Spring til indhold

Nem og grøn fjernvarme på vej til Vindinge

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om fjernvarme i Vindinge.

Status på fjernvarmeudrulningen i Vindinge, 29. februar 2024

Vi er i fuld gang at udrulle fjernvarmen til Vindinge, og vi har dags dato opdateret trafikinformationen længere nede på siden med fokus på den aktuelle situation:

 • Ophævelse af ensretning på Østre Vindingevej
 • Ensretning af Stærkendevej
 • Vejarbejde på Tingvej (stikvejen over for Sognegården)
 • Vejarbejde på Kærvej
 • Genoprettelse af normal busrute

Du kan finde aktuel trafikinformation længere nede på denne side.

Om kampagnetilbuddet
Alle husstande i første etape har mulighed for at tilmelde sig fjernvarme. Hvis du bor i første etape, så kan du tilmelde dig fjernvarme og få det til kampagneprisen på de 25.000 kr., hvilket er gældende, indtil gravearbejdet har været forbi dit hus. Prisen på fjernvarme vil herefter være efter gældende prisblad.

72% af husstandene, i første etape, har allerede valgt den grønne fjernvarme til.

Anden og tredje etape i fjernvarmeudrulningen får besked om kampagnetilbud og mulighed for tilmelding, når vi nærmer os jeres område.

Aktuel trafikinformation

Trafikopdatering 29. februar 2024

 • Vi er planmæssigt i gang med at etablere fjernvarme til husstandene i første etape
 • Ensretningen på Østre Vindingevej er nu afsluttet, og vi er ved at etablere de sidste tre stikledninger. Derfor er der fortsat en mindre afgrænsning med prioriteret kørsel, indtil vi har det sidste på plads, men trafikken kører igen i begge retninger.
 • Næste ensretning starter mandag den 4. marts, hvor Stærkendevej står for tur. Vi ensretter ud af byen, som du kan se på kortet herunder, hvor vi ensretter fra (efter) udkørslen ved Børnehuset Vindinge og frem til lige før Østervænget.

Vi forventer, at ensretningen på Stærkendevej varer frem til 12. maj 2024.

 • Kærvej: Ensretningen på Kærvej imellem Smedestræde og Mejeristræde bliver ophævet, og der bliver spærret to steder:
  • fra Kærvej 9 og ud mod Ved Kirken
  • fra Smedestræde 6 mod Kærvej

Spærringen varer fra mandag den 11. marts, og vi forventer, at det afsluttes den 2. maj 2024.

 • Tingvej – stikvejen over for Sognegården. Fra mandag den 11. marts bliver der spærret for ind- og udkørsel i hverdage i tidsrummet fra 7:30-17. Vi forventer, at vejarbejdet på denne del af Tingvej er afsluttet 12. maj 2024.
 • Bus 600S kører igen sin normale busrute.

Trafikopdatering 13. februar 2024

 • Vi er planmæssigt i gang med at etablere fjernvarme til husstandene i første etape
 • Der er gravet stikledninger på flere veje, herunder Sandvejen, Naturparken og Moesgården, som dermed er klar til at blive koblet til fjernvarme, når hele hovedledningen er afsluttet. Det er hovedledningen, som fører fjernvarmen fra varmeværket i Roskilde til Vindinge.
 • Det meste af hovedledningen er på plads, og vi er pt. i gang med de sidste to stræk: At få den under motorvejen ved Ensianvej, og at få den ført fra Tingvej til Østre Vindingevej og Stærkendevej.
  Du kan se den seneste tidsplan for hovedledningen her.
 • Arbejdet på Østre Vindingevej nærmer sig sin afslutning. Herefter starter arbejdet op på Stærkendevej, som bliver ensrettet ud af Vindinge. Den bliver først ensrettet, når ensretningen på Østre Vindingevej er ophævet. Vi forventer, at det forberedende arbejde på Stærkendevej bliver sat i gang midt i uge 10.
 • Vi har fået mange henvendelser om, hvorvidt der kan etableres lysregulering på Stærkendevej for at undgå at sende trafikken ud på (endnu en) omkørsel ud af Vindinge. Det er ikke muligt at få politiets godkendelse, da strækningen fra Ved Kirken og frem til Østervænget har flere sideveje og øvrige tilkørsler, der vil blive påvirket af en lysregulering. Ensretningen og omkørslen kan selvfølgelig være til gene, men det er nødvendigt for at holde trafikken i bevægelse på de travle tidspunkter.

Har du spørgsmål om fjernvarme?

Overvejer du at få fjernvarme? Her finder du svar på det, andre har været i tvivl om.  Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Use left and right arrows to navigate between tabs.

Teknik, gravearbejde og tidsplan

Spørgsmål og svar

Seneste information om trafik i forbindelse med gravearbejde

Ændring i busrute på Tingvej
Movia har meddelt, at bus 600S i retning mod Hundige/Greve fra 10. oktober og frem til 15. november 2023 ikke standser mellem Østre Ringvej (Vindingevej) og Tune Kirke (Nørregade).

Skal du med bussen fra Roskilde og til Vindinge by, skal du derfor stå af ved Tune Kirke, gå over gaden og tage bussen i modsatte retning (mod Roskilde/Hillerød), som kører gennem Vindinge. Skal du omvendt fra Vindinge by til Hundige/Greve, skal du tage bussen mod Roskilde/Hillerød og stå af ved Østre Ringvej (over for brandstationen) og tage bussen i modsat retning mod Hundig/Greve.

I begge tilfælde skal du regne med en forlængelse af rejsetiden på op til 15 minutter i dagtimerne og op til 30 minutter om aftenen.

Sandvejen
Vi begynder gravearbejdet på Sandvejen mandag den 4. september 2023. I den forbindelse kan beboerne opleve midlertidige udfordringer med at komme til at parkere på deres matrikel. Vi henviser derfor beboerne til at parkere i græsarealet, mens arbejdet står på.

Kan jeg stadig tilmelde mig fjernvarme, selvom kampagnetilbuddet, for første etape, er udløbet?

Ja, du kan stadig tilmelde dig grøn fjernvarme, hvis du bor i første etape, selvom kampagnetilbuddet er udløbet.

Du kan tilmelde dig fjernvarme og få det til kampagneprisen på de 25.000 kr., hvilket er gældende, indtil gravearbejdet har været forbi dit hus. Prisen på fjernvarme vil herefter være efter gældende prisblad.

Du vil få besked, når gravearbejdet nærmer sig din vej.

Hvorfor kan jeg ikke blive koblet på fjernvarmen tidligere, når hovedledningen er lige i nærheden af min bolig?

Selvom du kun bor 5-10 meter fra hovedledningen, så vil det kræve en stor ændring i projektet at afvige fra hovedledningen. Selvom det kan opleves som om, at hovedledningen er lige i nærheden, så er det rent teknisk en anden sag. Hvis vi skal ændre planen yderligere, betyder det at projektet så vil blive meget forsinket.

Vi får mange henvendelser på, om vi kan tilpasse tidsplanen til den enkelte boligejer. Det kan vi desværre ikke. Der er logik i den plan vi har lavet, og den følger vi. Med planen arbejder vi på, at så mange som muligt kan blive koblet på fjernvarmen, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Hvorfor er tidsplanen rykket?

Vi har været nødsaget til at flytte hovedledningens placering. Det har betydet, at vi ekstraordinært har fået mulighed for at optimere tidsplanen, så boliger der ligger lige for hovedledningen, nu får mulighed for at komme på tidligere.

Hvorfor kan jeg ikke få fjernvarme hurtigere?

Vi får i øjeblikket mange henvendelser på, om vi ikke kan tilpasse tidsplanen, så den enkelte boligejer kan komme hurtigere på. Det kan vi desværre ikke. Der er logik i den plan vi har lavet, og den følger vi. Med planen arbejder vi på, at så mange som muligt kan blive koblet på fjernvarmen, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Hvornår kommer fjernvarmen til min vej?

Du kan se, hvornår fjernvarmen kommer til din vej i denne tidsplan.

Vi sender dig et brev med et kampagnetilbud, når vi når til din etape og når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Vi forventer at hele udbygningen er færdig inden for fem år – og forhåbentlig endnu tidligere.

Hvor langt er vi i processen?

Vi er der i projektet, hvor vi nu kan tage første spadestik til den nye hovedledning, som skal føre fjernvarmen ind til Vindinge. Det betyder, at de første kunder i Vindinge nu kan se frem til at blive koblet på fjernvarmenettet i løbet af sommeren.

Arbejdet med hovedledningen går i gang fra 2. maj 2023.

Vi har nu evalueret de tilbud, vi har modtaget. Tilbuddene er vurderet i forhold til kvalitet og pris. Vi er glade for, at vi i en tid, hvor det på grund af mange udefrakommende faktorer kan være svært at gennemføre rentable fjernvarmeprojekter, der kommer kunden til gode, er i stand til at sætte et projekt af denne størrelse i gang.

Snart vil første etape i Vindinge modtage et brev fra os om projektet og den videre proces.

Kan tidsplanen ændre sig?

Vi gør alt, hvad vi kan for at overholde tidsplanen. Hvis tidsplanen ændrer sig, vil du blive informeret.

Hvor mange husstande drejer det sig om?

Op mod 950 husstande kan tilslutte sig fjernvarmen.

Er der fjernvarme i Vindinge i dag?

Ja, der er indtil videre lagt fjernvarme i området omkring Toftebuen i Vindinge.

Graver I hele min have op, når fjernvarmen installeres?

Nej. Vi graver en 30-40 cm bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Her placeres fjernvarmerøret, som vi også fører ind i dit hus i samme omgang. Vi sørger naturligvis for at dække pænt til bagefter, lægger fliser på plads og sår nyt græs. Vi bestræber os på at være færdige indenfor maks. 14 dage (10 arbejdsdage).

Perioden for reetablering kan være længere i de kolde måneder. Vi kan f.eks. ikke så græs i december måned.

Når vi nærmer os, gennemgår vi sammen, hvor stikledningen skal placeres.

Hvor længe er der håndværkere i huset?

Arbejdet inde i huset vil typisk tage en dag eller to.

Kan gulvvarmen i f.eks. badeværelset være tændt hele sommeren?

Ja. Har du vandbårent gulvvarme i badeværelset, inden du skifter til fjernvarme, så vil du også have det efter. Vi ændrer ikke på husets centralvarmesystem.

Vi anbefaler dog at lukke for varmen hen over sommeren, for at spare på varmen og sikre en bedre afkøling.

Hvor lang bliver arbejdsperioden med gravearbejde på vejene?

Vi vurderer, at det vil være omkring fire måneder på de enkelte veje.

Som udgangspunkt siger vi, at der vil være gravearbejde på privat grund i maks. 14 dage (10 arbejdsdage).

Graver I i fortovet eller i vejen til hovedledningen?

Vi graver som regel ikke i fortovet. Vi graver i vejen, fordi det er der, der er plads.

Men vi graver på tværs af fortovet, når vi etablerer din stikledning.

Bliver min indkørsel gravet op? Eller hvordan kommer stikledningen helt ind til huset?

I samråd med dig aftaler vi, hvor stikledningen skal ligge. Som udgangspunkt vælger vi korteste ledningsføring under hensyntagen til eksisterende el, vand og spildevandsledninger, som i forvejen ligger på din grund. Det kunne eksempelvis være gennem forhaven eller indkørslen. Vi reetablerer selvfølgelig det opgravede areal igen, efter stikledningen er lagt.

Jeg har i dag gasfyr i kælder. Er det et problem, hvis jeg vil konvertere til fjernvarme?

Nej, dine nye stikledninger føres ind i din kælder, og dit fjernvarmeanlæg kan efterfølgende opsættes der.

Kan jeg få skudt stikledningen ind til mit hus?

Nej, vi skyder ikke fjernvarmestikledninger ind, da der er risiko for at ramme andre ledninger på din grund, og da det kan skade det indskudte fjernvarmerør.

I stedet graver vi og lægger stikledningen ned. Herefter reetablerer vi området, så det er i samme stand, som før vi begyndte at grave.

Hvornår opsættes fjernvarmemåleren?

Vælger du en abonnementsaftale, model A, så opsætter vi måler samtidig med at vi sætter dit fjernvarmeanlæg op.

Og ellers opsættes den efter aftale med dig. Når din egen VVS´er har opsat fjernvarmeanlægget og indmeldt det til os, så kommer vi og sætter en måler en på.

Stiller fjernvarme nogle krav til de interne rørstørrelser i de enkelte huse, og betyder en for lille diameter noget for returtemperaturen, som kan gøre fjernvarmen dyrere for de huse, som måtte have dette problem?

