Refusion ved vandbrud

Er der sket brud på en skjult rørledning i en ejendom anvendt til boligformål, kan du søge om refusion. En række kriterier skal være opfyldt, og du skal betale et administrationsgebyr.

Vigtig info før du ansøger

 

Refusion vandspild

Vand fra Fors

Bliver din ejendom forsynet med vand fra Fors A/S, kan du ved brud på et skjult vandrør søge om refusion. Der er en selvrisiko, som svarer til prisen på de første 300 m³ vand ud over normalforbruget. Selvrisikoen beregnes pr. boligenhed.

Vand fra privat vandværk

Hvis du får dit vand fra et privat vandværk, skal du kontakte vandværket angående eventuel refusion.

Find dit vandværk her

Refusion spildevand

Har du haft et stort vandforbrug på grund af et brud på en skjult installation, kan du i nogle tilfælde søge refusion for en del af vandafledningsbidraget.

Hvis du er i en situation, hvor du ikke kan opnå refusion for det rene vand, kan du stadigvæk søge om refusion af spildevand, hvis nedenstående kriterier er opfyldt.

Vær opmærksom på:

Installationer, der ikke kvalificerer til godtgørelse

 • Utæt/løbende toilet eller vandhane
 • Brud i målerbrønd, krybekælder eller skunk
 • Swimmingpools, bassiner, siveslange mv.
 • Defekte ventiler i fx en varmtvandsbeholder, et fyr eller en veksler
 • Defekte slanger til opvaske- og vaskemaskiner
 • Udendørs vandhaner og vandslanger inkl. frostsprængninger

Alle synlige installationer er ikke kvalificeret til godtgørelse.

Skjulte installationer, der kvalificerer til godtgørelse

 • Brud på rør i jorden mellem bygninger
 • Brud på rør, der er muret ind i gulve eller vægge
 • Brud på rør, der ligger under gulve, og hvor du ikke har adgang

Hvis der skal graves eller bores for at finde skaderne, er installationerne som udgangspunkt kvalificeret til godtgørelse.

Kriterier

 • Refusionsordningen gælder kun for ejendomme, der bruges til boligformål. Ordningen gælder dermed ikke for erhvervsejendomme.
 • Ansøgning om refusion skal ske inden for indeværende år eller inden for det seneste forbrugsår.
 • Bruddet skal være repareret og dokumenteret af en autoriseret VVS-installatør eller via et forsikringsselskab.
 • Der ydes kun refusion af spildevand, hvis vandet ikke er ledt til kloak jf. vores betalingsvedtægt under afsnittet "Ledningsbrud".

Se betalingsvedtægt for spildevandsselskaber i Fors A/S

Administrationsgebyr

Vi opkræver et administrationsgebyr for at behandle en vandbrudssag: Gebyr for administration af godtgørelse i forbindelse med vandbrud. 

Oversigt over gebyrer

Vejledning til refusion ved vandbrud

Udfyld formular til refusion

Ansøgning om eftergivelse af vand-/spildevandsafgift i forbindelse med skjult vandbrud i ejendomme brugt til boligformål.

Felter markeret med * skal udfyldes.
Behandling af personoplysninger

Når du henvender dig telefonisk, pr. e-mail eller ved indsendelse af formularen, behandler vi personoplysninger om dig.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik

Kontaktoplysninger
Om vandbruddet
Om ejendommen * Du kan sætte flere krydserDokumentation
Bekræftelse

Du skal bekræfte nedenstående, før du kan afsende formularen.

Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?