Ny genbrugspladsstruktur

Ny genbrugsplads i Tølløse og ubemandet, døgnåben genbrugsplads i Jernløse

Læs mere

Den nye genbrugspladsstruktur er kommet på plads i dialog med Fors A/S kunder - repræsentanter fra lokalråd, erhvervslivet og Holbæk Erhvervsforum. Målet har været at sikre lokal forankring, og at løsningerne bedst muligt matcher kundernes behov. 

”Vi har afholdt dialogmøder med vores kunder og på baggrund af det, der er kommet frem, har vi udarbejdet et fælles udkast. Det er det, som nu er blevet fremlagt for vores bestyrelse, og som den har godkendt”, siger Thomas Hopp, Kundechef hos Fors A/S.

Den nye struktur omfatter en ny genbrugsplads i Tølløse, så Holbæk Kommune får tre moderne og brugervenlige genbrugspladser i de tre største byområder. Pladsen bliver større, så der kan sorteres i endnu flere fraktioner, og mere brugervenlig med nedgravede containere. Det gør det lettere for Fors A/S kunder at aflevere affald og giver bedre arbejdsforhold for de ansatte. Der vil også være mulighed for at aflevere haveaffald døgnet rundt. Fors A/S går nu i gang med den videre udvikling af pladsen, som skal være fremtidssikret og matche kundernes behov. Derfor forsætter Fors A/S den tætte dialog med kunderne. Pladsen vil stå klar ultimo 2018.

Medio 2017 omdanner Fors A/S forsøgsvist Jernløse Genbrugsplads til en ubemandet genbrugsplads med døgnåbent alle ugens dage. Pladsen vil være videoovervåget, og kunderne får adgang ved at ”ringe sig selv ind”.

”I dag er pladsen kun åben to dage, så det vil gøre det lettere for vores kunder at komme af med affaldet. Det kræver selvfølgelig lokal opbakning i forhold til sortering og oprydning, når den er ubemandet. Vi håber, der er opbakning, så det er en løsning, vi kan fortsætte med”, siger Thomas Hopp. 

Genbrugspladsstrukturen vil også byde på to ubemandede og døgnåbne haveaffaldspladser – en i syd og en i nord - ligesom der er tiltag, der imødekommer erhvervslivets behov. Fors A/S tester fx netop nu en ordning, hvor der er er morgenåbent på Holbæk Genbrugsplads. Den første haveplads vil åbne ultimo 2017, den anden ultimo 2018.

”Det er klart, at der er mange vidt forskellige ønsker og mange ender, der har skullet mødes. Det har været vores opgave at lægge puslespillet og finde en samlet løsning, der tilgodeser flest mulige behov. Den nye genbrugspladsstruktur er samlet set en opgradering af mulighederne og servicen i forhold til vores kunder. Det er et resultat, vi har opnået i samarbejde med vores kunder, og som jeg er er meget glad for”, siger Thomas Hopp. 

Fors A/S har allerede opfyldt regeringens 2022 målsætning om 50% genanvendelse, og den nye struktur for genbrugspladser vil være med til at sikre, at Holbæk Kommune fortsat er med helt fremme inden for håndtering af affald.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Billigere fjernvarme i Roskilde

Læs mere

Den 1. juli 2016 sættes fjernevarmeprisen i Roskilde ned fra 600 til 500 kr. pr. MWh.

Et standardhus står dermed til en besparelse på 5,4% af varmeudgifterne, svarende til 724 kr.

Fors producerer ikke selv fjernvarmen i Roskilde, men køber den hos VEKS, som har nedjusteret deres priser. Den besparelse Fors dermed opnår, kommer naturligvis varmekunderne til gode.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Roskilde-virksomhed?

Spar energi og penge med et Grøn Puls Energitjek

Læs mere

Fors A/S er med i Grøn Puls, der hjælper virksomheder i Roskilde Kommune til bedre energiløsninger. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde lokale små- og mellemstore virksomheder et gratis Grøn Puls Energitjek.

Energitjekket bliver udført af en uddannet energivejleder fra Teknologisk Institut, der også er medlem af Grøn Puls Energitjekordning. Efter energitjekket får du forslag til konkrete projekter, hvis din virksomhed kan hente hurtige energibesparelser. Det kan både være mindre løsninger, og hurtige besparelser, eller større investeringer, som vil tjene sig ind på sigt.

Læs mere og tilmeld din virksomhed her. Så kan du være blandt de 50 virksomheder, der i denne omgang får tilbud om et gratis Grøn Puls energitjek.  

 

Du kan få tilskud til energirenoveringen

De besparelser du opnår ved energirenoveringen, bliver købt af Fors A/S.  På den måde kan du få et beløb mellem nogle få hundrede og flere tusinde kroner, alt efter hvor omfattende din energirenovering er. Du kan læse mere om hvordan det foregår her.

Grøn Puls kan også hjælpe virksomheder med at søge støtte fra andre aktuelle støtteordninger, det kan du læse mere her.

