Spring til indhold
Møntstakke

Priser 2022

Her finder du priser på affald, spildevand, vand og varme for 2022. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Affald

Privat - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

En almindelig husstand i Holbæk Kommune betaler i gennemsnit kr. 3.224,00 om året. Et almindeligt sommerhus (med halvårstilmelding) betaler i gennemsnit kr. 1.858,00 om året. Alle skal som minimum betale grundgebyr og beholdergebyr.

Se alle priserne for:
Enfamilieboliger
Boliger med fællesbeholdere
Sommerhuse

Privat Kr.
Grundgebyr helårsbolig 1.618,00
Beholdergebyr rest- og bioaffald (tømning hver 14. dag) 734,00
Beholdergebyr genanvendeligt affald (tømning hver 4. uge af to genbrugsbeholdere)

– 1. stk. beholder til plast, metal og mad- og drikkekarton

– 1. stk. beholder til papir og glas

750,00
Beholdergebyr genanvendeligt affald (tømning hver 8. uge)
– 1. stk. beholder til pap og karton
89,00
Beholdergebyr til farligt affald (tømning to gange årligt) 34,00
Ekstra tømning af beholder (ekstra tømning af rest og bio) 361,00
Mærkat til ekstra sæk, pr. stk. 63,00

Priserne er inkl. moms

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune – Roskilde Kommune

Erhverv - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

Erhverv – Genbrugsplads (eksklusiv moms) Kr.
Adgang til genbrugspladsen pr. besøg 200,00
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg 200,00
Aflevering af farlig affald efterfølgende pr. påbegyndt 25 kg pr besøg 100,00

 

Erhverv – Dagrenovation (eksklusiv moms) Kr./år
Beholdergebyr 240 L til rest- og bioaffald (tømning hver 14. dag) 587,00
Beholdergebyr 660 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1.090,00
Beholdergebyr 770 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1.131,00

Priserne er ekskl. moms

Se alle priser.

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune og Roskilde Kommune

Du kan se affaldspriserne for 2021 her.

Fjernvarme

Jyderup

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 26,566,28 kr.

Se priserne for varme i Jyderup 2022 her.

Varmepriser 2022 Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 01.01.22-30.09.22 26,25
Fast tarif pr. m² bolig 01.10.22-31.12.22 52,50
Fast tarif pr. m² erhverv 01.01.22-30.09.22 26,25
Fast tarif pr. m² erhverv 01.10.22-31.12.22 52,50
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 01.01.22-30.09.22 711,25
Pris pr. MWh 01.10.22-31.12.22 2230,94

Priserne er inkl. moms

Se opdaterede priser for fjernvarme i Jyderup pr. 1. januar 2023

Roskilde

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 13.045,88 kr. Det betyder en prisændring på 0,0% procent.

Se priserne for varme i Roskilde 2022 her.

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m², 0-500 m² 29,06
Fast tarif pr. m², 500-10.000 m² 23,25
Fast tarif pr. m², over 10.000 m² 5,81
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 477,50
Afkøling pr. MWh (<50°) 4,85


Priserne er inkl. moms

Værd at vide om afkølingspris

St. Merløse

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på  kr. 18.252,25.

Se priserne for varme i St. Merløse 2022 her.

 

Varmepriser Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 35,00
Fast tarif pr. m² erhverv 35,00
Målerabonnement  625,00
Pris pr. MWh  722,50

Priserne er inkl. moms

Se opdaterede priser for fjernvarme i St. Merløse pr. 1. januar 2023

Holbæk Have

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 33.849,13 kr.

Se priserne for varme i Holbæk Have her.

Varmepriser frem til 1. oktober 2022 Kr.
Fast tarif pr. m² bolig 37,50
Fast tarif pr. m² erhverv 37,50
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 1566,25

Priserne er inkl. moms

Se opdaterede priser for Holbæk Have pr. 1. januar 2023

Spildevand

Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, var den årlige spildevandsudgift i 2021 på 4.772,50 kr.  I 2022 er den årlige spildevandsudgift på 4.772,50 kr. Det giver en prisændring på 0,0%.

Se 2022 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

 

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 39,89
Fast årlig betaling for kloak 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 39,89
Pristrin 2: 500<20.000 m3 31,91
Pristrin 3: Over 20.000 m3 15,96

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.939,79
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.963,87

Priserne er inkl. moms

Lejre Kommune

Lejre Kommune

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, var den årlige spildevandsudgift på 5.993,75 i 2021. I 2022 er den årlige spildevandsudgift på 5.993,75 kr. Det giver en prisændring på 0,0%

Se 2022 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 52,10
Fast årlig betaling for kloak 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 52,10
Pristrin 2: 500<20.000 m3 41,68
Pristrin 3: Over 20.000 m3 20,84

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.939,79
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.963,87

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Roskilde Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, var den årlige spildevandsudgift i  2021 4.457,50. I 2022 er spildevandsudgiften 4.457,50 kr. Det giver en prisændring på 0,0%.

Se 2022 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 36,74

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 36,74
Pristrin 2: 500<20.000 m3 29,39
Pristrin 3: Over 20.000 m3 14,70

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 64.939,79
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 38.963,87

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Vand

Holbæk Kommune

Se priserne for vand i Holbæk 2022 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 12,79

Priserne er inkl. moms

Lejre Kommune

Se priserne for vand i Lejre her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 21,16

Priserne er inkl. moms

Roskilde Kommune

Se priserne for vand i Roskilde 2022 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 19,79

Priserne er inkl. moms

Hvad går pengene til?

Vi er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.