Dekorativt

Projekter

Vi arbejder for at levere rent drikkevand af høj kvalitet til vores kunder og i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Her på siden kan du få adgang til information om vores aktuelle projekter inden for drikkevandsforsyning.
Dekorativt

Grundvandsbeskyttelse

Vi arbejder på at passe på grundvandet og sikre rent drikkevand ved at indgå dyrkningsaftaler med lodsejere nær vores drikkevandsboringer.

Vandledninger i Københavnsvej

Roskilde Kommune forskønner Københavnsvej. Sammen med kommunen har vi koordineret renovering og omlægning af vores ledninger.