Spring til indhold
Fors medarbejder på vandværk
Vand

Om mit vand

Skal du have lagt vand ind til din ejendom, eller søger du viden om vandkvaliteten? Så har vi svar på det og mange andre spørgsmål om vand her på siden.

Tjek din vandkvalitet Får du vand fra os?

Spørgsmål og svar

Hvad gør jeg, når der ikke kommer vand ud af hanen?

Der kan være flere årsager til, at du ikke har vand i hanen. Har vi lukket for forsyningen, ser du det her. Der ser du også, hvornår du kan forvente, at vi åbner for vandet igen.

Er der ikke lukket for forsyningen, kan du gøre følgende:

 • Undersøg, om din pilator er stoppet. En pilator er den si, der sidder for enden af vandhanen.
 • Bor du i et boligselskab/etageejendom, skal du kontakte din vicevært eller ejendomskontoret.
 • Kig udenfor, om der holder en VVS’er. De kan have lukket for vandet for at udføre en reparation.
 • Tjek om du har brud på din egen stikledning (fra skel og ind) eller installation. Hvis der er det, skal du kontakte os på 70 20 20 66.

Hvor hårdt er vandet?

Vandets hårdhedsgrad er et udtryk for, hvor meget kalk der er i vandet. Vandet på Midt- og Vestsjælland indeholder meget kalk. Hårdheden er målt til følgende:

Holbæk: Hårdhedsgrad 15 dH
Lejre: Hårdhedsgrad 24 dH
Roskilde og Ågerup: Hårdhedsgrad 19 dH

Det hårde vand betyder, at din vaske- og opvaskemaskine lever et hårdt liv. Heldigvis kan du selv gøre meget for at forlænge maskinens levetid. I maskinens brugsanvisning kan du se, hvordan du doserer sæbe og afspændingsmiddel optimalt.

Liste over hårdhedsgrader:

 • 0–4° dH Meget blødt
 • 4–8° dH Blødt
 • 8–12° dH Middelhårdt
 • 12–18° dH Temmelig hårdt
 • 18–24° dH Hårdt
 • 24–30° dH Meget hårdt
 • Over 30° dH Særdeles hårdt

Vandets totale hårdhed bestemmes af calcium og magnesiumindholdet.
Et stort indhold giver hårdt vand, et lille indhold giver blødt vand.

Hvor kan jeg få oplyst ledningsdimensioner og vandtryk?

Hvis du har behov for oplysninger om ledningsdimensioner eller vandtryk, skal du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk. Vi sørger for, at du får de relevante oplysninger fra vores fagfolk.

Hvilken del af vandledningen er min, og hvilken er jeres?

Du ejer den del af ledningen, der ligger fra skelgrænsen og ind på matriklen. Her er det dig, der står for vedligehold og reparation. Vi står for hovedledningerne og den del, der eventuelt ligger i offentligt areal.

Hvor finder jeg information om lukningen af Ågerup Vandværk?

Du kan holde dig opdateret på lukningen af Ågerup Vandværk.

Hvor finder jeg information om planlægningen af lukning af Haraldsborg Vandværk?

Læs mere om planlægningen af lukningen af Haraldsborg Vandværk.

Hvor kan jeg få oplyst, hvor vandledningerne ligger?

Vi har ikke optegnelser over vandledning på privat grund. Vi har heller ikke tegninger over vandledningerne, hvis du har privat boring eller får vand fra et privat vandværk. Se om du får vand fra os på kortet her.

Vi har et kort over vores egne ledninger. Har du behov for oplysninger om disse, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Du kan søge ledningsoplysninger via Ledningsejerregisteret her.

Kan jeg få et ekstra vandstik?

Ja, det vil blive afregnet efter faktiske udgifter.

Hvad gør jeg, når jeg skal afbryde mit vand?

Hvis du skal afbryde dit vand, skal du venligst udfylde formularen.

Hvornår skal jeg aflæse min vandmåler?

