Billede af sø og himmel i varme farver.

Orø

Arbejdet med at spildevandskloakere Salvig på Orø er nu afsluttet, og der er sendt opkrævninger via brev og e-boks. Det nye spildevandsanlæg er dermed idriftsat, og det nu er tilladt at tilslutte ejendommens spildevand til den nye skelbrønd.

Projektet er afsluttet. Der kan fortsat mangle retablering af enkelte strækninger efter anlægsarbejdet. Reetableringen ventes at være helt i mål i løbet af sensommeren 2024.

Vand i skelbrønde

Vi er opmærksomme på, at der kan stå vand i enkelte skelbrønde. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du ved tilslutningen har problemer med vand i din skelbrønd. Du kan skrive til os på oe3@fors.dk eller på fors@fors.dk.

Ingen afledning af regnvand

Det nye spildevandsanlæg er kun anlagt til at håndtere sanitært spildevand fra husstande. Det er altså udelukkende spildevand fra køkken, bad og toilet, der må sluttes til den nye kloak. Det betyder også, at du selv skal håndtere regnvand på din egen matrikel. Det kan fx ske ved hjælp af en nedgravet faskine, regnvandsbede eller andre løsninger. Det er med andre ord ikke tilladt at tilslutte eksisterende eller fremtidige dræn til den nye kloak.

Sikring af kælder

Fors A/S er udelukkende ansvarlig for at fjerne dit spildevand fra stueplan. Hvis du har kælder, er det derimod dit eget ansvar at sørge for at afledede spildevandet herfra. Det betyder, at det også er dit ansvar at sikre kælderen mod eventuel oversvømmelse.

Billede af græsstrå med dug i varme farver.
Status på projektet
  • Da anlægget er færdigt, har du fra Fors A/S modtaget et slutbrev fra os om, at vi er færdige.
  • Fra Holbæk Kommune har du modtaget et varsel om påbud for tilslutning. 
  • Jf. lovgivning er vi forpligtet til at udsende opkrævninger, så snart der er tilslutningsmulighed. Opkrævning af tilslutningsbidrag er udsendt i overensstemmelse med taksterne for 2023.
Dekorativt

Hjælp til betalingen

Projektet er færdigt, og vi har i samarbejde med Holbæk Kommune udsendt breve og opkrævninger. I brevet fremgår flere muligheder for hjælp til betalingen.

Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?