Spring til indhold
vandstrategi

Vores vand – nu og i fremtiden

Vi er i gang med at udvikle en vandstrategi, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden og en moderne vandforsyning, der også har et styrket fokus på miljø og klima.

Vi skal sikre rent drikkevand også i fremtiden, og det kræver, at vi ved, hvordan vi skal håndtere udfordringerne, før de kommer. Det vil sige, at vi har en plan med tiltag, der forebygger, før vi pludselig mangler rent vand på grund af klimaændringer, før grundvandet er forurenet med nye typer af pesticider fra fortiden, og før vandforbruget overstiger det mulige. Derfor arbejder vi netop nu i Fors A/S på en strategi med tiltag, som vi vil prioritere og gennemføre frem mod 2030.

En bæredygtig tilgang til rent drikkevand

Målet er at blive det, vi kalder en bæredygtig vandforsyning. Med det mener vi en forsyning, der altid sikrer rent drikkevand, imens vi sætter færrest mulige aftryk på miljø og klima. Når vi drikker rent vand, så bruger vi af en naturressource, og vi ønsker ikke bare at bruge den op, vi ønsker at sikre, at vi også genopbygger ressourcen.

Som vandforsyning har vi behov for en plan, der kan sikre rent drikkevand, men det er også noget, vi i tiltagende grad oplever, at både virksomheder og private boligforeninger efterspørger. En bevidst tilgang, der udnytter det vand, vi har bedst muligt.

I vores arbejde kigger vi overordnet på tre forskellige indsatser:

  • Beskyttelse af drikkevandet
    Vi skal beskytte vandet ved fx at plante skov og natur, der renser vandet inden, det siver ned til grundvandet. På denne måde kan vi både genopbygge grundvandsressourcen og samtidig skabe ny natur, der optager CO2 og booster såvel biodiversitet som friluftsliv.

 

  • Genbrug af forskellige typer af vand
    I dag bruger vi rent drikkevand til alt – både i køkkenet og fx til at vande blomster i haven. Men vi kan undgå vandspild ved at genbruge andre typer af vand til formål, der ikke nødvendigvis kræver, at det er drikkevandskvalitet. Fx det vand, vi skyller ud i toilettet og vand, der indgår i industrien. Begynder vi at målrette vandforsyning til forskellige formål og inddrage vand fra søer og opsamlet regnvand, så er det klart, at vi når længere med det vand, vi henter op fra undergrunden.

 

  • Ny metoder til at rense vandet
    Vi kan også forbedre vandkvaliteten ved at indføre ny teknologi. Det kan være i form af nye filtre, der fjerner problematiske stoffer, fx de pesticider fra fortiden som siver ned til vanddepoterne. I den forbindelse er det også en mulighed at blødgøre vandet, det vil sige, at vi fjerner kalkindholdet, som flere steder i Danmark er højt. Her er gevinsten, at vi ikke så ofte skal udskifte vores kaffemaskiner, blandingsbatterier eller opvaskemaskiner, fordi de holder længere og bruger mindre energi og ressourcer mens de er i brug – det vil sige lavere vandforbrug og CO2.

 

Vi vil også gerne høre din mening

Vi har den viden, der skal til for både at beskytte, genbruge og rense vandet, og vi skal i vores løsning kigge på elementer under hver af de tre indsatsområder for at komme i mål med at sikre rent drikkevand også i fremtiden. Men vi kan prioritere på mange måder. Derfor gennemfører vi netop nu en række analyser, der kvalificerer det tekniske grundlag. Samtidig inviterer dig som kunde ind, så vi kan høre, hvad der er vigtigt, som du ser det. Det gør vi igennem spørgeskema, som er udsendt til 5000 tilfældige i vores kommuner, hvor af vi har interviewet 20, og opslag, der inviterer alle til dialog på Facebook.

 

Vores vand - nu og i fremtiden

haandvaskpåbadevaerelse

Vi forventer, at arbejdet med strategien er færdigt i efteråret 2020