 

God økonomi

Der kan være god økonomi i at være energieffektiv. For mange virksomheder er der store potentialer i at gennemføre energirigtige renoveringer. Renoveringerne kan give lavere energiregninger, og de kan også være med til at skabe et bedre indeklima, sundhed og færre sygedage for medarbejderne.

Læs mere om Grøn Puls

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Erhvervsaffaldsgebyr

Ansøg om fritagelse (kun muligt dele af året)

Læs mere

Næsten alle virksomheder skal betale et erhvervsaffaldsgebyr på kr. 252,53 eksklusiv moms - uanset om de er tilmeldt genbrugspladserne eller ej. Gebyret dækker myndighedens administrationsudgifter til f.eks. affaldsplaner, kampagner og information. Derfor bliver det nogle steder bare kaldt administrationsgebyret.

Roskilde: Information, regler og ansøgningssystem (link til ekstern side) 

Holbæk:  

Hvem kan undgå gebyret?
1. Virksomheder med omsætning under 300.000 kr. i 2014. 
2. Virksomheder uden nogen form for affaldsproduktion (I visse tilfælde baseret på myndighedens skøn)

Er din virksomhed startet i 2015 eller efter, kan du kun søge i kategori 2

Har du fået brev, skal du formentlig betale gebyret
Vi sender ikke breve til virksomheder under omsætningsgrænsen (2014 tal fra SKAT), og heller ikke til virksomheder i brancher som er fritaget i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9 

Vær opmærksom på at myndigheden vurderer at meget få virksomheder vil kunne blive fritaget, fordi de ikke har nogen form for affaldsproduktion

Fristen for at ansøge om fritagelse for gebyret er 18. maj 2016.
Søg fritagelse her (Virk.dk)

Hvem skal betale
Alle virksomheder, som er registreret med en virksomhed eller en produktionsenhed (P-nummer) i Holbæk Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr.
Det er virksomhedens P-nummer, som er grundlag for det affaldsgebyr, som virksomhederne opkræves.
Hvis virksomheden har flere P-numre, får I derfor også flere regninger.
Tjek din virksomheds oplysninger i CVR
Det er vigtigt, at din virksomheds oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nummer. Hvis der er fejl og mangler i oplysningerne, skal I selv rette dem på www.letnok.dk

Dagrenovation fra erhverv
Alle virksomheder har en vis produktion af dagrenovation, eksempelvis madpakkerester, kaffefiltre osv. Derfor henter Fors A/S også dagrenovation hos virksomheder med adresse i Holbæk Kommune.
Virksomheder med mere end 5 ansatte skal være med i ordningen, mens det er frivilligt for mindre virksomheder.
Kontakt os hvis du vil vide mere om ordningen.
Modsat ordningen for boliger, afhenter vi ikke glas, papir, plast og metal hos virksomheder. Det skal i stedet afleveres på genbrugspladsen.

 

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Genbrugspladser i Holbæk

Adresser og åbningstider

Læs mere

Holbæk Genbrugsplads
Spånnebæk 34, 4300 Holbæk

Mandag  7–17
Tirsdag 7–17
Onsdag 7–17
Torsdag 7–17
Fredag 7-17
Lørdag 9–16
Søndag 9–16

 

Tornved Genbrugsplads
Holbækvej 167, 4440 Mørkøv

Mandag  Lukket
Tirsdag 10–17
Onsdag Lukket
Torsdag 10–17
Fredag Lukket
Lørdag 9–16
Søndag 9–16

 

Tølløse Genbrugsplads
Industrivej 14a, 4340 Tølløse

Mandag  10 - 17
Tirsdag Lukket
Onsdag 10–17
Torsdag Lukket
Fredag Lukket
Lørdag 9–16
Søndag Lukket

 

Jernløse Genbrugsplads
Virkelyst 19, 4420 Regstrup 

Mandag  Lukket
Tirsdag Lukket
Onsdag Lukket
Torsdag Lukket
Fredag 10 -17
Lørdag Lukket
Søndag 9–16

 

Orø Genbrugsplads (1. april til 31. oktober)
Nørrestængevej, 4300 Holbæk 

Mandag  Lukket
Tirsdag Lukket
Onsdag 13–15.30
Torsdag Lukket
Fredag Lukket
Lørdag 10–13
Søndag Lukket

Fra 1. november til 1. april har Orø Genbrugsplads kun åben lørdag fra 10 - 13

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Erhvervsaffald i Holbæk

Adgang til genbrugsplads

Læs mere

Sådan gør du

1. Tilmeld virksomheden

Find dit P-nummer (Ups! Jeg har glemt mit P-nummer) og registreringsnummeret på de biler, der skal bruge genbrugspladserne. Så er du klar:

Tilmeld din virksomhed til genbrugspladserne i Holbæk

2. Sæt mærkat på bilerne

Du får sendt forrudemærkat til alle de biler, du har tilmeldt. På mærkatet står bilens registreringsnummer og det skal sættes i bilens forrude. Så kan medarbejderne på genbrugspladsen se, at der er betalt. Mærkatet gælder året ud.

3. Husk at betale

Betal regningen, når den kommer. Der kan godt gå lidt tid, for vi samler alle tilmeldinger og sender regningerne på en gang.

Når året er omme, fjerne du let klistermærket ved at varme det lidt op, f.eks. med en hårtørrer. Limrester kan du fjerne med sprit.

Hvad koster det?

Det er din virksomheds branche og antallet af ansatte, der afgør prisen.
Vi henter oplysningerne i CVR-registret.

Håndværkere / anlægsgartnere 0-1 ansatte:       6.423,43 kr.
Håndværkere / anlægsgartnere 2-10 ansatte:     9.633,28 kr. 
Håndværkere / anlægsgartnere over ti ansatte: 12.845,00 kr. 
Øvrige erhverv: 947,82 kr.

Desuden skal der betales et statsgebyr for farligt affald på 170,08 og et kommunalt administrationsgebyr på kr. 252,53. Administrationsgebyret skal næsten alle virksomheder betale, uanset om de har abonnement eller ej.

Nogle få typer virksomheder kan søge om fritagelse for adm.gebyr i 2016 (Holbæk Kommune)

Kun brug for en enkelt adgang?

Der er mulighed for at købe enkeltadgang, hvis din virksomhed kun skal bruge genbrugspladserne en gang eller to om året. En enkeltadgang koster 284,50 kr. ekskl. moms.  

Tre måder at købe enkeltadgang:

  1. Bestil via linket øverst på siden.
    Efter tilmeldingen modtager du en mail med et kontonummer, som skal benyttes ved betaling.
    Kvitteringsmailen skal medbringes på genbrugspladsen og vises til personalet
  2. Køb en enkeltadgang hos Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Du kan betale med kontanter eller Dankort, og får en kvitteringen, der fungerer som billet og skal vises på genbrugspladsen
  3. Kontakt personalet på pladsen. De har et kort, du kan udfylde med firmaets oplysninger, og så sender vi en regning med posten.
Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Rotter

Anmeld rotter

Læs mere

Rotter bærer smitte og kan lave dyre skader. Derfor skal rotter altid anmeldes til myndigheden.

Tegn på rotter
En sur lugt af kloak
Rotteekskrementer
Huller i jorden
Kradsen og piben

Anmeld rotter - læg aldrig selv gift
Anmeld rotter i Roskilde Kommune
Anmeld rotter i Holbæk Kommune
Anmeld rotter i Lejre Kommune

Hvorfor kommer der rotter
Rotter elsker ødelagte kloakinstallationer. Så det er vigtigt at du holder øje med om din kloakanlægget på din grund er i orden - det har du selv ansvaret for. Hønse- og fuglehold er noget, der tiltrækker rotter, så har du høns, så er det særligt vigtigt, at alle dine installationer er i orden.

Hvem gør noget ved det?
Det er altid din lokale kommune, der ansvaret for at bekæmpe rotter.

Rotter i Roskilde
Fors A/S laver rotteopgaverne for Roskilde Kommune, så når du anmelder rotter i Roskilde Kommune, så er det os du er i kontakt med. Vi behandler din anmeldelse og bestiller skadedyrsbekæmper. Roskilde Kommune har det overordnede ansvar og alle betaler til rottebekæmperen over skatten - et besøg af rottebekæmperen i normal åbningstid er gratis.

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder

Fors A/S vil sælge genbrugsvarer

Stadig samarbejde med frivillige foreninger

Læs mere

Fors A/S begynder nu at samle salgbart affald op af containerne på genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Effekterne skal i første omgang sælges på et genbrugsmarked som Fors A/S vil arrangere ved juletid, men der er afsat midler til at etablere en egentlig genbrugsbutik. Frivillige foreninger får fortsat lov til at have en container på genbrugspladserne.

”Bestyrelsen har besluttet, at vi skal gå videre med planerne om genbrugssalg, fordi det giver os mulighed for at få bedre genanvendelse på en effektiv og økonomisk holdbar måde og vi går allerede nu i gang med at indsamle salgbart affald. Vi har fokus på at vores indsats skal fungere sammen med de frivillige foreninger og Kommunekram, der har containere på nogle af vores pladser” siger Annette Vangslev, leder af affald i Fors A/S

Fors A/S holdt sidste år møde med de frivillige foreninger, der har containere på pladserne og dialogen fortsætter nu, blandt andet vil Fors A/S gerne samarbejde om et julemarked og indgå egentlige samarbejdsaftaler med de lokale foreninger om genbrugssalg.

”Vi skal sikre høj genanvendelse og ordentlige forhold for vores kunder. Hvis vi herudover har mulighed for at gøre en positiv forskel i et lokalområde ved at give foreninger mulighed for en indtægt, så gør vi gerne det” siger Annette Vangslev. 

Luk tekst
Direkte link til indholdet Læs flere nyheder
Nyhedsbrev