Spring til indhold
Nyheder

Ambitiøs grøn agenda påvirker priserne i 2024

I 2024 vil priserne for en række forsyningsydelser stige. Generelle prisstigninger, øgede udgifter til el og varmeproduktion og fokus på langsigtede investeringer giver forklaringen på, hvorfor de fleste priser bevæger sig opad. Et kig i krystalkuglen rummer dog også positivt nyt til Jyderup.

Investeringer i den grønne omstilling kombineret med generelle prisstigninger får prisen til at stige for kunderne hos forsyningsselskabet Fors A/S. Især øget efterspørgsel hos leverandører og entreprenører samt høje priser på materialer og energi ligger til grund for de stigende priser i hele branchen.

Stor interesse for den grønne omstilling
Den grønne omstilling fylder dagsordenen for 2024 hos forsyningsselskabet Fors A/S, der er ejet af kommunerne Roskilde, Holbæk og Lejre. Selskabet oplever igen en øget interesse for og stigende fokus på klima og miljø på tværs af de tre ejerkommuner.

– Vi er meget stolte af at spille en central rolle i den grønne omstilling og i udfasningen af fossile brændsler som fx gas. Desuden er vi glade for at være med til at sikre kvaliteten af vores grundvand, hvor vi har indgået aftaler med en lang række lodsejere om stop for sprøjtemidler ved vandboringer. Vores ejerkommuner har ambitiøse spildevandsplaner, så vi har også stort fokus på spildevand, hvor vi investerer i en endnu mere effektiv rensning af spildevandet og selvfølgelig reduktion af overløb, men det giver dermed også øgede priser, siger økonomidirektør Majken Damkjær Simonsen.

Stigende udgifter og grønne investeringer
I tillæg til generelle prisstigninger for alle forsyningsarter hænger prisstigningen i Roskilde på fjernvarme sammen med øgede priser hos VEKS I/S, øgede omkostninger og indhentning af for lave priser de tidligere år. I Holbæk Kommune bliver de øgede udgifter til arbejdet på en ny genbrugsplads også afspejlet i en stigning i prisen på affaldshåndtering i kommunen, og i både Roskilde og Holbæk Kommune stiger prisen på vand som følge af øgede udgifter til grundvandsbeskyttelse.

– Det er værd at bemærke, at mange prisstigninger hænger sammen med langsigtede, tunge investeringer, som kommer både kunder og miljø til gavn, udtaler Majken Damkjær Simonsen.

Prisstigningerne er dog ikke et udtryk for, at der bliver genereret overskud:

– Vores selskaber drives efter hvile-i-sig-selv-principper, som vil sige, at vi hverken må give overskud eller underskud. Når vi kan reducere omkostningerne, kommer det vores kunder til gavn, men det samme princip medfører også prisstigninger, når omkostningerne stiger, forklarer økonomidirektøren.

På trods af generelle prisstigninger falder det faste bidrag dog i Jyderup, hvor de fleste ser ind i en lavere gennemsnitlig varmepris i 2024.

Find priserne for 2024 her.