Spring til indhold
Nyheder

Renovering af spildevandsbassiner

Fors A/S går nu i gang med at rense og renovere tre spildevandsbassiner i Viby. Det drejer sig om bassinerne ved Solsortevej, Æblehaven og Grønningen.

Arbejdet med at rense og renovere bassinerne vil forløbe i etaper. Vi regner med, at arbejdet i alt vil tage 4-6 måneder pr. bassin. Mens vi arbejder, kan det medføre lidt gener for naboerne i form af lugt og støj.

Derfor skal bassinerne renses og renoveres

Ved kraftige regnskyl og skybrud bliver Viby Renseanlæg presset på kapaciteten, hvilket øger risikoen for overløb af urenset spildevand til Viby Å. For at minimere risikoen for overløb er der etableret tre spildevandsbassiner i nærområdet til åen. Bassinernes funktion er at holde på spildevandet, indtil regnen stopper, og der atter er plads til, at spildevandet kan blive renset på renseanlægget.

Bassinerne er således vigtige for at sikre vandmiljøet og vandkvaliteten i Viby Å, og nu trænger bassinerne til både rensning og renovering. Formålet med arbejdet er at forbedre bassinerne og deres kapacitet, så vandmiljøet og vandkvaliteten i Viby Å bliver endnu bedre.

Om rensningen

Først skridt er en rensning og nærmere undersøgelse af det enkelte bassin og de ledninger, der er gravet ned i bunden.

Om renoveringen

Når vi er færdige med rensningen og undersøgelserne, bliver bassinet renoveret. Renoveringen omfatter ledningerne, og dertil bliver hvert bassin udstyret med en automatisk rist, som frasorterer fysiske elementer som fx sten, vatpinde og toiletpapir. Risten bidrager dermed til at rense vandet i bassinet, og renoveringen vil som helhed gavne vandmiljøet og vandkvaliteten i Viby Å.

Endelig omfatter renoveringen, at det hidtil ikke-indhegnede bassin på Solsortevej af Roskilde Kommune er indstillet til at blive indhegnet.

Vi hjælper dig videre

Har du spørgsmål?

Kontakt os