Industrien kan bruge plastaffald fra husholdninger

Beviset er vigtigt for genanvendelsen af plast i Danmark

Læs mere

Langt det meste plast, der bliver indsamlet fra husstande i Danmark ender med at blive eksporteret eller brændt. Nu har tre danske virksomheder bevist, at det kan lade sig gøre at lave nye plastprodukter i høj kvalitet af det plast, der ellers ryger til forbrænding. 

Beviset er helt almindelige brødkasser, som dem man ser i ethvert supermarked. Materialet er sort, i stedet for blåt eller brunt, men ellers er der ikke nogen forskel. Men det er materialet, der er forskellen. Kassen, der er en del af en testproduktion på 1900 kasser er nemlig lavet af 100 % genanvendt plast, indsamlet i Fors A/S affaldsordning i Holbæk.
”Det her er kæmpestort. Nu har vi beviset på, at det vi har arbejdet på i halvandet år, faktisk kan lade sig gøre i virkelighed. Vores målsætning var at lave et nyt plastprodukt, hvor minimum 20 % skulle være genanvendt plast. Men med testproduktionen har vi vist, at vi kan producere nye plastprodukter af 100 % genanvendt plast indsamlet i vores kunders affaldsbeholder og på genbrugspladser”, siger Lærke Ærenlund, Projektleder for plastprojektet og innovationskonsulent i Fors A/S.
Sammen med oparbejdningsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager og plastfabrikken Schoeller Plast Entreprise A/S i Regstrup er Fors A/S i gang med Danmarks største forsøgsprojekt med genanvendelse af plast, hvor hele værdikæden er med.
Det første skridt i produktionstesten er at finde ud af, om plasten overhovedet kunne blive til et produkt i støbeformene hos Schoeller Plast A/S. Det er nu lykkedes, og efterfølgende tests har vist hvordan kasserne af genanvendt plast klarer sig i forhold til kasser lavet af ny plast.

”Standardkassen har klaret alle tests, så vi kan med sikkerhed sige, at vi er lykkedes med at producere et nyt plastprodukt af genanvendt plast fra husholdninger. Plasten er af så god kvalitet, at den direkte kan gå ind og erstatte virgine materiale i forholdet 1 til 1. Det betyder, at plasten har kvalitet som ny plast” siger Jan Bybjerg Pedersen, forretningsudviklingschef hos Schoeller Plast Entreprise A/S.

Banebrydende resultater på europæisk plan
At det er lykkedes de tre virksomheder at skabe et brugbart materiale, der samtidig er af så høj en kvalitet, er banebrydende på både dansk og europæisk plan.

”Det er første gang i Danmark – og i både Norden og Nordeuropa – at det er blevet påvist, at det kan lade sig gøre at lave et kvalitetsprodukt ud af genanvendt plast, som er indsamlet fra private hussstande og på genbrugspladser” siger Franz Cuculiza, administrerende direktør for Aage Vestergaard Larsen A/S, der står for at vaske og granulere den sorterede plast, der kommer fra Fors A/S affaldssortering.
Normalt bliver plast indsamlet hos husstande eksporteret til udlandet, hvor det bliver sorteret på automatiske sorteringsanlæg, hvilket giver en tvivlsom kvalitet. Franz Cuculiza fremhæver den manuelle plastsortering som Fors A/S laver på et anlæg i Tornved på Sjælland som en væsentlig faktor i succesen.

”Forsøget med manuel sortering har vist sig at have en afgørende indflydelse på det færdige produkts kvalitet. Forstået på den måde at den manuelle sortering bevirker, at forurenet plast – der fx indeholder madvarer - frasorteres, og dette sikrer den høje kvalitet i det færdige produkt”, siger Franz Cuculiza.
Projektets tredje partner, Schoeller Plast Entreprise A/S, var i starten af projektet skeptiske overfor om det overhovedet kunne lade sig gøre.

"Da vi for godt 2 år siden blev kontaktet af det daværende Holbæk Forsyning (nu Fors A/S) med henblik på at udnytte indsamlet plast fra borgerne i Holbæk kommune, var det med en sund skepsis vi sagde ja til at deltage i dette. Vi var i tvivl det rent faktisk kunne lade sig gøre, og om vi i sidste ende kunne stå med en råvare som kunne indgå som helt eller delvis tilskud i vores eksisterende produktion af sprøjtestøbte plastemner”, siger Jan Bybjerg Pedersen
Plastfabrikken har i mere end 30 år genanvendt egenproducerede plastemner, men det er materialer som virksomheden selv har sat de tekniske krav til og kender egenskaberne for. Plast fra husholdninger og genbrugspladser er en stor sammenblanding af forskellige plastmaterialer med svingende kvalitet. Jan Bybjerg Pedersen er derfor særlig glad for, at samarbejdet viste, at det kan lade sig gøre at udnytte den ressource, der ligger i affaldsbeholderen hos danske husholdninger.

”I takt med vi har arbejdet os igennem projektet og har været vidne til den meget seriøse sortering af plasten, udført af de meget kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere i Fors A/S, og det billede der kom fra analyser hos Aage Vestergaard Larsen A/S gik det op for os, at det faktisk var muligt at anvende genanvendt plasten som 100 % tilsætning – dvs. uden at mikse andre materialer eller nyvarer i. Dermed kunne vi anvende den nye råvarer direkte i støbeformene uden at ændre væsentligt i produktionsparametrene for dermed at kunne støbe komplette plastemner” siger Jan Bybjerg Pedersen.

Samarbejde betaler sig
Med projektet er der blevet etableret et samarbejde på tværs af hele værdikæden, hvilket har været afgørende for projektets succes. ”Ingen af de tre virksomheder havde kunne opnå de her resultater alene. Det er samarbejdet, der har været afgørende. Det, at vi som forsyningsselskab har haft sparring med dem, der skal oparbejde vores materiale og dem, der skal producere noget nyt af vores materiale, har været en stor øjenåbner” siger Lærke Ærenlund
Med projektet er det lykkedes at udnytte den indsamlede plast på en måde, der både er bæredygtig og kan give økonomisk gevinst. Og potentialet er stort.

”Mere genanvendelse af de 300.000 ton plastaffald, som vi i dag enten forbrænder eller eksporterer, vil skabe et betydeligt antal arbejdspladser i Danmark og samtidig gøre den danske plastindustri mere konkurrencedygtig, fordi den vil få adgang til en billigere råvare, som vil gavne den danske plastindustris eksportmuligheder. Desuden så giver hvert kilo genanvendt plast der produceres af, er der en betydelig gevinst for miljøet bl.a. i form af en væsentlig mindre CO2 udledning” siger Franz Cuculiza.
Det næste trin
Med produktionstesten er en vigtig milepæl nået. Næste punkt er at udvikle et decideret produkt. Her har Schoeller Plast Enterprise A/S og Fors A/S i samarbejde med 50 udvalgte kunder fra Fors A/S udviklet et affaldssorteringssystem til køkkenet, der lanceres den 16. august. Den endelige udformning er fortsat en hemmelighed, men det er nu sikkert, at den plast som husstandene i Holbæk smider ud, rent faktisk er i så god en kvalitet, at de nye sorteringssystemer bliver støbt af 100 % genanvendt plast lavet af kundernes eget plastaffald.

Partnere

Aage Vestergaard Larsen A/S
Schoeller Plast Entreprise A/S

Projektet er støttet gennem Miljø- og Fødevarministeriets MUDP-ordning

Luk tekst

Erhvervsaffaldsgebyr

Ansøg om fritagelse (Holbæk)

Læs mere

Næsten alle virksomheder skal betale et erhvervsaffaldsgebyr på kr. 252,53 eksklusiv moms - uanset om de er tilmeldt genbrugspladserne eller ej. Gebyret dækker myndighedens administrationsudgifter til f.eks. affaldsplaner, kampagner og information. Derfor bliver det nogle steder bare kaldt administrationsgebyret.

Hvem kan undgå gebyret?
1. Virksomheder med omsætning under 300.000 kr. i 2014. 
2. Virksomheder uden nogen form for affaldsproduktion (I visse tilfælde baseret på myndighedens skøn)

Er din virksomhed startet i 2015 eller efter, kan du kun søge i kategori 2

Har du fået brev, skal du formentlig betale gebyret
Vi sender ikke breve til virksomheder under omsætningsgrænsen (2014 tal fra SKAT), og heller ikke til virksomheder i brancher som er fritaget i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og Affaldsbekendtgørelsens bilag 9

Vær opmærksom på at myndigheden vurderer at meget få virksomheder vil kunne blive fritaget, fordi de ikke har nogen form for affaldsproduktion

Før du søger om fritagelse
Check Holbæk Kommunes liste over virksomhedstyper, der altid har affald - er du på listen, er det meget usandsynligt at du får fritagelse

Fristen for at ansøge om fritagelse for gebyret er 18. maj 2016.
Søg fritagelse her (Virk.dk)

Hvem skal betale
Alle virksomheder, som er registreret med en virksomhed eller en produktionsenhed (P-nummer) i Holbæk Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr.
Det er virksomhedens P-nummer, som er grundlag for det affaldsgebyr, som virksomhederne opkræves.
Hvis virksomheden har flere P-numre, får I derfor også flere regninger.
Tjek din virksomheds oplysninger i CVR
Det er vigtigt, at din virksomheds oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nummer. Hvis der er fejl og mangler i oplysningerne, skal I selv rette dem på www.letnok.dk

Dagrenovation fra erhverv
Alle virksomheder har en vis produktion af dagrenovation, eksempelvis madpakkerester, kaffefiltre osv. Derfor henter Fors A/S også dagrenovation hos virksomheder med adresse i Holbæk Kommune.
Virksomheder med mere end 5 ansatte skal være med i ordningen, mens det er frivilligt for mindre virksomheder.
Kontakt os hvis du vil vide mere om ordningen.
Modsat ordningen for boliger, afhenter vi ikke glas og papir hos virksomheder. Det skal i stedet afleveres på genbrugspladsen. Du kan se priserne for affald fra erhverv i vores takstblad.

 

Luk tekst

Erhvervsaffald i Holbæk

Adgang til genbrugsplads

Læs mere

Sådan gør du

1. Tilmeld virksomheden

Find dit P-nummer (Ups! Jeg har glemt mit P-nummer) og registreringsnummeret på de biler, der skal bruge genbrugspladserne. Så er du klar:

Tilmeld din virksomhed til genbrugspladserne i Holbæk

2. Sæt mærkat på bilerne

Du får sendt forrudemærkat til alle de biler, du har tilmeldt. På mærkatet står bilens registreringsnummer og det skal sættes i bilens forrude. Så kan medarbejderne på genbrugspladsen se, at der er betalt. Mærkatet gælder året ud.

3. Husk at betale

Betal regningen, når den kommer. Der kan godt gå lidt tid, for vi samler alle tilmeldinger og sender regningerne på en gang.

Når året er omme, fjerne du let klistermærket ved at varme det lidt op, f.eks. med en hårtørrer. Limrester kan du fjerne med sprit.

Hvad koster det?

Det er din virksomheds branche og antallet af ansatte, der afgør prisen.
Vi henter oplysningerne i CVR-registret.

Håndværkere / anlægsgartnere 0-1 ansatte:       6.423,43 kr.
Håndværkere / anlægsgartnere 2-10 ansatte:     9.633,28 kr. 
Håndværkere / anlægsgartnere over ti ansatte: 12.845,00 kr. 
Øvrige erhverv: 947,82 kr.

Desuden skal der betales et statsgebyr for farligt affald på 170,08 og et kommunalt administrationsgebyr på kr. 252,53. Administrationsgebyret skal næsten alle virksomheder betale, uanset om de har abonnement eller ej.

Nogle få typer virksomheder kan søge om fritagelse for adm.gebyr i 2016 (Holbæk Kommune)

Kun brug for en enkelt adgang?

Der er mulighed for at købe enkeltadgang, hvis din virksomhed kun skal bruge genbrugspladserne en gang eller to om året. Det koster 284,50 kr. ekskl. moms, og man må højst købe fire enkeltadgange om året, bestilling af en femte enkeltadgang udløser automatisk et abonnement.  

Tre måder at købe enkeltadgang:

  1. Bestil via linket øverst på siden.
    Efter tilmeldingen modtager du en mail med et kontonummer, som skal benyttes ved betaling.
    Kvitteringsmailen skal medbringes på genbrugspladsen og vises til personalet
  2. Køb en enkeltadgang hos Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Du kan betale med kontanter eller Dankort, og får en kvitteringen, der fungerer som billet og skal vises på genbrugspladsen
  3. Kontakt personalet på pladsen. De har et kort, du kan udfylde med firmaets oplysninger, og så sender vi en regning med posten.
Luk tekst

Rotter

Anmeld rotter

Læs mere

Rotter bærer smitte og kan lave dyre skader. Derfor skal rotter altid anmeldes til myndigheden.

Tegn på rotter
En sur lugt af kloak
Rotteekskrementer
Huller i jorden
Kradsen og piben

Anmeld rotter - læg aldrig selv gift
Anmeld rotter i Roskilde Kommune
Anmeld rotter i Holbæk Kommune
Anmeld rotter i Lejre Kommune

Hvorfor kommer der rotter
Rotter elsker ødelagte kloakinstallationer. Så det er vigtigt at du holder øje med om din kloakanlægget på din grund er i orden - det har du selv ansvaret for. Hønse- og fuglehold er noget, der tiltrækker rotter, så har du høns, så er det særligt vigtigt, at alle dine installationer er i orden.

Hvem gør noget ved det?
Det er altid din lokale kommune, der ansvaret for at bekæmpe rotter.

Rotter i Roskilde
Fors A/S laver rotteopgaverne for Roskilde Kommune, så når du anmelder rotter i Roskilde Kommune, så er det os du er i kontakt med. Vi behandler din anmeldelse og bestiller skadedyrsbekæmper. Roskilde Kommune har det overordnede ansvar og alle betaler til rottebekæmperen over skatten - et besøg af rottebekæmperen i normal åbningstid er gratis.

Luk tekst

Kloakarbejde i Holbæk fra 23. maj til 3. juni

Læs mere

Vi ordner vores gamle spildevandsledning i det centrale Holbæk og det kan give lugtgener og støj fra slamsuger i dagtimerne fra mandag den 23. maj og frem til ca.3 juni.

Vi bruger en metode, der hedder "strømpeforing" og det foregår ved at vi blæser en slags ballon ned i røret og hærder den bagefter. Det er både den billigste og mindst generende måde at renovere på, fordi den ikke kræver, at vi graver ud til et nyt rør.  Men til gengæld kan det lugte lidt af varmt plast.

Hvor arbejder vi?
Vi skal lægge strømper fra Valdemar Sejrsvej ved Shell og helt ned til Labæk. På vejen krydser vi Ahlgade og bevæger os under Studiestræde og Kirkestræde, Så det er stort set hele det centrale Holbæk, der kan blive berørt af renoveringsopgaven.

Hvorfor gør vi det nu?
Det er på høje tid, at vi får ordnet den gamle spildevandsledning, den er utæt og ved at styrte sammen flere steder. Vi håber på godt vejr i hele perioden, så vi undgår at arbejdet trækker ud. 

 

 

Luk tekst

Om Fors A/S

Tænk nyt - tal klart - skab forandringer

Læs mere

Vi er en ny virksomhed med en målsætning om at skabe bedre kundeoplevelser for vores kunder og gøre en forskel for erhvervsudviklingen på Sjælland.

Tænk nyt
Vi tør tænke nyt og skabe nye forretningsmodeller og nye løsninger og teknologier, for vi løser ikke fremtidens klima og ressourceproblemer ved at gøre det samme som vi altid har gjort – eller som alle andre.

Kunder og omverden kan forvente - at vi er aktive, tager initiativer og deltager i udviklingsprojekter

Tal klart
Vi viser vores relevans og nytte for kunderne og vores samarbejdspartnere ved at være effektive, økonomiske og ressourcebevidste. Men altså også ved at være mere innovative end resten af branchen, satse ressourcer på udvikling og ikke være bange for at fejle en gang i mellem. Det kræver, at vi – klart og tydeligt – er klar til at forklare hvorfor vi satser som vi gør.

Kunder og omverden kan forvente - at vi kommunikerer aktivt på flere kanaler og giver klart svar på tiltale

Skab forandring
Vi tror på at vi skaber værdi, for vores kunder er vores ejere ved at gå aktivt ind i arbejde med at skabe nye løsninger på fremtidens klima- og ressourceproblemer. Det betyder, at vi er klar til at udvikle og ændre indenfor alle vores forretningsområder

Kunder og omverden kan forvente – at vi handler og har mod til at gennemføre nødvendige forandringer

Facts om Fors A/S
Fors A/S løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Vi leverer vand, fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald.
Vi har en omsætning på omkring 660 mio. kr. om året
I 2016 har vi planlagt investeringer for over 350 mio. kr. i infrastruktur og anlæg
Vi er 200 kolleger, der har arbejdssted i enten Holbæk eller Roskilde
Aktierne i Fors A/S er ejet af kommunerne i Holbæk, lejre og Roskilde – som følge af selskabsloven udøves ejerskabet udelukkende på generalforsamlingen

Ledelse
Michael Brandt - Administrerende direktør
Charlotte Vincents - Økonomidirektør

Bestyrelse 
Asger Kej - Formand
Julie Hermind - Forretningsudvalg
John Harpøth - Forretningsudvalg
Steen Jensen
Peter Madsen
Torben Jørgensen
Erik Falkenbjerg
Søren Jensen
Ole Brockdorff
Kasper Nørbjerg (medarbejdervalgt)
Mogens N. Madsen (medarbejdervalgt)
Leif O. Pedersen (medarbejdervalgt)

Luk tekst
Nyhedsbrev