Kundernes plastaffald bliver nyt sorteringssystem

Det var aldrig gjort før. Nu tester kunder

Læs mere

Affaldskunder i Holbæk får nyt sorteringssystem til køkkenet, hvori de kan sortere op til otte typer affald. Fors A/S leverer systemet, der er lavet af 100 % genanvendt plast indsamlet hos husholdningerne i Holbæk. Systemet er produceret hos Schoeller Plast Enterprise A/S af plast oparbejdet hos Aage Vestergaard Larsen A/S.

”Vi har - som de første i Danmark – fået lukket cirklen og opbygget en fuld produktionslinje, fra indsamling og sortering af husholdningsplast over behandling og til produktion af et færdigt plastprodukt. Snart kan vi sende det færdige produkt tilbage til husstande i Holbæk i form af et helt nydesignet og fleksibelt system, der udelukkende er lavet af den plast, kunderne selv har været med til at aflevere. Og vi er ret sikre på, at vores kunder bliver glade for det - de har nemlig selv været med til at designe det”, siger Lærke Ærenlund, der er projektleder for plastprojektet og idémager for det nye tiltag.

Kunder efterspørger nye løsninger
Idéen til udvikling af det nye system er opstået i Fors A/S i forbindelse med indførelsen af den tredje beholder til plast og metal. Her oplevede de en stor efterspørgsel efter sorteringssystemet.

”Vores kunder efterspørger et system til køkkenet, der passer til det antal beholdere, som de har stående ude i indkørslen. Samtidig har mange svært ved at forstå, hvorfor vi siger, at plast er en ressource, og hvad plasten egentlig kan bruges til. Så idéen lå lige til højrebenet – at få produceret et sorteringssystem af kundernes egen plast” siger Lærke Ærenlund.
Fors A/S og producenten Schoeller Plast Enterprise A/S i Regstrup har gennemført spørgeskemaundersøgelser både blandt Fors A/S kunder og interessenter fra hele landet for at få afdækket, hvordan folk sorterer i dag.
”Undersøgelserne viste, at der er rigtig mange forskellige måder at håndtere affald på i køkkenet. Der er derfor også mange ønsker og behov, som vi har forsøgt at imødekomme. Det har krævet et meget fleksibelt system, som den enkelte husstand kan kombinere og bruge på et utal af forskellige måder” siger Jan Bybjerg Pedersen, forretningsudviklingschef, Schoeller Plast A/S.

Udviklet i samarbejde med kunderne
Sorteringssystemet består af to spande, med tilhørende låg, i forskellige størrelser og en skillevæg, som den enkelte kan kombinere og placere på et utal af forskellige måder. Det er efter kundernes ønske, at systemet er blevet så fleksibelt. Fors A/S og Schoeller Plast Enterprise A/S har nemlig brugt repræsentanter for de forskellige kundegrupper i udviklingen.

”Vi har haft en gruppe af testpiloter til at afprøve forskellige løsninger i deres eget hjem. Det har givet os erfaring med, hvad der fungerer i praksis. Det har været en blandet gruppe af husejere og folk, der bor i etageejendomme, da begge grupper har forskellige ønsker og behov. Så det er i høj grad et kundedrevet design”, siger Lærke Ærenlund.

Den stærke kundeinvolvering har givet mange gode input og ideer og været en spændende udviklingsproces for producenten, Schoeller Plast A/S, der normalt producerer plastprodukter til større industrikunder.

”Det har været en virkelig nyttig proces, da det har givet os et unikt indblik i de praktiske problemer, som slutbrugerne står overfor. Det er en ny måde at arbejde på for os, da dette produkt henvender sig til en ny målgruppen vi ikke tidligere har arbejdet med og resultatet af dette er endt op i et bedre produkt tilpasset og målrettet brugernes krav og ønsker”, siger Jan Bybjerg Pedersen.

Bedre sortering med det nye system
I første omgang udleverer Fors A/S systemet til 2000 husstande i Holbæk Kommune fordelt både på Orø og i Holbæk, og også til folk der bor i etageejendomme. Fors A/S vil de næste seks måneder løbende følge op på, hvordan det går med sorteringen hos de 2000 husstande.

”Vi tror på, at vi kan få større mængder til genanvendelse og mindre til forbrænding, jo lettere vi gør det for vores kunder at sortere deres affald. Nu bliver det spændende at følge udviklingen i praksis”, siger Lærke Ærenlund

Projektet er støttet med 3,2 millioner fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Billigere fjernvarme i Roskilde

Læs mere

Den 1. juli 2016 sættes fjernevarmeprisen i Roskilde ned fra 600 til 500 kr. pr. MWh.

Et standardhus står dermed til en besparelse på 5,4% af varmeudgifterne, svarende til 724 kr.

Fors producerer ikke selv fjernvarmen i Roskilde, men køber den hos VEKS, som har nedjusteret deres priser. Den besparelse Fors dermed opnår, kommer naturligvis varmekunderne til gode.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Fors A/S ønsker liberalisering af affaldssektoren

Effektivisering og konkurrence har allerede ændret store dele af forsyningssektoren, mens affaldssektoren er bagud.

Læs mere

Effektivisering og konkurrence har allerede ændret store dele af forsyningssektoren, mens affaldssektoren er bagud. Det skal vi gøre noget ved, mener direktør i Fors A/S, Michael Brandt. Han opfordrer derfor til, at vi også her tænker på tværs af kommunegrænser, så monopoler ikke fortsat holder priserne oppe i affaldssektoren. Lad os afskaffe anvisningsretten og afprøve markedet til fordel for vores kunder. Fors A/S er klar til konkurrencen.

Læs hele artiklen Fors A/S: Affaldssektoren gemmer sig under radaren.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Fors A/S var med på Folkemødet på Bornholm

Vi var med på årets Folkemøde på Bornholm, hvor genanvendelse af plast, bæredygtig udvikling af de danske øer og fremtidens forsyning var blandt de emner, der blev drøftet.

Læs mere

Genanvendelse af plast

Vi var sammen med Dansk Affaldsforening, Plastindustrien og Aage Vestergaard Larsen A/S værter ved eventen ”genbrug af plastaffald i den cirkulære økonomi”. Formålet var at sætte fokus på, at vi i Danmark ikke evner at sortere, oparbejde og udnytte plastaffald. Men Fors A/S gennemfører netop nu Danmarks største forsøg med plastaffald i samarbejde med plast-virksomhederne Aage Vestergaard Larsen A/S og Schoeller Plast Enterprise A/S, og eventen blev startet med et plast-skuespil, der viste, hvordan projektet sætter plasten i cirkulation.

Derefter var der debat om hvordan vi i Danmark kan blive bedre til at sortere og udnytte plastaffald. Der er en stigende interesse blandt danske plastvirksomheder for genanvendt plast, men hvis det skal fungere og give miljømæssig og økonomisk mening, kræver det et samarbejde på tværs af sektorer. Derfor er der et marked for genanvendt plast, hvis plasten sorteres ligesom vi gør i Holbæk Kommune.

Bæredygtig udvikling af de danske øer

Sammen med Holbæk Erhvervsforum og BOFA stod vi også bag eventen ”Bæredygtig udvikling på de danske øer”. Eventen satte fokus på, om forholdene på de danske øer er et godt grundlag for bæredygtig udvikling inden for forsyning, erhverv og turisme, som fx Bornholm og Samsø har haft succes med.
Til eventen fortalte BOFA og Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi om deres erfaringer.

På Orø har Fors A/S sammen med Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og lokalbefolkningen søsat et udviklingsprojekt kaldet ”Orø som Forsynings- og DemonstrationsØ”. Med det udgangspunkt satte eventen fokus på at skabe nye løsninger. Smith Innovation, LAG Småøerne, Energiklyngecenteret og publikum var inviteret til en kreativ idésession og komme med nye ideer til projekter, der kan gøre småøerne endnu mere grønne og smarte. Ideerne væltede ind. Vi følger op på idéerne til Orø-bazar den 4. oktober, hvor alle er velkomne.

Fremtidens forsyning

En ny reguleringsbølge har ramt forsyningsbranchen med krav om ensretning, effektiviseringer og prispres. Fors A/S var sammen med Dansk Fjernvarme, Horten og Implement Consulting Group værter for en debat, der satte fokus på, hvordan forsyningsselskaberne kan gribe forandringen og udvikle sig uden at sætte kompetencer og kundehensyn over styr. Et panel bestående af Borgmester i Holbæk Søren Kjærsgaard, Bestyrelsesformand for Bornholms Energi & Forsyning Lars Goldschmidt og bestyrelsesmedlem fra Fors A/S Julie Hermind tog sammen med arrangørerne hul på dilemmaer om forsyningssektorens fremtid. Panelet og publikum debatterede bl.a. hvorvidt færre og større selskaber er vejen frem, om multiforsyninger versus specialistforsyninger og ejerkommunernes mulighed for politisk indflydelse på de stadigt større selskaber. Søren Kjærsgaard fremhævede flere gange forventningen om at Fors A/S, qua sin størrelse, kan blive en aktiv medspiller i samfundet og med erhvervslivet. Arrangørerne samler inputs fra eventen i et fælles brev, som bliver sendt til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt efter Folkemødet.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Erhvervsaffaldsgebyr

Ansøg om fritagelse (Holbæk)

Læs mere

Næsten alle virksomheder skal betale et erhvervsaffaldsgebyr på kr. 252,53 eksklusiv moms - uanset om de er tilmeldt genbrugspladserne eller ej. Gebyret dækker myndighedens administrationsudgifter til f.eks. affaldsplaner, kampagner og information. Derfor bliver det nogle steder bare kaldt administrationsgebyret.

Hvem kan undgå gebyret?
1. Virksomheder med omsætning under 300.000 kr. i 2014. 
2. Virksomheder uden nogen form for affaldsproduktion (I visse tilfælde baseret på myndighedens skøn)

Er din virksomhed startet i 2015 eller efter, kan du kun søge i kategori 2

Har du fået brev, skal du formentlig betale gebyret
Vi sender ikke breve til virksomheder under omsætningsgrænsen (2014 tal fra SKAT), og heller ikke til virksomheder i brancher som er fritaget i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9 

Vær opmærksom på at myndigheden vurderer at meget få virksomheder vil kunne blive fritaget, fordi de ikke har nogen form for affaldsproduktion

Før du søger om fritagelse
Check Holbæk Kommunes liste over virksomhedstyper, der altid har affald - er du på listen, er det meget usandsynligt at du får fritagelse

Fristen for at ansøge om fritagelse for gebyret er 18. maj 2016.
Søg fritagelse her (Virk.dk)

Hvem skal betale
Alle virksomheder, som er registreret med en virksomhed eller en produktionsenhed (P-nummer) i Holbæk Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr.
Det er virksomhedens P-nummer, som er grundlag for det affaldsgebyr, som virksomhederne opkræves.
Hvis virksomheden har flere P-numre, får I derfor også flere regninger.
Tjek din virksomheds oplysninger i CVR
Det er vigtigt, at din virksomheds oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nummer. Hvis der er fejl og mangler i oplysningerne, skal I selv rette dem på www.letnok.dk

Dagrenovation fra erhverv
Alle virksomheder har en vis produktion af dagrenovation, eksempelvis madpakkerester, kaffefiltre osv. Derfor henter Fors A/S også dagrenovation hos virksomheder med adresse i Holbæk Kommune.
Virksomheder med mere end 5 ansatte skal være med i ordningen, mens det er frivilligt for mindre virksomheder.
Kontakt os hvis du vil vide mere om ordningen.
Modsat ordningen for boliger, afhenter vi ikke glas og papir hos virksomheder. Det skal i stedet afleveres på genbrugspladsen. Du kan se priserne for affald fra erhverv i vores takstblad.

 

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Genbrugspladser i Holbæk

Adresser og åbningstider

Læs mere

Holbæk Genbrugsplads
Spånnebæk 34, 4300 Holbæk

Mandag  10–17
Tirsdag 10–17
Onsdag 10–17
Torsdag 10–17
Fredag 10 -17
Lørdag 9–16
Søndag 9–16

 

Tornved Genbrugsplads
Holbækvej 167, 4440 Mørkøv

Mandag  Lukket
Tirsdag 10–17
Onsdag Lukket
Torsdag 10–17
Fredag Lukket
Lørdag 9–16
Søndag 9–16

 

Tølløse Genbrugsplads
Industrivej 14a, 4340 Tølløse

Mandag  10 - 17
Tirsdag Lukket
Onsdag 10–17
Torsdag Lukket
Fredag Lukket
Lørdag 9–16
Søndag Lukket

 

Jernløse Genbrugsplads
Virkelyst 19, 4420 Regstrup 

Mandag  Lukket
Tirsdag Lukket
Onsdag Lukket
Torsdag Lukket
Fredag 10 -17
Lørdag Lukket
Søndag 9–16

 

Orø Genbrugsplads (1. april til 31. oktober)
Bygaden 28, 4300 Holbæk 

Mandag  Lukket
Tirsdag Lukket
Onsdag 13–15.30
Torsdag Lukket
Fredag Lukket
Lørdag 10–12
Søndag Lukket

Fra 1. november til 1. april har Orø Genbrugsplads kun åben lørdag fra 10 - 12

   

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Erhvervsaffald i Holbæk

Adgang til genbrugsplads

Læs mere

Sådan gør du

1. Tilmeld virksomheden

Find dit P-nummer (Ups! Jeg har glemt mit P-nummer) og registreringsnummeret på de biler, der skal bruge genbrugspladserne. Så er du klar:

Tilmeld din virksomhed til genbrugspladserne i Holbæk

2. Sæt mærkat på bilerne

Du får sendt forrudemærkat til alle de biler, du har tilmeldt. På mærkatet står bilens registreringsnummer og det skal sættes i bilens forrude. Så kan medarbejderne på genbrugspladsen se, at der er betalt. Mærkatet gælder året ud.

3. Husk at betale

Betal regningen, når den kommer. Der kan godt gå lidt tid, for vi samler alle tilmeldinger og sender regningerne på en gang.

Når året er omme, fjerne du let klistermærket ved at varme det lidt op, f.eks. med en hårtørrer. Limrester kan du fjerne med sprit.

Hvad koster det?

Det er din virksomheds branche og antallet af ansatte, der afgør prisen.
Vi henter oplysningerne i CVR-registret.

Håndværkere / anlægsgartnere 0-1 ansatte:       6.423,43 kr.
Håndværkere / anlægsgartnere 2-10 ansatte:     9.633,28 kr. 
Håndværkere / anlægsgartnere over ti ansatte: 12.845,00 kr. 
Øvrige erhverv: 947,82 kr.

Desuden skal der betales et statsgebyr for farligt affald på 170,08 og et kommunalt administrationsgebyr på kr. 252,53. Administrationsgebyret skal næsten alle virksomheder betale, uanset om de har abonnement eller ej.

Nogle få typer virksomheder kan søge om fritagelse for adm.gebyr i 2016 (Holbæk Kommune)

Kun brug for en enkelt adgang?

Der er mulighed for at købe enkeltadgang, hvis din virksomhed kun skal bruge genbrugspladserne en gang eller to om året. Det koster 284,50 kr. ekskl. moms, og man må højst købe fire enkeltadgange om året, bestilling af en femte enkeltadgang udløser automatisk et abonnement.  

Tre måder at købe enkeltadgang:

  1. Bestil via linket øverst på siden.
    Efter tilmeldingen modtager du en mail med et kontonummer, som skal benyttes ved betaling.
    Kvitteringsmailen skal medbringes på genbrugspladsen og vises til personalet
  2. Køb en enkeltadgang hos Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Du kan betale med kontanter eller Dankort, og får en kvitteringen, der fungerer som billet og skal vises på genbrugspladsen
  3. Kontakt personalet på pladsen. De har et kort, du kan udfylde med firmaets oplysninger, og så sender vi en regning med posten.
Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Rotter

Anmeld rotter

Læs mere

Rotter bærer smitte og kan lave dyre skader. Derfor skal rotter altid anmeldes til myndigheden.

Tegn på rotter
En sur lugt af kloak
Rotteekskrementer
Huller i jorden
Kradsen og piben

Anmeld rotter - læg aldrig selv gift
Anmeld rotter i Roskilde Kommune
Anmeld rotter i Holbæk Kommune
Anmeld rotter i Lejre Kommune

Hvorfor kommer der rotter
Rotter elsker ødelagte kloakinstallationer. Så det er vigtigt at du holder øje med om din kloakanlægget på din grund er i orden - det har du selv ansvaret for. Hønse- og fuglehold er noget, der tiltrækker rotter, så har du høns, så er det særligt vigtigt, at alle dine installationer er i orden.

Hvem gør noget ved det?
Det er altid din lokale kommune, der ansvaret for at bekæmpe rotter.

Rotter i Roskilde
Fors A/S laver rotteopgaverne for Roskilde Kommune, så når du anmelder rotter i Roskilde Kommune, så er det os du er i kontakt med. Vi behandler din anmeldelse og bestiller skadedyrsbekæmper. Roskilde Kommune har det overordnede ansvar og alle betaler til rottebekæmperen over skatten - et besøg af rottebekæmperen i normal åbningstid er gratis.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder
Nyhedsbrev