Såfremt huset har et vandbåret centralvarmeanlæg, vil varmekilden ikke ændre på forudsætninger for rørinstallationen i de enkelte huse.

Aftaleforhold og fjernvarmeanlæg

Spørgsmål og svar

Hvordan tilmelder jeg mig fjernvarmen i Vindinge

Du vil modtage et brev fra os med et kampagnetilbud, når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Vi åbner op for tilmeldinger etapevis. Det vil sige, at de første der allerede nu kan tilmelde sig fjernvarmen, er alle veje i første etape i denne tidsplan.

Bor du på en vej i første etape kan du tilmelde dig fjernvarmen her.

Hvor mange takker ja til fjernvarme?

Når vi udbygger i et nyt område, vælger 75-80 % af boligerne typisk at blive tilkoblet på fjernvarmenettet.

I Danmark opvarmes to ud af tre danske boliger allerede med fjernvarme.

Hvad sker der med fjernvarmeaftalen, hvis vi sælger huset?

På boligmarkedet er huse med fjernvarme i høj kurs. Køberne betaler i gennemsnit to procent mere for deres nye bolig, hvis der er lagt fjernvarme ind – både på grund af varmeøkonomien og miljøgevinsten.

Så har du planer om at sælge huset inden for de næste par år, eller er du allerede i gang, betaler det sig både for jer og for de kommende købere, at boligen har fjernvarme.

Hvis du underskriver tilslutningserklæringen og får solgt huset, inden installationsarbejdet går i gang, så står det de nye ejere frit for, om de ønsker at overtage aftalen og få fjernvarme på samme fordelagtige vilkår.

Har du valgt et fjernvarmeanlæg på abonnement, skal du aftale nærmere med de nye ejere om overtagelse af aftalen.

Hvordan opsiger jeg min fjernvarmeaftale?

Efter en mindste-periode på et halvt år, har du mulighed for at opsige dit fjernvarmeanlæg på abonnement igen. Det skal du gøre skriftligt, og du kan gøre det med en måneds varsel til udgangen af en måned. Når du opsiger aftalen, skal du betale for at få taget dit fjernvarmeanlæg ned. Du kan se de gældende priser på fors.dk/priser.

Ønsker du at skifte til anden opvarmningsform, skal du søge om at få afbrudt din fjernvarmeforsyning. Du skal betale omkostningerne til afbrydelse af stikledningen.

Hvis du som ny ejer af en ejendom ikke længere ønsker at opvarme med fjernvarme, står du selv for omkostningerne til afbrydelse af stikledningen.

Du kan læse mere om opsigelse af fjernvarme i vores tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Skal jeg skifte til fjernvarme, eller er det frivilligt?

Fjernvarme er et tilbud, og du er ikke forpligtet til at tage imod det. Regeringen og stort set alle folketingets partier har dog besluttet, at al naturgas og olie til rumopvarmning skal udfases inden 2035, så du kan blive pålagt flere afgifter på naturgas og fyringsolie i fremtiden. Her vil fjernvarme være et fordelagtigt tilbud.

Kan en grundejer, der har sagt ja til fjernvarme, vente med at blive koblet på fjernvarmenettet?

Du kan ikke vente med at få etableret stikledningen til kampagnepris. Kampagneprisen er gældende i en begrænset tidsperiode. Vi opkræver fast afgift fra det tidspunkt du begynder at aftage fjernvarme, dog senest 6 måneder efter etablering af din stikledning.

Hvad koster det at afbryde sin fjernvarmeforsyning?

Det koster dækning af de faktiske udgifter ved følgende:

– Afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen.

– Nedtagning af måler og andet tilhørende fjernvarmeselskabet.

– Omkostning ved eventuel fjernelse af de af fjernvarmeselskabets tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning.

Hvad hvis min nuværende varmekilde går i stykker inden jeg får fjernvarme?

Har du tilmeldt dig fjernvarme, og går din varmekilde i stykker inden fjernvarmen er nået frem til dig, så kan du gøre brug af vores tryghedsordning.

Tryghedsordningen gælder for alle private boligejere, der har fået tilbuddet om fjernvarme, og som har underskrevet en tilslutningserklæring. I Vindinge vil tryghedsordningen være gældende efter en 30 dages karensperiode.

Tryghedsordningen har en bagatelgrænse på 5.000 kr. inkl. moms. Er beløbet under 5.000 kr. inkl. moms, så skal du selv dække udgifterne.

