Dekorativt

Grundvandsbeskyttelse

I Danmark kommer vores drikkevand fra vores grundvand. Derfor er det vigtigt at beskytte grundvandet. I Fors A/S arbejder vi på at passe på grundvandet og sikre rent drikkevand ved at indgå dyrkningsaftaler med lodsejere nær vores drikkevandsboringer.

Mere om dyrkningsaftalerne

Pige drikker et glas vand i et køkken.

Fra undergrund til vandhane

Alt drikkevand i Danmark er grundvand. Grundvand er regnvand, som gennem årtier er sivet ned gennem jorden og på den måde er blevet filtreret, så det er rent nok til at drikke, som det er.

Vores vand - nu og i fremtiden

Som moderne vandforsyning er det et af vores primære indsatsområder at sikre rent drikkevand til vores kunder nu og i fremtiden. Derfor arbejder vi bl.a. med grundvandsbeskyttelse.

Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?