Spring til indhold

Om gravearbejdet på Frederiksborgvej

Vi er i gang med at udrulle fjernvarmen til Frederiksborgvej, så endnu flere kan få glæde af fjernvarmens fordele.

Vi har 1. marts 2024 rykket arbejdet længere nordpå på Frederiksborgvej. Det betyder, at den tidligere ensretning fra Baldersvej til Fynsvej er ophævet, og at der igen kan køres i begge retninger.

Fra 1. marts til 1. august 2024 er Frederiksborgvej ensrettet i nordgående retning på strækningen fra Fynsvej til Vestre Kirkevej. Der vil være omkørsel via A6, Østbyvej, Klosterengen og Kong Valdemars Vej.

Beboerkørsel til Søro og Fjordvænget vil være tilladt.

Bus 203 og 204

Busserne 203 og 204 kommer til, når de kører fra Veddelev mod Roskilde Station, at køre ad A6 til Himmelev Bygade og tilbage til ruterne. I retning mod Veddelev er der ingen omkørsel.

Om reetablering:

Vi sørger selvfølgelig for at reetablere, så det ser ud, som før vi begyndte arbejdet. Der går forventeligt et års tid, før vi kommer tilbage og reetablerer det øverste asfaltlag. På den måde sikrer vi nemlig, at eventuelle sætninger er fremkommet, så de ikke sætter sig i den øverste asfalt.

På noget af strækningen på Frederiksborgvej har der været bøgehække, som vi desværre har måtte grave igennem. De bliver selvfølgelig også genplantet. Til den opgave har vi allieret os med Roskilde Kommune, som med bedre viden på området sørger for, at bøgehækkene genplantes på det optimale tidspunkt i forhold til årstid, vind og vejr.

Om sidevejene til Frederiksborgvej:

Vi har måtte udskyde arbejdet på nogle af sidevejene på fjordsiden af Frederiksborgvej til tørrere tider af hensyn til de store mængder nedbør, vi oplever. De berørte grundejere hører direkte fra Fors A/S.

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt os