Aktuelle udbud

Del via:

Se vores udbud hos EU-Supply 

 

Kommende udbud 2019:

Entreprenørydelser anlæg

Rådgiverydelser – Bygge anlæg

Tornved Genbrugsplads - Separering

Slamsugning (drift)

Energibesparelser

Styretavler (SPV drift)

Servicering af pumpestationer

Containerkørsel (transport fra genbrugspladser)

Varmepumpeanlæg

Rengøring

Fjernvarmerør

Brøndgods

Containere (køb til genbrugspladser)