Spring til indhold
kunde-genbrugsplads
Nyheder

Flotte procenter på genbrugspladserne

Vores sortering af affald bærer frugt for Holbæk kommunens genbrugspladser, som ligger over landsgennemsnittet for mængden af indleveret affald, der går direkte til genanvendelse.

En ny analyse fra Dansk Affaldsforening viser, at danskerne er rigtig gode, når det kommer til sortering af affald til genbrug og genanvendelse på genbrugspladserne. Den gennemsnitlige genanvendelsesprocent ligger på 77 % på landsplan. Til sammenligning brillerer Holbæk Kommune, som i forvejen er i top 3, når det gælder affaldssortering ved husstandene med en genanvendelse af affaldet på genbrugspladserne på hele 83 %.

“Vi er stolte over, at vores genanvendelsesprocent ligger så højt. Hos Fors A/S arbejder vi hele tiden på at gøre det endnu bedre, og vi iværksætter løbende nye kampagner, som skal forbedre genanvendelsesmulighederne både hjemme, på offentlige steder og på genbrugspladserne,” fortæller affaldschef Annette Vangslev fra Fors A/S.

Hos Fors A/S har vi med kampagnen “Fra brændbart til brugbart” valgt at udfase de velkendte containere til “Brændbart” på alle vores genbrugspladser. I stedet skal kunderne nu sortere affaldet i de helt rigtige containere. Der er samtidig blevet opstillet en helt ny container under navnet ”Rest efter sortering”, som kun må indeholde ganske få og specifikke affaldstyper.
Læs hvilke på https://www.fors.dk/brugbartaffald

”Ved at fjerne containerne kan vi være med til at sikre, at de genanvendelige ressourcer, som ofte ender i netop brændbart containere, ikke bare går op i røg. Kampagnen blev skudt i gang 1. oktober, og vi har selvfølgelig store forventninger til, at denne ændring vil medføre, at vores genanvendelsesprocenter bliver endnu flottere for 2020,” siger Annette Vangslev.

Også i forhold til energiudnyttelse og deponering af affald har Fors A/S’ genbrugspladser gode resultater. På landsplan er det ifølge analysen cirka. 18 % af det indleverede affald fra genbrugspladserne, der sendes til energiudnyttelse på f.eks. forbrændingsanlæg, mens hele 5 % bliver lagt på deponi. For Fors A/S har den flotte genanvendelsesprocent medført, at kun 14 % af affaldet sendes til forbrænding, og at mængden af affald, som skal deponeres, er helt nede på 2,5 %. Det har en positiv betydning for både pengepungen og miljøet.

“Det optimale er, at vi mindsker mængden af affald og forebygger ressourcespild, og dernæst at vi genanvender mest muligt. Det er vi rigtig godt i gang med i Holbæk Kommune. Vi har i dag bl.a. genbrugsbutikken Find & Forny på Tornved Genbrugsplads, og vi har en række gode samarbejder med frivillige foreninger, som henter genstande, der er egnede til genbrug til deres genbrugsbutikker,” fortæller Annette Vangslev.

Fors A/S har fokus på at skabe de bedste rammer for kunderne, når affaldet skal afleveres på genbrugspladserne. I dag kan kunderne sortere deres affald i hele 52 affaldsfraktioner, og Fors A/S laver løbende nye tiltag, som skal gøre sorteringen endnu lettere.

I 2019 var der mere end 430.000 besøgende på Fors A/S’ fem genbrugspladser, hvoraf cirka 238.000 alene var besøgende på Holbæk Genbrugsplads.