Billede af græsstrå med dug i varme farver.

Spildevand og erhverv

Vi håndterer og renser spildevand fra virksomheder i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Få svar på dine spørgsmål om spildevand som erhvervskunde.

Ansøgning om tilslutninger

Du skal ansøge hos os, hvis du skal søge om tilslutning til ny kloakstikledning, midlertidig kloaktilslutning, afpropning af tilslutning eller hvis du ønsker at etablere en ny regnvandsstikledning.

Billede af sø og himmel i varme farver.

Mangler I en udledningstilladelse?

Virksomheder kan søge udledningstilladelse og selv stå for at rense spildevandet, hvis tilladelsen gives. Fors A/S kan ikke give udledningstilladelse. I stedet skal I søge hos den kommune, virksomheden ligger i.

Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?