Du skal aflæse din vandmåler minimum en gang om året i forbindelse med årsafregningen. Men det er en god idé løbende at holde øje med måleren – gerne en gang om ugen.

I Roskilde er vores målere fjernaflæste, og du kan følge dit vandbrug hver time på Min side.

Jeg kan ikke aflæse min måler, hvad gør jeg?

Alle målere skal kunne aflæses. Det er ejeren af ejendomme, der skal sørge for at måleren kan aflæses fysisk. Hvis du har problemer med at aflæse din måler, kan du kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Hvordan søger jeg om tilslutning af vand?

Hvis du vil søge om tilslutning af vand, skal du udfylde formularen.

Hvad kan jeg aflæse på min elektroniske vandmåler?

På måleren kan du aflæse antal m3, der er løbet igennem måleren. Måleren vil også give dig information, hvis der er brud på ledningen. Ved brud skal måleren have stået stille i mindst en time hen over et døgn.

Kan I give mig besked, hvis der er mistanke om vandbrud hos mig?

Hvis du har et konstant forbrug i over 24 timer, så vil vi, i det omfang det er muligt, forsøge at kontakte dig for rådgivning. Du kan sikre dig, at vi har dine kontaktinformationer ved at skrive til os på fors@fors.dk.

Min side kan du også opdatere din profil, så du modtager en notifikation, når dit forbrug stiger markant (evt. brud/lækage), eller hvis du har et konstant forbrug (f.eks. et toilet der løber).

Hvorfor går der hul på vandledningerne?

Vandledningernes alder og tilstand kan øge antallet af brud/huller på vandledningen. Bruddene opstår typisk på grund af bevægelser i jorden. Eksempelvis en sten, der langsomt bevæger sig op ad, eller hvis der graves i nærheden. Temperaturen påvirker også jordbevægelserne og dermed antallet af brud. Andre gange opstår der brud, fordi nogen rammerne vandledningerne i forbindelse med gravearbejde.

Hvorfor smager mit vand smager anderledes, end det plejer?

Tjek om der har været driftsforstyrrelser. Måske har vi haft lukket for vandet i dit område. Prøv at lade vandhanen løbe et stykke tid.

Måske har du fået ny vandhane? Undersøg ved om den er VA-godkendt. Vi har erfaring med, at nye vandhaner kan give afsmitning af smag til drikkevandet. Du kan eventuelt sammenligne med vand fra andre vandhaner i huset.

Hvorfor er mit vand farvet?

Er dit vand hvidt, brunt eller grønt? Det er der som regel en grund til.

Hvidt vand:
Opstår tit efter ledningsarbejde, når vandet pludselig bevæger sig i rørene igen. Det hvide er små luftbobler. Hvis du lader et glas vand stå, vil du se, at det hurtigt bliver klart igen.

Brunt vand:
Ses ofte efter ledningsarbejde. Når vandet har stået stille i rørene og pludselig bevæger sig igen, hvirvles rustpartikler i rørene op og gør vandet brunt. Det er ikke sundhedsskadeligt, men det kan misfarve lyst vasketøj. Derfor anbefaler vi, at du inden tøjvask lader en vandhane løbe, indtil vandet er klart.

Hvis skaden er sket, og dit vasketøj har taget farve, er det vigtigt, at du ikke lader det tørre. En vask med citronsyre kan helt eller delvist fjerne farven.

Grønt vand:
Hvis vandet er grønt, er der en fejl på dit fjernvarmeanlæg, og du skal kontakte en VVS’er. Fjernvarmevandet er nemlig tilsat grøn farve, så du kan se, hvis det løber ud i dit vand. Du skal helst undgå at drikke vandet, når det er blevet blandet op med fjernvarmevand.

Hvor stor skal min vandmåler være?

En vandmåler til et almindeligt hus skal være på 2,5 M³. Målere til erhverv/større ejendomme skal svare til det kommende forbrug. Det er VVS-firmaet, der i samarbejde med os, vurderer størrelsen. Husk, at der skal monteres et målerstativ.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os