Spring til indhold
Nyheder

I Holbæk og Lejre går frivillige BNBO-aftaler godt

Mens man på landsplan kun er i mål med omkring ti procent af de nødvendige aftaler om sprøjtestop i områder nær drikkevandsboringer, går det anderledes godt i Holbæk og Lejre. Her har Fors A/S indgået aftaler med omkring 60 procent af lodsejerne.

I Holbæk og Lejre går det godt med indgåelsen af de frivillige BNBO-aftaler, der standser brugen af pesticider nær drikkevandsboringer. Faktisk har forsyningsselskabet Fors A/S indgået frivillige aftaler med 61 procent af de relevante lodsejere. Det står i skarp kontrast til, at man på landsplan ifølge DR kun er nået i mål med omkring ti procent af de nødvendige aftaler.

”Vi har prioriteret tid til dialog med lodsejerne. For både lodsejere og Fors A/S er det første gang, vi har været i dialog om vores naboskab og sameksistens. Så det har krævet mange kopper kaffe og tid at nå til en fælles forståelse for den udfordring, vi står overfor – og ikke mindst for, hvad løsningen kan være,” siger Martin Olsen, der som projektleder i Fors A/S står i spidsen for BNBO-aftalerne.

Når Fors A/S indgår frivillige BNBO-aftaler med lodsejerne, er det derfor altid med det udgangspunkt at lade aftalen omfatte et større areal end det strengt nødvendige, uddyber han:

”Der er også risiko for, at pesticider, der benyttes uden for BNBO, ender i grundvandet, det tager bare længere tid. Derfor har vi, i dialog med lodsejerne, inkluderet så store arealer som muligt og tilpasset aftalearealernes afgrænsning under hensyntagen til deres ønsker. I Fors A/S mener vi, at vi har et fælles ansvar for at passe så godt på naturens ressourcer som muligt til de kommende generationer. Derfor er vi nødt til at være ambitiøse omkring omfanget af de her aftaler.”

I Fors A/S er der fortsat tiltro til dialogen:

”Vi har ikke lukket den sidste aftale endnu og fortsætter dialogen med lodsejerne. Vi forventer ikke, at alle lodsejere vil indgå en aftale med os, og dermed heller ikke, at alle BNBO er beskyttet inden sommeren 2024. Vores ambitioner for grundvandsbeskyttelse stopper dog ikke ved BNBO, så det er vores forventning, at arbejdet med grundvandsbeskyttelse, frivillige dyrkningsaftaler og jordkøb vil fortsætte mange år frem,” siger Martin Olsen.

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice