Spring til indhold
Affaldssortering
Nyheder

Tølløse er frontløbere, når der skal indsamles pap

Holbæk Kommune brillerer, når det gælder affaldssortering. Et forsøg med indsamling af to nye affaldstyper stiller nu skarpt på at løfte affaldssorteringen til et endnu højere plan

Regeringen meldte tidligere på året ud, at der i klimaplanen er fokus på, at danskerne skal sortere endnu mere. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i
Danmark, og at sorteringen skal følge de samme guidelines. De 10 typer affald er: Rest, bio, papir, glas, plast, metal, pap, tekstiler, mad- og drikkekartoner samt farligt affald.
I Holbæk Kommune har man sorteret i mange år og er i top tre, når det gælder at få mest muligt ud af affaldet. Forsyningsselskabet Fors A/S, der indsamler affald fra alle husstande i kommunen, fortæller, at kunderne i Holbæk Kommune på nuværende tidspunkt indsamler 10 typer affald ved husstandene, men det er ikke alle disse, der indgår i de 10 typer, regeringen har fastsat. De fire, der på sigt vil komme til, er pap, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald.

Det er ikke alle i Holbæk Kommune, der i første omgang skal forsøge sig med de nye affaldstyper, og til en start vil forsøget kun omfatte pap og mad- og drikkekartoner.
”I første omgang laver vi et forsøg i dele af Tølløse, hvor 565 husstande deltager. Her bliver vi klogere på, hvad der fungerer og ikke fungerer ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra både
forsøgsdeltagerne, renovationsfirmaet og modtageanlægget, der får al affaldet. I forsøget indsamler vi værdifuld viden, der er vigtig i udviklingen af den eksisterende og fremtidige
affaldsordning, så vi også opfylder regeringens kommende krav om affaldssortering. Derudover er vi selvfølgelig også interesserede i at høre, hvad kunderne siger til at få en fjerde affaldsbeholder, inden vi lægger os fast på, hvor mange beholdere vi fremover skal samle ind i,” fortæller affaldschef Annette Vangslev fra Fors A/S.

Der er et brev på vej til de 565 udvalgte kunder i Tølløse med information om, hvordan forsøget kommer til at foregå. Blandt andet får de en ny affaldsbeholder, der udelukkende er til pap. Mad- og drikkekartoner skal lægges i affaldsbeholderen til plast, hvor de senere bliver sorteret fra.

”Vores kunder har længe haft et ønske om at aflevere pap derhjemme, så vi er spændte på at se resultaterne. I første omgang vælger vi at fokusere på pap og mad- og drikkekartoner, fordi vi her ved, at der er stort potentiale i det. Det giver god mening at sortere bl.a. pap, fordi der er mange gode ressourcer i det. I forsøget undersøger vi, om vi modtager mere pap ved at hente det hjemme hos vores kunder. Flere og flere får pakkepost, og nogle har måske tendens til at smide det i beholderen til restaffald, hvor det går op i røg. Det er spild. Hvis vi kan få den del af pappet med, kan det give noget på den lange bane både for miljøet og vores kunders pengepung. Al sortering nytter,” afslutter Annette Vangslev.

Forsøget går i gang i udgangen af 2020 og varer til og med 2021.