Spring til indhold
maaler
Nyheder

Nu skal du ikke længere aflæse din vandmåler

Henover det næste halve år bliver 8000 vandmålere udskiftet i Holbæk med en fjernaflæst vandmåler, så kunderne ikke længere selv skal årsaflæse vandmåleren.

Fors A/S er netop gået i gang med første etape af udskiftningen af vandmålere hos 8000 vandkunder i Holbæk. Den gammeldags måler bliver nemlig udskiftet med en ny, digital
model, som kan aflæses af både Fors A/S og af kunden selv uden besvær.

”Der er mange fordele ved fjernaflæste målere. Blandt andet skal vores kunder ikke længere huske at indberette vandforbruget til os. Vandmåleren sender nemlig automatisk besked til os. Med den nye vandmåler kan man følge vandforbruget hele tiden på fors.dk/min-side eller via app’en MinForsyning. Det er noget, som flere af vores kunder efterspørger,” fortæller kundedirektør Thomas Hopp fra Fors A/S.

Fors A/S fortæller også, at der er langt bedre mulighed for at mindske vandspild, da de nemmere kan finde utætheder i de vandledninger, der sender vandet ud til kunderne. Det giver både en miljømæssig og økonomisk gevinst.

Udskiftningen af de nye vandmålere foregår frem til foråret 2021. Det er firmaet John Jensen VVS, der udskifter målerne for Fors A/S.

”Vi har opdelt projektet i etaper, så alle ikke får skiftet på samme tid. Kunderne får et informationsbrev fra os, inden vi når til deres område. Så hvis der er nogen, der ikke har fået brev
fra os endnu, så kommer det, inden vi når til området,” siger Thomas Hopp.

Du kan læse mere og få svar på de oftest stillede spørgsmål her.