Billede af græsstrå med dug i varme farver.

Tanktømning

Tanktømningsordningen bidrager til, at vi værner om vores grundvand, natur og miljø. Vi sikrer nemlig, at tankene fungerer, som de skal, når de tømmes og kontrolleres.

Se hvornår du får tømt din spildevandstank

Billede af græsstrå med dug i varme farver.

Krav til tankdæksel og arbejdsmiljø

Dæksler må maks. veje 25 kg. Vejer et dæksel mellem 25 og 50 kg tømmer vi tanken, men opkræver et gebyr. Vejer det mere end 50 kg, må vi ikke tømme tanken, og du vil få en opkrævning for forgæves kørsel.

Billedet viser, at en slamsuger kun kan køre på en vej, som er minimum fem meter bred. Viser også at der ikke må være træer på under 4,20 meter på vejen, hvor slamsugeren skal køre.

Krav, du har ansvar for at overholde

 

  • Adgangsvejen skal være minimum 4 meter bred, og der skal være minimum 4,2 meters frihøjde til fx grene fra træer og buske.
  • Adgangsvejen skal være jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med slamsuger.
  • Adgangsvejen skal være fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.
  • Dækslet til tanken skal ligge i terrænhøjde.
  • Dækslet skal være frit tilgængeligt.
  • Dækslet må maks. veje 25 kg.
  • Området omkring dækslet skal være fri for beplantning.
  • Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til tanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning.
  • Har du ikke sørget for, at chaufføren kan udføre sit arbejde, opkræver vi for en forgæves kørsel.
Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?