Spring til indhold
Møntstakke
Priser 2022

Affaldspriser 2022

Her finder du priser på affald for 2022. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Affald

Privat - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

En almindelig husstand i Holbæk Kommune betaler i gennemsnit kr. 2.972,50 om året. Et almindeligt sommerhus (med halvårstilmelding) betaler i gennemsnit kr. 1.760,00 om året. Alle skal som minimum betale grundgebyr og beholdergebyr.

Se alle priserne for:
Enfamilieboliger
Boliger med fællesbeholdere
Sommerhuse

Privat Kr.
Grundgebyr helårsbolig 1.543,75
Beholdergebyr rest- og bioaffald (tømning hver 14. dag) 743,75
Beholdergebyr genanvendeligt affald (tømning hver 4. uge af to genbrugsbeholdere) 685,00
Ekstra tømning af beholder (ekstra tømning af rest og bio) 356,25
Mærkat til ekstra sæk, pr. stk. 63,00

Priserne er inkl. moms

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune – Roskilde Kommune

Erhverv - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

Erhverv – Genbrugsplads (eksklusiv moms) Kr.
Adgang til genbrugspladsen pr. besøg 200,00
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg 200,00
Aflevering af farlig affald efterfølgende pr. påbegyndt 25 kg pr besøg 100,00

 

Erhverv – Dagrenovation (eksklusiv moms) Kr./år
Beholdergebyr 240 L til rest- og bioaffald (tømning hver 14. dag) 595,00
Beholdergebyr 400 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 992,00
Beholdergebyr 660 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1.088,00
Beholdergebyr 770 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1.129,00

Priserne er ekskl. moms

Se alle priser.

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune og Roskilde Kommune

Hvad går pengene til?

Vi er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.