Spring til indhold
Nyheder

Stor besparelse: Nu skal skidtet renses om natten

Omkring årsskiftet forventer Fors A/S at have en løsning, der kan aflaste el-nettet betragteligt, uden at det påvirker kunderne, klar til brug. Derved bidrager Fors A/S både til at mindske produktionsbehovet hos landets energiselskaber til gavn for klima og miljø samt mindske risikoen for strømafbrydelser denne vinter.

Gør det en forskel, om kundernes spildevand bliver renset i dag- eller nattetimerne? Ikke for kunden, men det kan gøre en stor forskel for belastningen af el-nettet. Derfor arbejder forsyningsselskabet Fors A/S på højtryk for at implementere en løsning, som kan bidrage væsentligt til, at det samlede el-forbrug bliver sænket til gavn for både klima og samfundet som helhed.

– Et renseanlæg bruger store mængder el, når det arbejder. Men for at sige det rent ud, er lorten jo ligeglad med, hvornår den bliver renset. Derfor arbejder vi nu på en løsning, der vil gøre vores anlæg i stand til automatisk at tage højde for, hvornår der er mindst belastning på el-nettet, og hvor det dermed ud fra et samfundsmæssigt synspunkt giver mening at rense spildevandet, forklarer spildevandschef i Fors A/S John Birger Metzsch.

Fra højlast til lavlast

Ved at rense spildevand uden for perioder med spidsbelastning på el-nettet kan Fors A/S på denne måde bidrage til at skåne klima og miljø samtidig med, at man bidrager til at lette belastningen på det samlede el-forbrug.

– Hvis færre bruger el, når forbruget er størst, vil der være et mindre produktionsbehov. Dermed belaster vi klimaet mindre. Ved at flytte vores rensning fra højlast til lavlastperioderne, kan vi aflaste el-nettet med 3-5000 KWh, siger John Birger Metzsch og tilføjer:

– Det er klart, at vi naturligvis kun kan gøre dette, når der ikke er et akut behov for at rense spildevandet. Er behovet akut, vil vi rense, som vi normalt ville gøre. Vores kunder kommer under alle omstændigheder ikke til at mærke nogen forskel, men det vil el-nettet, når vi på den måde udviser samfundssind, siger John Birger Metzsch.
December 2022

Fors A/S arbejder lige nu på at implementere den tekniske løsning og forventer, at forsyningsselskabets renseanlæg inden længe vil være i stand til at tænke smart helt af sig selv.

– Vores forventning er, at vi omkring nytår kan tage systemet i brug. Til den tid har vi kørt de nødvendige tests og sikret os, at systemet virker efter hensigten. Dermed vil vi både kunne tage hensyn til el-forbruget og til kundernes behov for at få renset spildevand, siger John Birger Metzsch.

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice