Spring til indhold
Møntstakke

Priser 2023

Her finder du priser på affald, spildevand, vand og varme for 2023. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Affald

Privat - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

En almindelig husstand i Holbæk Kommune betaler i gennemsnit kr. 3.742,00 om året. Et almindeligt sommerhus (med halvårstilmelding) betaler i gennemsnit kr. 2,112,00 om året. Alle skal som minimum betale grundgebyr og beholdergebyr.

Se alle priserne for:
Enfamilieboliger
Boliger med fællesbeholdere
Sommerhuse
Kolonihaver

Privat Kr.
Grundgebyr helårsbolig 1.790,00
Rest- og madaffald (tømning hver 14. dag) 873,00
Genanvendelige affald:
240 L todelt beholder til papir og glas (tømning hver fjerde uge)
352,00
Genanvendelige affald:
240 L todelt beholder til metal, plast,
mad- og drikkekarton (tømning hver fjerde uge)
527,00
Genanvendelige affald:

240 L beholder til genanvendeligt affald

til pap og karton (tømning hver ottende uge)

200,00
Ekstra tømning af beholder (ekstra tømning af rest og mad) 382,00
Mærkat til ekstra sæk, pr. stk. 63,00

Priserne er inkl. moms

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune – Roskilde Kommune

Erhverv - Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med dit affald?

Erhverv – Genbrugsplads (eksklusiv moms) Kr.
Adgang til genbrugspladsen pr. besøg 247,20
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg 200,00
Aflevering af farlig affald efterfølgende pr. påbegyndt 25 kg pr besøg 100,00

 

Erhverv – Dagrenovation (eksklusiv moms) Kr./år
Beholdergebyr 240 L til rest- og mad (tømning hver 14. dag) 698,40
Beholdergebyr 660 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1.196,00
Beholdergebyr 770 L til restaffald (tømning hver 14. dag) 1.255,20

Priserne er ekskl. moms

Se alle priserne her

Vi håndterer kun affald i Holbæk Kommune. Hvis du bor i Lejre Kommune eller Roskilde Kommune, kan du se affaldspriserne her: Lejre Kommune og Roskilde Kommune

Fjernvarme

Jyderup

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 24.954,14 kr.

Se priserne for varme i Jyderup 2023 her.

Varmepriser 2023 Kr.
Fast pris pr. m² bolig 52,50
Fast tarif pr. m² erhverv 52,50
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 01.01.23-30.06.23 1.356,33
Pris pr. MWh 01.07.23- 505,50

Priserne er inkl. moms

Roskilde

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 13.683,50 kr. Det betyder en prisændring på 4,9% procent.

Se priserne for varme i Roskilde 2023 her.

Varmepriser Kr.
Fast pris pr. m², 0-500 m² 30,31
Fast pris pr. m², 500-10.000 m² 24,25
Fast pris pr. m², over 10.000 m² 6,06
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 503,75
Afkøling pr. MWh (<50°) 4,85

Priserne er inkl. moms

Værd at vide om afkølingspris

St. Merløse

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på  kr. 21.337,50.

Se priserne for varme i St. Merløse 2023 her.

Varmepriser 2023 Kr.
Fast pris pr. m² bolig 37,50
Fast pris pr. m² erhverv 37,50
Målerabonnement  625,00
Pris pr. MWh  875,00

Priserne er inkl. moms

Holbæk Have

Hvad koster din varme?

For et gennemsnitshus på 130 m² er den årlige varmeudgift på 25.755,08 kr.

Se priserne for varme i Holbæk Have 2023 her.

Varmepriser 2023 Kr.
Fast pris pr. m² bolig 37,50
Fast tarif pr. m² erhverv 37,50
Målerabonnement 625,00
Pris pr. MWh 841,09

Priserne er inkl. moms

Spildevand

Holbæk Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift for 2023 på 4.982,75 kr.

Se 2023 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 41,99
Fast bidrag pr. stik 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 41,99
Pristrin 2: 500<20.000 m3 33,59
Pristrin 3: Over 20.000 m3 16,79

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 69.108,92
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 41.465,35

Priserne er inkl. moms

Lejre Kommune

Lejre Kommune

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift på 5.107,50 i 2023. Det giver et prisfald på 14,8%

Se 2023 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 43,24
Fast bidrag pr. stik 783,75

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 43,24
Pristrin 2: 500<20.000 m3 34,59
Pristrin 3: Over 20.000 m3 17,30

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 69.108,92
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 41.465,35

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Roskilde Kommune

Hvad koster det at komme af med spildevandet?

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2023 på 3.832,50. Det giver et prisfald på 14,0%.

Se 2023 priserne for spildevand, inkl. tanktømning her.

Afledning til kloak Kr.
Spildevandspris 30,49

 

Såfremt du aftager over 500 m3, skal du betale nedenstående vandaflednings-bidrag for forbruget over 500 m3 Kr.
Pristrin 1: Op til 500 m3 30,49
Pristrin 2: 500<20.000 m3 24,39
Pristrin 3: Over 20.000 m3 12,20

Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvor der drives erhverv fra, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.

Tilslutningsbidrag Kr.
Boliger pr. boligenhed (spildevand og regnvand) 69.108,92
Boliger pr. boligenhed (spildevand) 41.465,35

Priserne er inkl. moms

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Vand

Holbæk Kommune

Se priserne for vand i Holbæk 2023 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 14,96

Priserne er inkl. moms

Lejre Kommune

Se priserne for vand i Lejre 2023 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 21,16

Priserne er inkl. moms

Roskilde Kommune

Se priserne for vand i Roskilde 2023 her.

Hvad koster dit vand? Kr.
Samlet pris pr. m³ (inkl. afgifter) 24,52

Priserne er inkl. moms

Hvad går pengene til?

Vi er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give vores kunder en effektiv forsyning.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.