Spring til indhold

Miljøkasse til farligt affald

I Holbæk Kommune blev der i 2023 sorteret to kilo farligt affald pr. indbygger.

Vi tilbyder tømning af miljøkassen to gange om året samtidig med afhentning af storskrald. Miljøskabe tømmes en gang i kvartalet. Derudover kan du altid aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen.
Se tømmeruger for miljøkasser forår og efterår
Bestil tømning via app’en Mit Affald
Bestil tømning her på hjemmesiden 

Derfor skal farligt affald sorteres for sig

Affald i form af fx kemikalierester, brugte elsparepærer og gammel maling kan skade miljø og mennesker, hvis affaldet ikke bliver håndteret på et specialanlæg, der er godkendt til at behandle farligt affald. På anlægget kan noget af det farlige affald genanvendes, mens andet afbrændes, deponeres eller specialbehandles. Sortering af farligt affald er altså nødvendigt af hensyn til miljøet og dermed os alle.

Sådan opbevarer du miljøkassen

Den røde miljøkasse skal ikke stå ude ved de andre affaldsbeholdere, men opbevares forsvarligt i fx bryggers eller garage. Når miljøkassen bliver hentet med storskrald, bliver kassens indhold efterfølgende sorteret af vores genbrugsvejledere på genbrugspladsen.

Spørgsmål / svar

Hvad må komme i miljøkassen?

Miljøkassen siger ja tak til:

Spraydåser som fx hårspray, deodoranter, flødeskumsspraydåser og andre dåser.

Alle slags elpærer – pak dem gerne i en pose, så man ikke risikerer at skære sig, hvis de skulle gå i stykker i kassen.

Neglelak og neglelakfjerner kan indeholde acetone og skal derfor sorteres som farligt affald og dermed i miljøkassen. Makeup som fx pudder, øjenskygge og mascara er ikke farligt affald og skal derfor i restaffald.

Dunke markeret med faremærker som optræder på fx terpentin, rensebenzin, husholdningssprit.

Rester af fx træbehandling, maling og olie må komme i miljøkassen, hvis bøtterne kan være der. Husk at lukke dem og stille dem oprejst.

Hvad må ikke komme i miljøkassen?

Miljøkassen siger nej tak til:

÷ Batterier og småt elektronik (her har vi i stedet en såkaldt pose-på-låg ordning, hvor batterier og småt elektronik lægges i en 4-liters pose, som lukkes og lægges på låget af papir- eller glasbeholderen.

÷ Gaspatroner (afleveres på genbrugspladsen).

÷ Gas- og trykflasker (afleveres på genbrugspladsen).

÷ Ammunition, som fx håndgranater og blålys (afleveres til politiet).

÷ Bilbatterier og elcykelbatterier (afleveres på genbrugspladsen).

÷ Ikke affyret fyrværkeri (afleveres på genbrugspladsen).

÷ Medicinrester (afleveres på apoteket eller genbrugspladsen).

÷ Kanyler og sprøjter (afleveres i kanyleboks på apoteket eller genbrugspladsen).

Hvad med tomme bøtter og dunke?

 • Tomme plastbøtter og plastdunke fra opvaskemiddel og lign. mærket med udråbstegn, skal sorteres som plast.
 • Tomme plastbøtter og plastdunke, med faremærker skal sorteres som farligt affald.

Hvordan skal miljøkassen pakkes?

 • Vær omhyggelig, når du pakker farligt affald.
 • Pak affaldet i  den originale emballage, eller sæt en mærkat på, der beskriver indholdet. Hvis ikke du kender indholdet, så skriv ukendt kemi på mærkaten.
 • Elpærer skal være hele og pakket i en klar pose.
 • Skru låget ordentligt på dunke m.m., og stil dem oprejst i miljøkassen, så væsker ikke kan løbe ud. Sørg også for, at de står oprejst under transport.
 • Kassen må fyldes, så den maks. vejer 4 kilo.
 • Låget på miljøkassen skal være ordentligt lukket, når du stiller den til afhentning/tømning sammen med storskrald – ellers tømmes den ikke.
 • Stil ikke farligt affald ved siden af miljøkassen.

Hvornår og hvordan bliver miljøkassen afhentet?

 • Vi tilbyder tømning af miljøkassen to gange om året samtidig med afhentning af storskrald, det vil sige forår og efterår.
 • Tømmeugerne for storskrald og miljøkasse kan du se her: Se tømmeuger for storskrald og miljøkasse
 • Husk, at du skal bestille storskrald/afhentning af miljøkasse senest onsdag i ugen før afhentningsugen.
 • Skraldemanden stiller en ny, tom miljøkasse til dig, når han henter den fyldte.
 • Du kan også altid selv aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen, hvis du har behov for det. Her kan du oplagt bruge den røde miljøkasse til at transportere dit farlige affald.
 • Hvis du selv afleverer dit farlige affald på genbrugspladsen, skal du selv tømme kassen i genbrugspladsens ‘kemirum’ og tage den tomme kasse med hjem igen.

Bestil tømning via app’en Mit Affald
Bestil tømning her på hjemmesiden 

Hvorfor skal farligt affald i miljøkassen?

 • Affald i form af fx kemikalierester, brugte elsparepærer og gammel maling kan skade miljø og mennesker, hvis affaldet ikke bliver håndteret på et specialanlæg, der er godkendt til at behandle farligt affald.
 • Sortering af farligt affald er nødvendigt af hensyn til miljøet og dermed os alle.
 • Brug den røde miljøkasse til at sortere dit farlige affald, da kassen lever op til reglerne for emballering, opbevaring og transport for visse typer af farligt affald.
 • Du har modtaget en ny sorteringsvejledning sammen med den nye beholder. Du kan også se sorteringsvejledningen her – hent sorteringsvejledning

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os