blive produceret på store varmepumper med el. Vi orienterer os løbende for muligheden for udnyttelse af kilder til overskudsvarme som eksempelvis ‘Power to X’ som er en slags fabrikker, der producerer brint eller andre flydende brændsler til eksempelvis transport.

Hvorfor bruger vi ikke atomkraft?

Fra statsligt hold blev der i 1985 truffet beslutning om, at der ikke etableres atomkraft i Danmark.

Hvordan kan det være at andre kort/undersøgelser viser, at det godt kan lade sig gøre, når jeres undersøgelser viser noget andet?

Der udarbejdes en række gode analyser af bl.a. universiteter. Eksempelvis Varmeplan Danmark 2021. Flere af disse analyser er dog mere overordnede og kan ikke alene indikere et potentiale.

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt os