Spring til indhold
Bioaffald
Affald og genbrug

Husholdningsaffald

Vi henter affald ved private husstande og sommerhuse i Holbæk Kommune.

Spørgsmål og svar

Hvornår får jeg afhentet mit affald?

Rest- og bioaffald afhentes som standard hver anden uge, og genbrugsaffaldet afhentes hver fjerde uge. Genbrugsaffald er glas, papir, metal og plast.

Har du ikke særligt meget genbrugsaffald, kan du vælge at få det afhentet hver 8. uge. Hvis du vil ændre tømmefrekvensen, skal du kontakte os på 70 20 20 66, så hjælper vi dig med at skifte.

Få en oversigt over hvilke dage du får tømt.

Få en huske-sms dagen inden afhentningen, så du ikke glemmer at sætte din beholder frem. Tilmeld dig sms-service.

Hvordan skifter jeg tømning af genbrugsaffald fra hver 4. eller 8. uge?

Du kan skifte din tømmefrekvens af genbrugsaffald til enten hver 4. eller 8. uge. Kontakt os på 70 20 20 66, så hjælper vi dig med at skifte.

Mit genbrugsaffald er ikke blevet afhentet, og jeg har fået en seddel, hvor der står ”fejlsorteret”. Hvad gør jeg nu?

Hvis din genbrugsbeholder ikke er tømt på grund af fejlsortering, skal du sørge for, at affaldet er sorteret korrekt til næste gang, vi henter dit affald. Se hvordan du sorterer dit affald korrekt.

Kan du ikke vente til næste gang, du skal have tømt affald, kan du mod merbetaling bestille tømning uden for rute. Det gør ved at kontakte os her eller på 70 20 20 66.

Husk, at affaldet skal være sorteret korrekt.

Affald fejlsorteret

Hvor ofte bliver mit genbrugsaffald hentet?

Vi afhenter dit genbrugsaffald hver fjerde uge.

Hvis du ikke har så meget genbrugsaffald, kan du vælge at det i stedet afhentes hver 8. uge. Valget af tømning af dine affaldsholdere hver 4. eller 8. uge gælder for beholderne til glas/papir og plast/metal.

Find priserne på afhentning af affald her

Skal jeg bruge særlige poser til mit bioaffald, og hvor køber jeg dem?

Du kan bruge almindelige affaldsposer af plast til dit bioaffald. Poserne bliver nemlig sorteret fra, inden vi genanvender bioaffaldet. Hvis du ønsker at bruge bioposer, kan du købe dem i dagligvarebutikker.

Hvad skal jeg gøre, hvis min affaldsbeholder er fyldt?

Dit affald afhentes hver anden uge på en fast ugedag. Afhentningen sker mellem klokken 6 og 20. Hvis du oplever, at dit affald ikke er afhentet som planlagt, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Har du mere affald, end der er plads til i beholderen, kan du købe et mærkat til en ekstra sæk. Den tager vi med næste gang, vi henter dit affald. Du kan bestille det ved at kontakte os her eller ved at sende en mail til fors@fors.dk
Se prisen på mærkatet her.

På afhentningsdagen skal sækken være lukket med en knude og være placeret på jorden ved siden af rest- og biobeholderen. Den må maksimum veje 15 kilo.

Hvordan sorterer jeg mit plastaffald korrekt?

Du kan ligge både blød og hård plast i din beholder til plast.

Plastemballage skal være tømt for indhold. Plast skal ikke i pose.

Mange plastemballager har angivet hvilken plasttype der er tale om med et lille symbol. Herunder kan du se, hvilke plast typer du må lægge i beholderen.

PVC, flamingo og plast med elektronik skal afleveres på genbrugspladsen.

Hvor ofte kan jeg få hentet affald, når jeg bor i mit sommerhus hele året?

I sommerhalvåret får sommerhuse afhentet rest- og bioaffald hver anden uge. Genbrugsaffaldet afhentes hver ottende uge. Genbrugsaffald er glas, papir, metal og plast.  I vinterhalvåret afhenter vi rest- og bioaffaldet hver fjerde uge og genbrugsaffaldet hver 12. uge.

Sommerhuse med helårstilladelse får afhentet affald som et almindeligt parcelhus.

Se hvornår vi henter dit affald.

Vores affaldsordning omfatter de ti affaldsfraktioner som vi skal indsamle i Danmark, derudover batterier, småt elektronik og storskrald:

 • Restaffald
 • Madaffald (Bioaffald)
 • Glas
 • Papir
 • Plast
 • Mad- og Drikkekartoner
 • Metal
 • Pap
 • Tekstiler (via storskraldsordning)
 • Farligt Affald (via storskraldsordningen)
 • Batterier (på låget af papir)
 • Småt elektronik (på låget af papir)

Bliv klogere på sortering i affaldsguiden

Sammen får vi mere ud af affaldet

60 % affald skal genanvendes

Sortér dit affald. Det nytter.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os