Spring til indhold
Nyheder

Vandforsyning til Lejre By nærmer sig normal drift

Flere husstande i Lejre By har i løbet af dagen oplevet problemer med vandforsyningen.

Vi har nu fundet og udbedret fejlen. Det betyder, at vi igen har startet vores pumper. Dog kan der gå noget tid, før du oplever, at der er normalt vandtryk hos dig igen.

Det skyldes, at alle vandledninger og husstande igen skal have vand. Du kan opleve, at vandet er farvet. Det er ufarligt og skyldes luft og okker. Lad vandet løbe, indtil det igen er klart, og inden du starter vaskemaskinen.

De berørte husstande får leveret vand fra Værket ved Lejre, der ejes af HOFOR – Hovedstadens Forsyningsselskab.

Driftsforstyrrelserne skyldtes, at HOFOR har skullet skylle deres systemer igennem, fordi de i én enkelt måling har fundet det, der kaldes ”coliforme bakterier”. (NB: Ikke e-coli).

Lejre Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, der har forsikret kommunen, at fundet ikke har udgjort en helbredsmæssig risiko.

Når du igen har vand i din vandhane, kan du opleve, at farven på dit vand ser anderledes ud end normalt.

Hvidt vand:
Opstår tit efter ledningsarbejde, når vandet pludselig bevæger sig i rørene igen. Det hvide er små luftbobler. Hvis du lader et glas vand stå, vil du se, at det hurtigt bliver klart igen.

Brunt vand:
Ses ofte efter ledningsarbejde. Når vandet har stået stille i rørene og pludselig bevæger sig igen, hvirvles rustpartikler i rørene op og gør vandet brunt. Det er ikke sundhedsskadeligt, men det kan misfarve lyst vasketøj. Derfor anbefaler vi, at du inden tøjvask lader en vandhane løbe, indtil vandet er klart.

Hvis skaden er sket, og dit vasketøj har taget farve, er det vigtigt, at du ikke lader det tørre. En vask med citronsyre kan helt eller delvist fjerne farven.