Spring til indhold
Nyheder

Grøn fjernvarme på vej til Roskilde-bydel

Den grønne energi er attraktiv og vigtig som aldrig før, og de første husstande i Vindinge forventes i 2023 at få muligheden for at tilslutte sig fjernvarmenettet. Energistyrelsen har netop givet tilsagn om at støtte projektet, som dermed kan politisk behandles i Roskilde Kommune i løbet af marts.

Grøn fjernvarme kan snart være en realitet i Roskilde-bydelen Vindinge.

Det står klart, efter Energistyrelsen netop har givet tilsagn til projektet, der skal give indbyggerne i Vindinge mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet.

Det er forsyningsselskabet Fors A/S, der er ejet af kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk, som står bag projektet, der kan ende med at give op mod 1.100 husstande mulighed for at varme deres hjem op med grøn energi.

Projektet skal politisk behandles i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet i Roskilde Kommune i løbet af indeværende måned, og borgmester Tomas Breddam håber og forventer at kunne samle et politisk flertal bag projektet.

– I Roskilde Kommune er vi godt i gang med den grønne omstilling, og her spiller grøn energi en vigtig rolle for, at vi kan nå kommunens ambitiøse mål om at være CO2-neutral i 2040. Når vi taler el- og fjernvarmeforsyning, er målet endda, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. At vi på én og samme tid kan tilbyde så mange husstande en grønnere varmekilde er meget unikt, og jeg ser med stor optimisme på at opnå en bred opbakning til projektet, siger Tomas Breddam.

I Fors A/S er er man allerede i gang med et tilsvarende projekt i form af 2. etape af udrulning af fjernvarme i Himmelev. Baseret på erfaringerne fra denne bydel forventer adm. direktør i Fors A/S, Michael Brandt, også en stor interesse for at tilslutte sig fjernvarmen i Vindinge. Når 50 procent af indbyggerne er med ombord, kan Fors A/S begynde anlægsarbejdet.

– I en tid, hvor priserne på gas og el er rekordhøje, og verdensbilledet også rejser spørgsmålstegn ved den fremtidige leverance af energi til danskerne, er fjernvarmen både attraktiv set ud fra et økonomisk synspunkt samt et klimamæssigt synspunkt. Disse forhold samt vores grundige beregninger af casen i Vindinge giver mig en forventning om en mindst lige så stor interesse for fjernvarme i Vindinge som i Himmelev, hvor tilslutningsprocenten aktuelt er godt 80 og stigende, siger direktøren.

Fors A/S vil inden længe informere om projektet, herunder fremdrift, tilslutningsmuligheder, priser mv. på denne side.