Spring til indhold
genbrugsplads
Nyheder

Sorteringsrekord på genbrugspladserne

Kunderne på genbrugspladserne viser igen, at de mestrer sortering i topklasse. Fokus på at sortere endnu mere har nemlig sendt sorteringsgraferne til tops.

I oktober var der særligt fokus på at få alt det brugbare affald ud af containeren til det brændbare affald på Fors A/S’ genbrugspladser i Holbæk Kommune. Og det øgede fokus gav pote. Kunderne sørgede nemlig for, at genanvendelsesprocenten for oktober strøg helt til vejrs.

Kampagnen fik i den grad sat gang i sorteringen på genbrugspladserne. I oktober var der en nedgang i affald til forbrænding på næsten 100 tons i forhold til oktober 2019 og en stigning i genanvendelse på knap fem procent.

”Det er en kæmpe succes, og vores kunder viser igen, at de er supergode til at sortere. Og det bliver endnu bedre. I november er sorteringstallene lige så gode. Til trods for at vi ikke kører kampagnen lige så intensivt som i oktober. Det viser os, at vores kunder gerne vil gøre det rigtige, når de ved, hvad de skal gøre og hvorfor,” fortæller affaldschef Annette Vangslev fra Fors A/S.

Langt det meste af det, der bliver afleveret i containeren til ’Rest efter sortering’ på genbrugspladsen, kan nemlig sagtens sorteres endnu mere og dermed i højere grad også genanvendes. Næsten en tredjedel af det, der ryger i, kan bruges til eksempelvis nye plastprodukter eller nyt pap.

Den nye affaldstype ’Rest efter sortering’ er blevet indført i stedet for containeren til ’Brændbart’. Det er kun få ting, der hører til i den nye container. Det gælder bl.a. ringbind, gulvtæpper, videobånd, cykeldæk, invasive plantearter, glasvæv og linoleum.

Hos Fors A/S oplever de, at det ofte er den blandede sæk, der ryger i containeren til ’Rest efter sortering’. Og i sækken er der ofte gode ressourcer som plast, pap, flamingo og rent træ. Og alt det er affald, der kan genanvendes til nye produkter.

Dog erfarer Fors A/S også, at der stadig er nogle, der afleverer dagrenovation på genbrugspladserne.

”Mælkekartoner og pizzabakker hører til hjemme hos dig selv i affaldsbeholderen til restaffald. Mange afleverer det på genbrugspladsen, fordi de tror, at de betaler for vejning af affaldet. Men vægtafregningen af affald ophørte forrige år. Uanset hvad er det ikke tilladt – og det har det aldrig været – at aflevere dagrenovation på genbrugspladsen. Det hører til derhjemme, hvor skraldebilen alligevel kører forbi og henter den slags affald,” siger Annette Vangslev.

Omkring 450.000 kunder besøger hvert år genbrugspladserne, så et stykke plast eller træ fra hver besøgende kan samlet set gøre en stor forskel for miljøet og i sidste ende også pengepunge.

Læs mere om kampagnen her.