Spring til indhold

Fjernvarmeanlæg på abonnement

Hos os kan du få dit fjernvarmeanlæg på abonnement i stedet for at købe det. På den måde slipper du for udgifter til løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer vi nemlig for dig.

Har du spørgsmål til fjernvarmeanlæg på abonnement, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

 

Prisen på fjernvarmeanlægget afhænger af hvor meget du selv vil stå for

Hos Fors A/S kan du vælge mellem to modeller. Vælger du abonnementsordning Model A, ordner vi alt det praktiske for dig lige fra VVS-arbejdet og til det varme vand når dine radiatorer. Vi sørger også for al løbende service og vedligehold. Du kan også vælge abonnementsordning Model B, men så skal du selv stå for dele af installationen.

Kort om Model A og Model B

Model A på abonnement (Fors A/S gør alt for dig)

Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig service. Du betaler 223,33 kroner om måneden for vores service.

  1. Vi tager dit gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder ned, og kører det væk til genanvendelse. Det samme gælder, hvis du allerede har et fjernvarmeanlæg.
  2. Vi sætter et nyt fjernvarmeanlæg op og slutter det til dit eksisterende centralvarmeanlæg. Vi anbefaler, at du er hjemme, så vores VVS´er kan give dig en instruktion i brugen af fjernvarmeanlægget.
  3. Vi tjekker, at alt fungerer. Du opsiger selv din gasaftale hos Evida. Vi betaler omkostningerne til afkobling.
  4. Vi sørger for al løbende service og vedligehold af dit fjernvarmeanlæg fremover.

Med andre ord, står vi for det hele.

Der kan komme en merudgift ifb. med installation af fjernvarmeanlægget. Læs mere her

Model B på abonnement (Du gør noget selv)

Du skal selv håndtere dele af installationen. Du betaler 138,33 kroner om måneden, fordi du selv påtager dig store dele af arbejdet.

  1. Du kontakter selv en autoriseret VVS’er og får et tilbud på at få opsat et fjernvarmeanlæg. Som en del af abonnementsordningen leverer vi fjernvarmeanlægget til dig.
  2. Du sikrer, at din autoriserede VVS’er har monteret dit fjernvarmeanlæg og tjekker, at det hele fungerer.
  3. Vi sætter en måler på.
  4. Du opsiger selv din gasaftale hos Evida. Vi betaler omkostningerne til afkobling.
  5. Vi sørger for al løbende service og vedligehold af dit fjernvarmeanlæg fremover.

Med andre ord, du står selv for store dele af arbejdet.

Har du spørgsmål om fjernvarmeanlæg på abonnement?

Her finder du svar på det, andre har været i tvivl om.  Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Oftest stillede spørgsmål og svar

Hvordan tilmelder jeg mig abonnementsordningen?

Du underskriver abonnementsaftalen digitalt, når du tilmelder dig fjernvarme.

Ønsker du at få dit fjernvarmeanlæg på abonnement, skal du underskrive en særskilt abonnementsaftale digitalt, når du tilmelder dig fjernvarme. I formularen vælger du enten abonnementsmodel A eller B. Dernæst vil du få tilsendt en abonnementsaftale sammen med din tilslutningserklæring. Begge aftaler skal underskrives digitalt, når du tilmelder dig.

Hvad skal jeg sikre mig, inden VVS'eren kommer og sætter fjernvarmeanlægget op?

1. Der skal være ryddeligt i rummet hvor fjernvarmeanlægget skal opsættes, så det er til at komme til for VVS´eren.

2. Der skal være en stikkontakt (230V med jord) i nærheden af hvor fjernvarmeanlægget skal sættes op. Hvis der ikke er det, skal det laves inden VVS´eren kommer ud for at opsætte fjernvarmeanlægget. Er der ikke monteret stikkontakt, kan VVS´erens elektriker montere det for dig. Stikkontakten er ikke en del af fjernvarmeabonnementet og skal betales særskilt.

Punkt tre gælder kun for dig, som ikke allerede har fjernvarme i forvejen: 

3. Fors A/S afholder udgiften til installation af fjernvarmeanlægget med en rørlængde på op til tre meter mellem hovedhaner og fjernvarmeanlæg, og en rørlængde på op til tre meter fra fjernvarmeanlæggets afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation. Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bæringer, med maksimalt to stk. 90 graders retningsskift. De rørmeter der kommer ud over det, er for kundens egen regning.

Se vores bestemmelser her

Hvordan ser fjernvarmeanlægget ud?

Hvad koster et fjernvarmeanlæg på abonnement?

Du kan se de gældende priser her

Du betaler dit abonnement kvartalsvis via din varmeregning

Hvordan betaler jeg mit abonnement?

Det gør du kvartalsvis via din varmeregning.

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os