Spring til indhold
Forside

Nyheder

Effektivt anlæg medvirker til lavere fjervarmepriser i Jyderup

Gasmotoren på Jyderup Fjernvarmeværk har det forgange år præsteret bedre end beregnet. Det er en medvirkende faktor til, at Fors A/S for nylig kunne meddele fjernvarmekunderne i Jyderup, at prisen på fjernvarme i 2023 bliver væsentligt lavere end først udmeldt.

Hurtig handling sikrer vandkvalitet efter formodet dieseltyveri

Et spild af dieselolie ved en vandboring satte for en kort stund beredskabet i værk hos forsyningsselskabet Fors A/S. Hurtig handling har dels vist, at forsyningens beredskabsprocedurer virker, dels slået fast, at vandet ikke er blevet forurenet. Spildet skyldes efter alt at dømme, at en eller flere dieseltyve har været på spil.

Godt nyt: Fors A/S sænker prisen på fjernvarme i Jyderup

På grund af faldende naturgaspriser kan Fors A/S nu sænke prisen på fjernvarme i Jyderup betragteligt. Det betyder, at et standardhus skal betale næsten 12.000 kroner mindre for fjernvarme i 2023.

Globale prisstigninger kan påvirke fjernvarmeprojekter

Store prisstigninger på materialer til brug ved udrulning af fjernvarme skaber lige nu usikkerhed om anlægsprojekter landet over. Fors A/S mærker også de store prisstigninger og vurderer løbende, om det kan få betydning for kommende projekter, herunder arbejdet med at udrulle fjernvarme.

Naturgasprisen falder

Fors A/S arbejder løbende på at sænke priserne på fjernvarme i Jyderup. Fjernvarmepriserne er her i høj grad bestemt af prisen på naturgas, og da den er faldet, bliver fjernvarmeprisen også snarest justeret til gavn for kunderne.

Grønne investeringer påvirker priserne i 2023

En række forsyningsydelser stiger i pris næste år. Det skyldes generelle prisstigninger på især el samt en række, nye investeringer, som Fors A/S har iværksat for at imødekomme behovet for grøn omstilling og klimatilpasning

Stor besparelse: Nu skal skidtet renses om natten

Omkring årsskiftet forventer Fors A/S at have en løsning, der kan aflaste el-nettet betragteligt, uden at det påvirker kunderne, klar til brug. Derved bidrager Fors A/S både til at mindske produktionsbehovet hos landets energiselskaber til gavn for klima og miljø samt mindske risikoen for strømafbrydelser denne vinter.

Fors A/S og Innargi indgår rammeaftale om geotermi til Holbæk

Forsyningsselskabet Fors A/S og geotermiselskabet Innargi har indgået en aftale om at se på mulighederne for geotermi i Holbæk. Holbæk er Danmarks største gasby, og Fors A/S står over for en stor opgave med at konvertere hele byen fra naturgas til fjernvarme over de kommende år. I den forbindelse kan geotermi potentielt dække ca. 60 % af fjernvarmebehovet med grøn, prisstabil og forsyningssikker varme.

Dele af Roskilde er uden varme

Fors A/S er i gang med at lokalisere og udbedre fejlen.

Til venstre ses produktionsdirektør i Fors A/S, Henrik Correll. Til højre ses Henrik Engquist, Jens Sørensen, formand og Henrik Høgstrup fra Vindinge Vandværk.

Fors A/S og Vindinge Vandværk etablerer ny nødforbindelse

lndbyggerne i Vindinge behøver ikke frygte, at de en dag står uden rent drikkevand i hanerne. Nyetableret nødforbindelse fra Fors A/s skal fremover sikre, at indbyggerne i Vindinge også i nødstilfælde har en sikker og stabil vandforsyning.

1 2 3 4 18