Spring til indhold
Forside

Nyheder

Nu skal asbest og eternit pakkes ind inden aflevering på genbrugspladserne i Holbæk Kommune

Fra 15. februar 2024 skal tagplader i asbest og eternit pakkes ind i to lag plast. Ændringen kommer som følge af nye regler hos Audebo Miljøcenter, som modtager pladerne fra Fors A/S’ genbrugspladser i Holbæk Kommune.

Stort lokalt engagement bag 70 % tilslutning til fjernvarmen i Veddelev

Veddelev er et kæmpe skridt tættere på fjernvarmen, efter byen har rundet de nødvendige 70 % tilslutning. En solid lokal indsats har en stor del af æren for den flotte opbakning, bemærker man i Fors A/S.

Fors A/S vil tilbyde fjernvarme i fire nye områder af Roskilde Kommune

Naturgassen skal udfases. Derfor skal ejere af et naturgasfyr inden for overskuelig fremtid tage stilling til en ny varmekilde. Størstedelen af Roskilde by har allerede fjernvarme, og nu vil Fors A/S gerne tilbyde grøn, fremtidssikret fjernvarme i yderligere fire områder i Roskilde Kommune.

Kommende varmepumpe i Jyderup reducerer gasforbruget i fjernvarmen med over 90 procent

Fors A/S opfører en eldrevet varmepumpe på fjernvarmeanlægget i Jyderup. Det betyder mere klimavenlig varme, da varmepumpen kommer til at reducere gasforbruget med 94 procent.

Få din regning digitalt og spar penge

Spar op til 50 kr. på din næste regning.

Ambitiøs grøn agenda påvirker priserne i 2024

I 2024 vil priserne for en række forsyningsydelser stige. Generelle prisstigninger, øgede udgifter til el og varmeproduktion og fokus på langsigtede investeringer giver forklaringen på, hvorfor de fleste priser bevæger sig opad. Et kig i krystalkuglen rummer dog også positivt nyt til Jyderup.

Fors A/S får ét samlet varmeselskab i Holbæk Kommune

Fors A/S forenkler selskabsstrukturen og samler administrationen af sine forskellige varmeselskaber i Holbæk Kommune i ét selskab, Fors Varme Holbæk A/S.

Fors Affald Holbæk A/S skal fortsat opkræve moms på affald i Holbæk Kommune

Skattestyrelsen er kommet med et nyt styresignal for kommunale renovationsydelser. Fors Affald Holbæk A/S skal fortsat opkræve moms på håndteringen af dagrenovation i Holbæk Kommune.

I Holbæk og Lejre går frivillige BNBO-aftaler godt

Mens man på landsplan kun er i mål med omkring ti procent af de nødvendige aftaler om sprøjtestop i områder nær drikkevandsboringer, går det anderledes godt i Holbæk og Lejre. Her har Fors A/S indgået aftaler med omkring 60 procent af lodsejerne.

Øget slamsugning i Regstrup

Fors A/S kører med tung trafik i Regstrup. Det skyldes, at renseanlægget er ude af drift.

1 2 3 20