Spring til indhold
Nyheder

Øget slamsugning i Regstrup

Fors A/S kører med tung trafik i Regstrup. Det skyldes, at renseanlægget er ude af drift.

Beboere i Regstrup vil lige nu og frem til udgangen af uge 46 opleve en markant øget trafik af slamsugere, der kører mellem Regstrup Renseanlæg og Holbæk Renseanlæg. Det skyldes, at motoren, der driver Regstrup Renseanlæg, er i stykker, hvilket har medført et driftsstop.

Sådan renser vi spildevandet i Regstrup

I forbindelse med driftsstoppet er det vigtigt at få aflastet renseanlægget, så vi undgår overløb af urenset spildevand til den nærliggende å i Regstrup, da dette vil være til skade for natur og miljø. For at undgå overløb, kører vores slamsugere derfor i de næste uger i fast rutefart mellem Regstrup Renseanlæg og Holbæk Renseanlæg. Bilerne transporterer urenset spildevand fra Regstrup Renseanlæg til Holbæk Renseanlæg, hvor spildevandet renses.

Vi tager mest muligt hensyn

Slamsugerne vil i videst muligt omfang køre i dag- og aftentimerne. Vi gør, hvad vi kan, for at undgå kørsel i nattetimerne. I tilfælde af regn og især kraftig regn vil der være ekstra pres på renseanlægget, og i det tilfælde kan det evt. blive nødvendigt også at køre i løbet af nattetimerne.

Vi er hurtigst muligt tilbage til normal drift

Driften på Regstrup Renseanlæg ventes at være tilbage til normal drift i løbet af de næste godt tre uger.

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?

Kontakt os