Spring til indhold
dame affaldssorterer
Nyheder

Sortering af plast nytter: Størstedelen af Fors A/S’ indsamlede plast bliver genanvendt

I tv-udsendelsen ”Hvorfor plastik? – genbrugsmyten” på DR bliver der stillet skarpt på udfordringen med affaldssorteringen af plast. Meldingen fra Fors A/S er klar: Bliv ved med at sortere.

Op mod 2/3 af den plast, som forsyningsselskabet Fors A/S indsamler fra kunder i Holbæk Kommune, bliver genanvendt. Den resterende andel bliver energiudnyttet. Derfor opfordrer forsyningsselskabet til, at kunderne fortsat sorterer plast som hidtil, selvom det i tv-udsendelsen ”Hvorfor plastik? – genbrugsmyten” på DR fremgår, at størstedelen af det globale plastaffald bliver brændt i Tyskland eller lande uden for EU.

Plastaffaldet, som Fors A/S indsamler, bliver behandlet af ARGO, som er et affaldsselskab, der ejes af ni sjællandske kommuner bl.a. Holbæk Kommune. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer.

Når ARGO modtager plasten fra bl.a. Fors A/S, kommer plastaffaldet til ARGO’s omlastningsterminal i Gadstrup, hvor det kontrolleres og vurderes i forhold til, at det ikke indeholder større, markante urenheder eller fejlsorteringer. Derefter sender ARGO på nuværende tidspunkt det husstandsindsamlede plast via DKK Plastics til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. EGN’s anlæg er ISO-certificeret og bliver derfor løbende udsat for myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.

Der findes mange forskellige typer plast, og det er ikke alle plasttyper, der kan genanvendes. Det kan være svært for den enkelte at se forskel på plasttyperne. Derfor er det vigtigt, at plasten bliver sendt til professionelle, der kan afgøre, om plasten skal genanvendes eller energiudnyttes.

Det er en generel udfordring for affaldsbranchen. Især sammensatte plasttyper gør det svært at genanvende plasten. Derfor arbejder EU aktivt med at forebygge anvendelsen af dårlig plastik blandt andet ved at stille krav til plastproducenterne.

ARGO har sammen med ARC og Vestforbrænding netop afsluttet et fælles udbud for sortering og oparbejdning af husstandsindsamlet plast. Her er det blandt andet lykkedes på en række punkter at hæve niveauet og kvaliteten samt graden af dokumentation for genanvendelsen af plast. Der er også indført en række krav til udsorteringen af affaldet samt en række elementer, som øger selskabernes indsigt i både effektivitet og kvalitet i udsortering og genanvendelse. I 2023 forventer ARGO, at 75 % af plastaffaldet kan genanvendes.

 

Bliv ved med at sortere plast 

Det er vigtigt, at du fortsat sorterer dit plastaffald, fordi:

  • Det kan være svært for dig at vurdere, hvilke typer plast der kan og ikke kan genanvendes. Denne opgave er affaldsindustriens, så derfor skal du fortsætte med at sortere.
  • Ved at få så meget plast som muligt til genanvendelse kan vi udpege de problematiske emballager og dermed arbejde på at gøre dem genanvendelige.
  • Teknikken på behandlingsanlæggene udvikler sig løbende, så hvad der ikke kan genanvendes nu, kan måske snart.
  • Plastemballagerne udvikler sig også, så de bliver nemmere at genanvende.