Spring til indhold
vand

Vores vand – nu og i fremtiden

Vi skal sikre rent drikkevand i fremtiden og en moderne vandforsyning, der også har et styrket fokus på miljø og klima. Bliv klogere på vores vandvision - nu og i fremtiden.

Rent drikkevand nu og til de næste generationer kræver styrket bæredygtighed, langsigtet planlægning og prioritering. Derfor har vi i Fors A/S sat en vision for, hvordan vi sikrer drikkevandet.

Visionen har identificeret tre nye indsatsområder, hvor der er brug for at sætte ind med nye tiltag:

  • Beskyt grundvandet
  • Genbrug vand
  • Forbedret vandkvalitet gennem ny vandbehandling.

Vi har gennemført en teknisk baggrundsanalyse til at vurdere effekten af forskellige tiltag til at indfri indsatsområderne. Herunder med vurdering af bæredygtighed (miljø og klimaeffekt) og samfundsøkonomi samt bedste tilgængelige teknologi på området.

Vores bestyrelse har sat pejlemærker for, hvordan vi som vandselskab skal understøtte en bæredygtig vandforsyning. Med afsæt i disse pejlemærker vil vi være det vandselskab, der lykkes med nye og mere bæredygtige løsninger, og som samtidig har fokus på, hvad der skaber værdi for vores kunder 1:1.

Vandvision

trae

Drikkevand til os og vores fremtidige generationer

Læs vandvisionen

Det mener kunderne

87 % af de adspurgte kunder støtter op om grundvandsbeskyttelse

778 kunder på tværs af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde har deltaget

Hvad siger vores kunder?

Som en del af vandvisionen har vi gennemført en kundeundersøgelse, der kortlægger, hvordan man som vandforbruger forholder sig til de tre indsatsområder.
Her har vi fokuseret på, hvad der er vigtigst, og om der er ting, som vi skal være opmærksomme på ved de konkrete tiltag.

Undersøgelsen viser tre klare tendenser:

  • At man som vandforbruger og kunde i Fors A/S er villig til at investere i bæredygtighed
  • At beskyttelse af vores rene grundvand er helt afgørende
  • At det giver mening at undgå vandspild ved at genbruge vand.

I forhold til at indføre ny vandbehandling, er der opbakning til at blødgøre vandet, og flere kunder oplever problemer med hårdt vand. Derimod er der delte vande i forhold til at fjerne pesticider og andre miljøfremmede stoffer, da teknologien er svær, og flere mener, at vi i stedet skal fokusere på at beskytte og forebygge forurening.

Bliv klogere på vores kunders meninger om vand.

Visionen har samlet set kvalificeret en profil og prioritering af indsatser for at fremtidssikre drikkevandet, der både inddrager teknisk effektvurdering og kundernes holdninger.

Vores vand - nu og i fremtiden

haandvaskpåbadevaerelse

Kundernes ønsker og meninger om vand

Læs kundeundersøgelsen