Storskrald i Holbæk

Del via:

Vi tilbyder, at du kan få afhentet dit storskrald to gange årligt - forår og efterår. Vi oplyser ugerne her, så snart vi kender til dem.

Ønsker du at få afhentet dit storskrald?
Så kontakt os på 70 20 20 66 senest onsdag i ugen før din tømmeuge.

 

Tømmeuge, forår

Tømmeuge, efterår

4300 uden for byzonen, Orø, Tuse, Tuse Næs, Hagested, Audebo og Mårsø

17

43

4300 Holbæk inden for byzonen, Tjebberup og Vipperød

18

44

4100, 4295, 4296, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4420, 4450, 4460, 4470

19

45

4440, 4520, 4532

20

46

 

OBS! Både haveaffald og storskrald skal stilles ud til skel og skal stå klar kl. 6 på tømmedagen.

 

Storskrald:
- Brændbare effekter (f.eks. møbler og legetøj)
- Pap (skal være bundtet)
- Jern og metal (f.eks. cykler og barnevogne)
- Elektronikaffald (f.eks. hårde hvidevarer og elværktøj)
- Tekstil (f.eks. tæpper, duge og tøj)

Affaldet skal være sorteret og smådele samlet i klare sække.

Haveaffald:
- Grene (må højst være én meter lange og ti cm tykke)
- Buske
- Stauder
- Græs
- Hækafklip
- Blade
- Ukrudt

Haveaffald skal være fri for jord, sten, rødder og stød.  Affald skal være i papirsække eller bundtet med komposterbar snor (hamp, sisal el.l.). Hver gren/ bundt/ sæk må maks. Veje 15 kilo.