Spring til indhold
Smilende Fors medarbejder

Ny kunde

Bor du i kommunerne Holbæk, Lejre eller Roskilde? Så sikrer vi effektiv forsyning, der er til for dig. Her finder du al den viden, som gør det nemt for dig, der er ny kunde hos os.

Vi glæder os til at forsyne dig

Udover at levere vand, varme, rense spildevand, indsamle affald og drive genbrugspladser opkræver vi, på vegne af vores ejerkommuner, for pumpe-/digebidrag.

Præcist hvad vi leverer på din nye adresse, kan variere meget afhængig af, hvor du bor. Vi forsyner nemlig ikke alle med samme forsyningstype. I menuen herunder kan du finde mere relevant viden om netop din løsning i din kommune.

Information om dig

Hvilke informationer har I brug for fra mig som ny kunde?

Det glæder os at byde dig velkommen som ny kunde hos os.

For at kunne tilmelde dig en ny adresse har vi brug en række oplysninger fra dig. Du kan sende oplysningerne på en mail til fors@fors.dk. Herunder kan du se, hvilke oplysninger vi skal bruge:

 • Navn/navne (og cpr-nummer) på den/dem, der tilmelder sig adressen
 • Datoen for tilmelding på adressen
 • Aflæsning af din vandmåler til afregning af dit vand- og spildevandsforbrug. Bor du på en adresse, som forsynes af et andet vandværk end os, skal du også meddele ejerskiftet til vandværket
 • Aflæsning af din varmemåler, hvis du flytter til Roskilde, St. Merløse eller Jyderup, hvor vi leverer varme. (Varmemålere i Roskilde er fjernaflæste, her har vi selv mulighed for at trække en aflæsning
 • Bestilling af affaldsbeholdere, hvis det er tale om et nybygget hus.
 • Forbrug, har du særlige ønsker til det årlige forbrug, må du meget gerne meddele os det, da det ellers fastsættes ud fra ejendommens tidligere forbrug.
 • E-mailadresse, hvis du ønsker at modtage advisering om nye fakturaer på mail.
 • Du modtager et velkomstbrev fra os, når vi har gennemført din tilmelding. I velkomstbrevet finder du dit kundenummer og adgangskode, som giver dig adgang til ‘Min side’
 • Betaling, du modtager din første regning med girokort fra os. Du kan tilmelde og betale din regning med følgende muligheder under “Min side”
  • Girokort 40 kr.
  • Betalingsservice og e-Boks 6 kr.
  • Kortbetaling 0 kr.

Vælg din kommune i fanebladene nedenfor.

Use left and right arrows to navigate between tabs.

Holbæk

Affald

Hvor henter I affald?

I Holbæk Kommune er det os, der står for at indsamle affald.

Hvordan bestiller jeg mine affaldsbeholdere?

Hvis du flytter ind i et nybygget hus, skal du sikre dig, at der er tilknyttet en affaldsordning. I Holbæk Kommune skal du selv bestille og købe dine affaldsbeholdere. Du bestiller beholderne ved at skrive til os på fors@fors.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om:

 • Navn og adresse på alle ejere (hvis du endnu ikke er flyttet ind)
 • Adressen der skal leveres beholdere til
 • Dato for indflytning
 • Aflæsning af vandmåler (hvis du er flyttet ind)

Læs mere om affald.

Hvor finder jeg en genbrugsplads?

Hvornår henter I mit affald?

Vi henter rest/bio affald hver 2. uge, og genbrugsaffaldet afhentes hver 4. eller 8. uge. Få mere viden om ordningen og find din tømmedag.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

I Holbæk Kommune er vi gode til at sortere, og vi sorterer meget.

Hent sorteringsvejledningen eller slå op i vores online sorteringsguide.

Spildevand

Hvem håndterer mit spildevand?

Vi håndterer spildevand i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det er vores ledninger, der transporterer dit spildevand væk fra huset og ud på renseanlægget.

Hvad er spildevand?

Spildevand er det brugte, beskidte vand, der løber ud i kloakken. Det gælder både afløb fra toiletter, bad og håndvaske og opsamlet regnvand.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en tank?

Hvis du ikke er koblet på den offentlige kloak i vejen, men i stedet har en tank til opsamling af dit spildevand, er det stadig os, der står for at bortskaffe spildevandet.

Din spildevandstank tømmes af vores underleverandør. Læs om tanktømning.

Hvem tager sig af den firkantede rist i min vej?

Det er din kommune, der skal sørge for at vedligeholde de firkantede riste til regnvand. Bor du på en privat vej, er det vejlauget eller grundejerforeningen, der står med ansvaret.

Hvordan opgør I min spildevandsmængde?

Spildevandet afregnes pr. kubikmeter, ligesom det rene vand. Mængden du skal betale for, er den samme som det rene vand. Det er målerstanden på vandmåleren, der er afgørende for, hvor meget du skal betale i spildevandsafgift.

Har du en tank, betaler du for tømningen af tanken og et mindre statsbidrag for spildevand pr. kubikmeter.

Kan I hjælpe mig, med at finde min skelbrønd?

Har du behov for hjælp til at finde din skelbrønd, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Hvor kan jeg læse mere om min spildevandsløsning?

Læs mere om spildevand.

Vand

Hvor får jeg vand fra?

Vi leverer vand til kunder i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det kan også være, at du får vand fra et privat vandværk. Er du i tvivl om, hvem der leverer vand til din nye adresse kan du på kortet herunder se, hvilket vandværk der leverer til dig.

Find dit vandværk.

Hvad skal jeg vide om min måler?

Din vandmåler tæller hvor mange kubikmeter vand du bruger. Måleren skal aflæses en gang om året. Vi anbefaler altid vores kunder at holde øje med vandforbruget og løbende aflæse måleren.

De fleste af vandmålerne i Holbæk Kommune kan endnu ikke fjernaflæses. Derfor sender vi hvert år et aflæsningskort til dig som kunde, som du kan bruge til at indberette din årsaflæsning.

Hvis din måler fjernaflæses af os, får du intet aflæsningskort.

Får du vand fra et privat vandværk, skal du indberette din vandaflæsning til vandværket. I enkelte tilfælde skal du indberette aflæsningen til både os og vandværket. Hvis det er tilfældet, sender vi et aflæsningskort til dig.

Hvor hårdt er mit vand?

Skal du kende hårdhedsgraden på vandet i dit nye hus, f.eks. til at indstille din vaskemaskine, finder du oplysningerne på siden her.

Hvor kan jeg læse mere om min vandforsyning?

Hvis du er nysgerrig på flere detaljer om vores vand og din nye vandforsyning, kan du læse mere her.

Varme

Hvor får jeg varme fra?

Er du flyttet til Jyderup eller St. Merløse, får du højst sandsynligt fjernvarme fra os. Du kan også få fjernvarme andre steder, men der er det ikke os, der leverer varmen.

Hvad gør jeg, hvis jeg bor til leje?

Er du flyttet ind i en lejebolig i et område, hvor vi leverer fjernvarme, skal du tilmelde dig som kunde hos os.

For at blive tilmeldt skal du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk og oplyse følgende:

 • Dit fulde navn
 • Indflytningsdatoen
 • Aflæsning af fjernvarmemåleren på indflytningsdatoen

Hvor kan jeg læse mere om min varmeforsyning?

Lejre

Affald

Hvor henter I affald?

Selv om vi elsker affald, så er det ikke os, der håndterer affald i Lejre Kommune. Find vej her.

Spildevand

Hvem håndterer mit spildevand?

Vi håndterer spildevand i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det er vores ledninger, der transporterer dit spildevand væk fra huset og ud på renseanlægget.

Hvad er spildevand?

Spildevand er det brugte, beskidte vand, der løber ud i kloakken. Det gælder både afløb fra toiletter, bad og håndvaske og opsamlet regnvand.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en tank?

Hvis du ikke er koblet på den offentlige kloak i vejen, men i stedet har en tank til opsamling af dit spildevand, er det stadig os, der står for at bortskaffe spildevandet.

Din spildevandstank tømmes af vores underleverandør. Læs om tanktømning.

Hvem tager sig af den firkantede rist i min vej?

Det er din kommune, der skal sørge for at vedligeholde de firkantede riste til regnvand. Bor du på en privat vej, er det vejlauget eller grundejerforeningen, der står med ansvaret.

Hvordan opgør I min spildevandsmængde?

Spildevandet afregnes pr. kubikmeter, ligesom det rene vand. Mængden du skal betale for, er den samme som det rene vand. Det er målerstanden på vandmåleren, der er afgørende for, hvor meget du skal betale i spildevandsafgift.

Har du en tank, betaler du for tømningen af tanken og et mindre statsbidrag for spildevand pr. kubikmeter.

Kan I hjælpe mig, med at finde min skelbrønd?

Har du behov for hjælp til at finde din skelbrønd, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Hvor kan jeg læse mere om min spildevandsløsning?

Læs mere om spildevand.

Vand

Hvor får jeg vand fra?

Vi leverer vand til kunder i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det kan også være, at du får vand fra et privat vandværk. Er du i tvivl om, hvem der leverer vand til din nye adresse kan du på kortet herunder se, hvilket vandværk der leverer til dig.

Find dit vandværk.

Hvad skal jeg vide om min måler

Din vandmåler tæller hvor mange kubikmeter vand, du bruger. Måleren skal aflæses en gang om året. Vi anbefaler altid vores kunder at holde øje med vandforbruget og løbende aflæse måleren.

I Lejre Kommune får de fleste kunder vand fra et privat vandværk. Det er dit private vandværk, som du skal indberette din aflæsning til hvert år. I nogle tilfælde, skal du indberette aflæsningen til både dit private vandværk og os. Hvis det er tilfældet, sender vi et aflæsningskort til dig.

Har du en af vores fjernaflæste vandmålere, skal du ikke indberette aflæsningen, den henter vi selv.

Hvor hårdt er mit vand?

Skal du kende hårdhedsgraden på vandet i dit nye hus, f.eks. til at indstille din vaskemaskine, finder du oplysningerne på siden her.

Hvor kan jeg læse mere om min vandforsyning?

Hvis du er nysgerrig på flere detaljer om vores vand og din nye vandforsyning, kan du læse mere her.

Varme

Hvor får jeg varme fra?

Vi elsker varme, men desværre kan vi ikke hjælpe dig med varme, hvis du er kunde i Lejre Kommune.

Roskilde

Affald

Hvor henter I affald?

I Roskilde Kommune er det kommunens selv, der står for at indsamle dit affald.

Roskilde Kommune har lavet en aftale med os om at opkræve dig for din affaldsløsning. Derfor står den på dine opkrævninger fra os, selv om vi ikke står for håndteringen.

Har du spørgsmål til din affaldsordning, skal du henvende dig til Affald og genbrug i Roskilde Kommune.

Spildevand

Hvem håndterer mit spildevand?

Vi håndterer spildevand i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det er vores ledninger, der transporterer dit spildevand væk fra huset og ud på renseanlægget.

Hvad er spildevand?

Spildevand er det brugte, beskidte vand, der løber ud i kloakken. Det gælder både afløb fra toiletter, bad og håndvaske og opsamlet regnvand.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en tank?

Hvis du ikke er koblet på den offentlige kloak i vejen, men i stedet har en tank til opsamling af dit spildevand, er det stadig os, der står for at bortskaffe spildevandet.

Din spildevandstank tømmes af vores underleverandør. Læs om tanktømning.

Hvem tager sig af den firkantede rist i min vej?

Det er din kommune, der skal sørge for at vedligeholde de firkantede riste til regnvand. Bor du på en privat vej, er det vejlauget eller grundejerforeningen, der står med ansvaret.

Hvordan opgør I min spildevandsmængde?

Spildevandet afregnes pr. kubikmeter, ligesom det rene vand. Mængden du skal betale for, er den samme som det rene vand. Det er målerstanden på vandmåleren, der er afgørende for, hvor meget du skal betale i spildevandsafgift.

Har du en tank, betaler du for tømningen af tanken og et mindre statsbidrag for spildevand pr. kubikmeter.

Kan I hjælpe mig, med at finde min skelbrønd?

Har du behov for hjælp til at finde din skelbrønd, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Hvor kan jeg læse mere om min spildevandsløsning?

Læs mere om spildevand.

Vand

Hvor får jeg vand fra?

Vi leverer vand til kunder i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Det kan også være, at du får vand fra et privat vandværk. Er du i tvivl om, hvem der leverer vand til din nye adresse kan du på kortet herunder se, hvilket vandværk der leverer til dig.

Find dit vandværk.

Hvad skal jeg vide om min måler

Din vandmåler tæller hvor mange kubikmeter vand, du bruger. Måleren skal aflæses en gang om året. Vi anbefaler altid vores kunder at holde øje med vandforbruget og løbende aflæse måleren.

De fleste målere i Roskilde Kommune kan fjernaflæses. Det betyder, at du ikke selv skal indberette årsaflæsningen til os.

I nogle tilfælde kan måleren endnu ikke fjernaflæses. Derfor sender vi dig hvert år et aflæsningskort til dig, som du skal bruge til at indberette din aflæsning.

Får du vand fra et privat vandværk, skal du indberette din vandaflæsning til vandværket. I enkelte tilfælde skal du indberette aflæsningen til både os og vandværket. Hvis det er tilfældet, sender vi et aflæsningskort til dig.

Hvor hårdt er mit vand?

Skal du kende hårdhedsgraden på vandet i dit nye hus, f.eks. til at indstille din vaskemaskine, finder du oplysningerne på siden her.

Hvor kan jeg læse mere om min vandforsyning?

Hvis du er nysgerrig på flere detaljer om vores vand og din nye vandforsyning, kan du læse mere her.

Varme

Hvor får jeg varme fra?

Er du flyttet til Roskilde midtby eller Himmelev, leverer vi sandsynligvis fjernvarme til din nye adresse.

Du kan også få fjernvarme andre steder, men der er det ikke os, der leverer varmen.

 

Kan jeg få en serviceaftale hos jer?

Vi tilbyder vores kunder i Roskilde en serviceaftale på deres fjernvarmeanlæg.

Hvad gør jeg, hvis jeg bor til leje?

Er du flyttet ind i en lejebolig i et område, hvor vi leverer fjernvarme, skal du tilmelde dig som kunde hos os.

For at blive tilmeldt skal du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk og oplyse følgende:

 • Dit fulde navn
 • Indflytningsdatoen
 • Aflæsning af fjernvarmemåleren på indflytningsdatoen

Hvor kan jeg læse mere om min varmeforsyning?

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os

Effektiv forsyning, til for dig

Smilende Fors medarbejder

Vores ambition er, at vores kunder ville vælge os, hvis de kunne vælge frit.

Læs mere om os