Læs mere om tryghedsordningen her

Hvordan opsiger jeg min gasaftale?

Du skal selv opsige din gasaftale hos Evida. Du skal først opsige gasaftalen, når du har fået monteret et fjernvarmeanlæg og er klar til at aftage fjernvarme. Du vil få information fra os omkring dette, når vi nærmer os.

Læs mere om, hvordan du opsiger din gasaftale her: Opsig din gasaftale

Hvornår skal grundejerne på vejen beslutte sig – hvad er deadline for tilsagn?

Du kan tilmelde dig, så snart du modtager et brev med et kampagnetilbud fra os.

Kampagneprisen gælder kun i en begrænset tidsperiode. Når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarme i Vindinge, vil du modtage et brev fra os, hvor tidsfristen for kampagneprisen vil være vist tydeligt.

Prisen for efterfølgende tilslutning til fjernvarme vil være fuld pris efter gældende takstblad.

Kampagnepris 25.000 kr.
Normal tilslutningspris 39.606 kr.
Besparelse 14.606 kr.

Ovenstående er baseret på gældende priser for 2023.

I praksis ser vi meget gerne, at du tilmelder dig, så snart du har truffet beslutningen – og vi har åbnet op for tilmeldinger på din vej. Det gør planlægnings- og projekteringsarbejdet nemmere og til gavn for alle. Tilmeldingen er allerede nu åben for første etape. Du tilmelder dig fjernvarmen her.

Når tiden nærmer sig gravearbejdets begyndelse, vil du modtage mere information fra os

Hvad skal jeg selv gøre, hvis jeg ikke vælger en abonnementsaftale på fjernvarmeanlægget?

Du skal kontakte en VVS’er og få tilbud på den indvendige installation. Overvej at indhente flere tilbud for at opnå en fordelagtig pris.
Tilbuddet bør indeholde følgende ting:

  • Fjernelse af olie-/gasfyr og kedel
  • Ombygning af rørføring
  • Montage af varmemåler
  • Levering og montering af varmeveksler
  • Regulering af det nye anlæg
  • Trykprøvning og isolering af de nye rør
  • Afblænding/fjernelse og afmelding af olietank

Skal der være afløb i det rum, hvor fjernvarmeanlægget opsættes?

Nej, det er ikke et krav, men en god idé.

Hvor stort er fjernvarmeanlægget?

Målene på et typisk fjernvarmeanlæg til et parcelhus er cirka:

Højde: 80 cm
Bredde: 57 cm
Dybde: 40 cm

Se hvordan fjernvarmeanlægget ser ud her

Hvor stort er fjernvarmeskabet?

Målene er cirka:

Højde: 75 cm
Bredde: 33 cm
Dybde: 25 cm

I forhold til gas skabet, så er det mindre i bredden, men samme dybde.

Se hvordan fjernvarmeskabet ser ud her

Kan man selv bestemme farven på fjernvarmeskabet?

Du kan vælge mellem to farver. Antracit grå eller lys grå. Det er noget vi aftaler med dig, når vi kommer ud og skal aftale nærmere om selve installationen.

Se hvordan fjernvarmeskabet ser ud her

Hvordan virker et fjernvarmeanlæg?

Fjernvarmeanlægget fordeler det varme vand fra fjernvarmeværket via vekslere ud i både radiatorer og til opvarmning af brugsvand i din bolig – og tilbage igen. Denne proces nedkøler fjernvarmevandet, inden det igen sendes retur til fjernvarmeværket. Vandet, der sendes retur til fjernvarmeværket skal ideelt set nedkøles med 30 °C

Kan der komme udgifter for mig som kunde, i forbindelse med installationen af fjernvarmeanlægget, hvis jeg vælger et fjernvarmeanlæg på abonnement?

Fors A/S afholdelse af udgifter til installation af fjernvarmeanlægget omfatter følgende: Rørlængde på op til tre meter mellem hovedhaner og fjernvarmeanlæg, og en rørlængde på op til tre meter fra fjernvarmeanlæggets afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation. Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bæringer, med maksimalt to stk. 90 graders retningsskift.

De ekstraomkostninger vi oftest ser, er til en jordet stikkontakt i nærheden af anlægget, rørmeter  udover de tre meter og distanceramme til fjernvarmeanlægget. Vi anbefaler, at du læser de almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg.

Bliver fjernvarmen varmet op med naturgas i Vindinge?

Nej, fjernvarmen opvarmes med energikilder som bæredygtig biomasse fra blandt andet Avedøreværket og affaldsforbrændingsanlæg.

Økonomi og miljø

Spørgsmål og svar

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarmen?

Når vi nærmer os dit område, vil du få et tilbud fra os om at blive tilsluttet fjernvarme til kampagnepris. Denne kampagnepris gælder kun i en begrænset tidsperiode. Når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarme i Vindinge, vil du modtage et brev fra os. I dette brev vil tidsfristen for kampagneprisen tydeligt fremgå.

Prisen for efterfølgende tilslutning til fjernvarme vil være fuld pris efter gældende prisblad.

Med kampagnetilbuddet får du tilslutningsprisen til 25.000 kr. Det betyder, at du sparer 14.606 kr. på selve tilslutningen (baseret på gældende priser for 2023.)

Du kan dog først tilmelde dig, når du har modtaget kampagnemateriale fra os. Der er nu åben for tilmeldinger til første etape. Hører du til første etape, kan du tilmelde dig fjernvarmen her.

Hvornår skal jeg betale kampagneprisen?

Du vil først modtage en regning fra os, når vi nærmer os din vej. Du skal altså ikke betale beløbet lige, når du tilmelder dig.

Hvad koster et fjernvarmeanlæg?

I stedet for at købe et fjernvarmeanlæg, kan du få det på abonnement hos os. Det betyder, at du slipper for den store udgift ved ikke at købe anlægget.

Med et fjernvarmeanlæg på abonnement, slipper du samtidig for udgifter til løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer vi nemlig også for dig.

Fjernvarmeanlæg på abonnement

Du kan vælge mellem to forskellige abonnementsløsninger (Model A og B):

Model A – Fors A/S gør alt for dig (Abonnement)
Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig service. Du betaler 223,44 kr./mdr. baseret på de gældende priser.

Model B – Du gør mere selv (Abonnement)
Du skal selv håndtere dele af installationen. Vi sørger for fremtidig service. Du betaler 138,33 kr./mdr. baseret på de gældende priser.

Læs mere om modellerne her

Hvad koster fjernvarme, når jeg er blevet kunde?

 

Du kan se vores gældende priser her.

Din regning vil bestå af minimum tre elementer:

 • Fast tarif baseret på antal kvadratmeter i BBR-registret
 • Varmepris baseret på antal MWh i forbrug
 • Målerabonnement
 • Eventuel abonnement på fjernvarmeanlæg – Model A eller Model B

Hvordan er fordelingen mellem fast pris (pr. m2 hus) og variabel pris (efter forbrug)?

Typisk omkring 30% fast tarif og 70% forbrug ved et parcelhus. Hertil kommer måler- og unitabonnement.

Kan prisen på fjernvarme stige?

Ja, det kan den godt. Vi har taget højde for, hvad vi skal bruge i renovering lang tid fremover, men prisen kan stige, ligesom den også godt kan falde. Fjernvarme kører efter hvile-i-selv-princippet, og skal derfor ikke skabe overskud til ejerne.

Fjernvarme er ingen pengemaskine

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at levere og drifte fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Hvor meget CO2 sparer jeg miljøet for med fjernvarme?

Når du vælger fjernvarme, kan du spare klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk kan du reducere din CO2-udledning med hele 66 %, hvis du skifter til fjernvarme fra naturgas – og helt op til 75%, hvis du skifter fra olie.

Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, biomasse, vind og solvarme mm. Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2035. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Hvad består fjernvarmen af i Vindinge?

Vindinge bliver koblet på fjernvarmenettet i Roskilde. Her kommer varmen primært fra transmissionsselskabet VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), hvor varmen produceres sammen med el på bæredygtig biomasse blandt andet på Avedøreværket og på affaldsforbrændingsanlæg.

Afkølingspris – hvad er det?

Når man har fjernvarme, pumpes varmt vand i isolerede rør fra et varmeværk til vores kunders huse, som det varmer op. Derefter pumpes vandet – der nu er noget koldere – tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Det er det, der kaldes afkøling.

Returtemperaturen til varmeværket, skal helst være så lavt som muligt, så udnyttes varmen bedst. Derved spares elforbrug til pumper, og varmetabet i fjernvarmenettet mindskes.
Som fjernvarmekunde i Roskilde bliver du belønnet, hvis du har en god afkøling og udnytter fjernvarmen bedst muligt.

Vi kan nemlig måle temperaturen på det vand, vi sender til dig og det, der kommer retur. Hvis du udnytter varmen godt, får du en bonus. Omvendt får du en ekstra afgift, hvis du ikke udnytter fjernvarmen.

En god afkøling afhænger derfor af, om dit varmeanlæg er indstillet korrekt. Derfor er det en god ide at holde øje med anlægget. Det kan vi hjælpe med, når du vælger vores abonnementsaftale Model A og B.

Hvis I ejer min unit, kan jeg så stadig komme til at betale for dårlig afkøling?

Afhængig af hvordan du selv justerer dine termostater på dit centralvarmeanlæg, samt krav til højere indetemperatur i boligen, kan afkølingen blive dårligere, og derfor kan du komme til at betale for dårlig afkøling.

Afkoblingspuljen - får jeg del i den?

Du skal rette henvendelse til Evida. Når du afmelder dig gassen hos Evida, får du svar på, om du er dækket af afkoblingspuljen for private.  Hvis du ikke er dækket af afkoblingspuljen, betaler vi omkostningerne til afkobling for private.

De fire største fordele ved fjernvarme

Fjernvarme er grøn fornuft

Når du vælger fjernvarme, kan du spare klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk kan du reducere din CO2-udledning med hele 66%, hvis du skifter til fjernvarme fra naturgas – og helt op til 75%, hvis du skifter fra olie.

Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, flis, halm, vind og solvarme. Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Slip for den store udgift

Bestiller du fjernvarme, inden gravemaskinerne har været forbi dit hus, får du tilslutningen til 25.000 kr. Tilbuddet gælder i en begrænset tidsperiode.

Hos os kan du samtidig få dit fjernvarmeanlæg på abonnement i stedet for at købe det. Vælger du Model A eller B, betyder det, at du slipper for den store udgift til anlægget. Det er med i abonnementsprisen. Samtidig slipper du for udgifter til løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer vi nemlig også for dig.

Fjernvarmeanlæg på abonnement

Du kan vælge mellem to forskellige abonnementsløsninger (Model A og B):

 • Model A – Fors A/S gør alt for dig (Abonnement)
  Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig service. Du betaler 223,33 kroner om måneden for vores service, hvilket svarer til 2680 kr. om året. Går din installation af anlægget udover vores standardløsninger, kan det medføre en merudgift. Læs mere her
 • Model B – Du gør mere selv (Abonnement)
  Du skal selv håndtere dele af installationen. Vi sørger for fremtidig service. Du betaler 138,33 kroner om måneden, hvilket svarer til 1660 kr. om året, fordi du selv påtager dig store dele af arbejdet.

Fjernvarme er ingen pengemaskine

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at producere og drive fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Fjernvarme kan gøre din bolig mere værd

Boligkøbere elsker fjernvarme. I hvert fald når man kigger på tallene: Ofte stiger værdien af boliger nemlig, når de får installeret fjernvarme.

Fjernvarme er nemt at få installeret

Hvordan?

 1. Du udfylder formularen HER.
 2. Vi kontakter dig, inden fjernvarmen kommer til din vej for at fortælle dig om arbejdet og den videre proces. (Vi aftaler tidsplan og placering af stikledning m.m.)
 3. Vi graver ud til fjernvarme på din vej og grund. Bagefter genetablerer vi naturligvis, så det ser ud som før.
 4. Du opsiger din gasaftale hos Evida (hvis du har gas)
 5. Vi udskifter dit nuværende fyr med fjernvarmeanlægget
 6. Vi vejleder dig i, hvordan du registrerer din nye opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 7. Vi tjekker at alt er i orden.

Hvad er fjernvarme?

Princippet i fjernvarme er enkelt: Varmt vand pumpes i isolerede rør fra et varmeværk til dit hus, som bliver varmet op. Derefter pumpes vandet, der nu er noget koldere, tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Når først rørene er lagt, er der ikke så meget, der kan gå galt med fjernvarmen. Derfor er det også en af de mest driftssikre varmeformer.

Få mere viden om fjernvarme i denne film:

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt os