Spring til indhold
fjernvarmeforsoeg
Nyheder

Banebrydende teknologi på varme rør bliver testet i Jyderup

Jyderup har hovedrollen i et nyt forsøg, der kan være afgørende for fremtidens fjernvarmeselskaber i hele Danmark.

Forsyningsselskabet Fors A/S tester en ny teknologi, der fremover kan give viden om tilstanden på fjernvarmerørene i jorden. Det giver værdi i forhold til planlægning og prioritering af
renoveringsarbejdet, men også i forhold til overblikket over økonomi og fremtidige investeringer.

”Vi er meget spændte på de forskellige forsøg i pilotprojektet, da det kan være banebrydende, hvis forsøget lykkes. I dag har branchen ikke så mange muligheder for at kende til rørenes tilstand i jorden uden at skulle tømme og grave dem op. Faktisk har vi kun termografering, som oftest først kan bruges, når der allerede er en utæthed. Med denne teknologi kan vi se rørenes tilstand i op til 100 meter, imens de er i drift. Det giver os mulighed for at planlægge, så vi undgår brud på rørene.

Det giver både en bedre kundeoplevelse, fordi vi kan varsle om renoveringsarbejde, men det gør i den grad også noget ved økonomien, at vi ikke akut behøver at reparere bruddet midt om natten,” fortæller vand- og varmechef Steffan Alexander Thule Madsen fra Fors A/S.

Metoden til at tage temperaturen på rørenes tilstand er kendt fra raffinaderibranchen og hedder Long Range Guided waves. Det er en anerkendt og gennemprøvet teknologi, der med
ultralydsscreening viser ændringer og uregelmæssigheder i røret, men metoden er aldrig før prøvet på fjernvarmerør.

”Vi har allerede kørt de første testforsøg, hvor det i første omgang ikke gik helt som ønsket. Vi er stødt på udfordringer. Vi kunne desværre kun måle to meter rør, fordi lydbølgerne dæmpede sig. Det medførte, at vi ikke kunne få nødvendige data. Nu undersøger vi, om det er muligt at anvende en anden måler, eller om det er rørenes materiale, der spænder ben for brugen af lydbølger. I hvert fald har vi på ingen måder mistet modet. Tværtimod. Nu har vi fået endnu mere blod på tanden for at komme videre med forsøget,” siger projektleder Kamille Brix fra Fors A/S.

I Jyderup har fjernvarmenettet efterhånden mange år på bagen, og det ses også på tilstanden af fjernvarmerørene. Derfor fortæller Fors A/S, at Jyderup er et oplagt sted at køre testforsøget.
”Vi ved, at der i fremtiden er behov for en større undersøgelse af fjernvarmenettet i Jyderup for at afdække, hvor der præcist er behov for en renovering. Med denne nye teknologi kan vi få en velfunderet tilstandsvurdering uden at skulle grave hele byen op. Hvis vi kan knække den teknologiske nød og få målemetoden til at virke på fjernvarmerørene, er der ikke bare stort
potentiale i at måle på rør generelt, men særligt også på rørstrækninger under store vejanlæg og jernbanespor,” slutter Kamille Brix.

Fors A/S forventer at afslutte testforsøget i oktober. Forsøget er støttet af Dansk Fjernvarme.